EN

Poszerzając horyzonty

Budownictwo
Jest Pan szefem P3 w Polsce od kilku miesięcy. Jaki jest Pana pomysł na zarządzanie – kontynuacja czy zmiany? Jeśli tak, to jakie?

Przejąłem stery w firmie w momencie jej dynamicznego rozwoju, który z uwagą obserwowałem na przestrzeni ostatnich lat. Priorytetem na ten moment jest nie tylko utrzymanie dotychczasowego poziomu, ale dążenie do wzrostów - zarówno jeśli chodzi o transakcje najmu, czy rozbudowy istniejących parków, jak i ekspansje na nowe tereny.

Jakie stawia Pan sobie cele?

Przychodząc do P3 zauważyłem olbrzymi potencjał ludzki. Firmę tworzy zgrany zespół profesjonalistów. Moim głównym zadaniem jest podtrzymywanie tej pozytywnej atmosfery i wspieranie zespołu w taki sposób, abyśmy wspólnie mogli zwiększać nasz udział w rynku logistycznym w Polsce.

Na dzisiejszym rynku, który jest dobry dla magazynów, wszyscy mówią o tym, jak będą rośli. W jaki sposób P3 zamierza się odróżniać od konkurencji, by zabezpieczyć swój udział w rynku?

Zawsze staramy się odpowiadać na indywidualne potrzeby i oczekiwania klientów, tak, aby obiekty, które dla nich przygotowujemy w jak najlepszy sposób pozwalały na rozwój ich biznesów – nie tylko teraz, ale także w przyszłości. Już dziś proponujemy naszym najemcom nowoczesne rozwiązania, które obecnie wciąż są rzadkością na rynku, ale jesteśmy przekonani, że z biegiem lat staną się wymaganym standardem. Magazyny P3 budujemy zgodnie z najwyższymi standardami, spełniającymi a czasem nawet przewyższającymi najbardziej rygorystyczne europejskie kryteria wpływu na środowisko.

P3 w Polsce ma duży bank ziemi umożliwiający budowę nawet 700 000 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej. Dzięki temu, że część gruntów ma już pozwolenia na budowę, jesteśmy w stanie w krótkim czasie rozpocząć realizację projektów.

Dziś dużo mówi się o „city logistics”, centrach logistycznych powstających w miastach do obsługi e-commerce’u. To niełatwa część rynku – tereny są drogie i słabo dostępne. Jaki jest Państwa pomysł na konkurowanie w tym obszarze?

Już od pewnego czasu zauważamy wśród najemców zainteresowanie projektami pozwalającymi na obsługę logistyki ostatniej mili. Przeanalizowaliśmy dokładnie oczekiwania klientów odnośnie takich obiektów. Przeprowadziliśmy także badania, które miały wskazać, w których miastach najlepiej sprawdzą się małe miejskie huby. Na podstawie zebranych informacji powstała koncepcja P3 Urban Logistics. Zgodnie z jej wytycznymi poszukujemy atrakcyjnych terenów, dobrze skomunikowanych z centrami miast. Nasze szanse w tym segmencie rynku upatrujemy w połączeniu dobrych relacji z naszymi obecnymi najemcami, którzy chcą poszerzyć zakres działalności o e-commerce, bądź klientami, którzy już w tym segmencie działają, z naszą wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami w zakresie budowy dużych obiektów logistycznych.

Jakie rynki w Polsce będą najgorętsze, Pańskim zdaniem, w najbliższych latach? Na których rynkach skoncentruje się P3?

Zgodnie z naszą strategią zwracamy się w kierunku lokalizacji mających potencjał interregionalny – tak jak w Poznaniu, Warszawie, czy Piotrkowie. Na naszym celowniku znajdują się grunty w korowych lokalizacjach, które pozwolą na długofalowy rozwój i budowę dużych parków logistycznych. Bardzo duży potencjał widzimy na Śląsku. Kolejną atrakcyjną lokalizacją jest dla nas Polska Centralna, gdzie jesteśmy już obecni z naszym parkiem P3 Piotrków w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, a teraz dokładniej przyglądamy się okolicom Łodzi. Oczywiście niezależnie od pojawiania się inwestycji w nowych lokalizacjach nadal będziemy rozwijać nasze cztery istniejące parki.

Czy wzrost przez budowanie czy także zakupy? Jeśli zakupy, to jakiego rodzaju nieruchomości będą Państwo poszukiwać?

Polski rynek inwestycyjny w ubiegłym roku osiągnął kolejne rekordy z transakcjami przekraczającymi 1 mld EUR. Jest dziś na nim obecnych wielu graczy, którzy chcą powiększać portfele posiadanych nieruchomości, stąd też ceny na dobrej jakości magazyny w ostatnim czasie znacząco rosną. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy deweloperem i w DNA firmy wpisane mamy budowanie, to możliwości szybszego rozwoju upatrujemy właśnie w realizacji kolejnych obiektów niż w kupowaniu istniejących portfeli magazynowych i konkurowaniu o nie z korowymi funduszami. Oczywiście w segmencie deweloperskim można rozwijać firmę dwutorowo – poprzez akwizycję i poprzez rozwój organiczny, dlatego nie wykluczamy także tej pierwszej możliwości, jednak zawsze naszą podstawową działalnością będzie budowa i posiadanie dużych parków logistycznych.

Jak z pozyskiwaniem środków na rozwój? Czy w planach mieści się także sprzedaż gotowych produktów? Jeśli tak, to jakich?

P3 ma długofalowe i stabilne wsparcie finansowe ze strony swojego właściciela. Nasza strategia opiera się na nabywaniu dużych terenów inwestycyjnych, ich zagospodarowywaniu poprzez budowę magazynów. Zawsze rozpatrujemy wszystkie możliwości i decydujemy się na te działania, które pozwalają nam się jak najlepiej rozwijać. Jeśli uznamy, że ze sprzedaży wybranych aktywów otrzymamy środki, które będziemy mogli przeznaczyć na zakup nowych terenów inwestycyjnych, pozwalających na dynamiczniejszy rozwój, to być może tak zrobimy.

Automatyzacja, robotyzacja, rozwój systemów IT, nowoczesne technologie – to hasła, które bardzo dziś często padają w kontekście magazynów. Czy faktycznie te obszary mają jakikolwiek wpływ na Państwa pracę jako dewelopera? Czy widzi Pan, w jaki sposób mogłoby one w przyszłości wpływać na Państwa działalność?

Jesteśmy dziś świadkami kolejnej fali innowacji technologicznych. Dotyka ona firm ze wszystkich branż i na każdym poziomie. Aby utrzymać i wzmacniać swoją pozycję na konkurencyjnym rynku przedsiębiorstwa muszą dostosować się do zachodzących zmian. Przemiany, które obecnie mają miejsce należy postrzegać nie tylko jako trudność, ale także jako możliwość skupienia się, jeszcze bardziej, na klientach. W październiku, już po raz kolejny P3 organizuje w Pradze konferencję „Momentum” w całości poświęconą temu jak nowe technologie wpływają na biznes, z jakimi wyzwaniami się wiążą i jak firmy mogą je adaptować na swoje potrzeby.

Wiemy, że gospodarka ma swoje cykle i że obecny boom w sektorze magazynowym nie będzie trwał wiecznie. Czy podejmują Państwo jakieś środki ostrożności na okoliczność dekoniunktury. Jeśli tak, to jakie?

Zawsze, niezależnie od panujących w danym momencie warunków gospodarczych, dbamy o pełne wynajęcie naszych parków przez stabilne firmy. Z pewnymi partnerami łatwiej jest przetrwać wszelkie zawirowania. Ponadto, mając na uwadze doświadczenie deweloperów z poprzedniego cyklu koniunkturalnego, raczej unikamy budowania spekulacyjnego.

Czy takie środki są Państwa zdaniem potrzebne? Jak długo będzie trwał ten złoty okres?

Zarządzając aktywami zawsze należy mieć na uwadze bezpieczeństwo powierzonych środków. Dlatego niezależnie od cyklu koniunkturalnego podejmujemy takie działania, które zapewniają maksymalne bezpieczeństwo naszym inwestycjom. Obecnie nie widzimy żadnych oznak spowolnienia na rynku, a wręcz przeciwnie – wciąż mamy do czynienia z rekordowym popytem i podażą. Mamy nadzieję, że ten stan będzie trwał jak najdłużej.

Ian Worboys, szef P3, powiedział na początku roku, że jeśli utrzyma się dotychczasowy wzrost to wartość firmy może podwoić się w ciągu kolejnych 3-5 lat. O jakich kwotach tutaj mówimy i jakie znaczenie dla tego planu P3 mają operacje w Polsce?

Ostatnie lata to okres bardzo dynamicznego rozwoju całej grupy. W ciągu dwóch lat powiększyliśmy nasze portfolio o prawie 1 mln mkw. nowoczesnych powierzchni magazynowych w całej Europie, dzięki czemu nasze portfolio to obecnie ponad 4 mln mkw. W samej Polsce wzrost jest równie imponujący, ponieważ portfel naszych nieruchomości powiększył się aż o połowę. Tak, jak już wspominałem na razie nie widzimy żadnych oznak spowolnienia na rodzimym rynku i chcemy wykorzystać ten czas na dalszy dynamiczny rozwój.

P3 w 2017 roku przystąpiło do światowej inicjatywy ekologicznej United Nations Global Compact. Jakie ma to skutki dla Państwa działania na naszym krajowym rynku?

Od zawsze dbamy o najwyższy standard naszych magazynów. Z tego względu pod koniec zeszłego roku podjęliśmy decyzję o dołączeniu do United Nations Global Compact, największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa ta wzywa firmy do dostosowania strategii i sposobu działania do uniwersalnych zasad dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska naturalnego i przeciwdziałania korupcji. Jesteśmy również członkiem GRESB, globalnego programu na rzecz ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) dla firm działających w branży nieruchomości. GRESB ocenia działania w zakresie zrównoważonego rozwoju w sektorze nieruchomości i pomaga firmom we wprowadzaniu zrównoważonych praktyk. P3 należy już do firm o największej świadomości ekologicznej w europejskim sektorze nieruchomości logistycznych, a w naszym portfolio znajdują się budynki z oceną BREEAM na poziomie „bardzo dobry”. Nasz zespół ds. zrównoważonych rozwiązań dba o to, aby nasze magazyny nowej generacji były budowane według najwyższych standardów, spełniając i przewyższając nawet najbardziej rygorystyczne europejskie kryteria wpływu na środowisko, jednocześnie dostarczając także realne oszczędności operacyjne. Udział w GRESB pomoże nam realizować zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju i utrzymać pozycję lidera w tej dziedzinie w sektorze nieruchomości.

Wydanie 4 (234) październik 2018

Więcej w tym wydaniu arrow_forward

Kategorie