EN

Ochrona będzie droższa

Wzrost minimalnego wynagrodzenia, niska stopa bezrobocia oraz najwyższa od lat inflacja – to główne powody silnej presji ze strony pracowników na wzrost wynagrodzeń. Stawka minimalna w ciągu pięciu lat wzrosła o 70 proc. W 2018 roku wynosiła 1 750 zł miesięcznie, zaś w przyszłym roku przekroczy 3 000 zł. Rośnie również minimalna stawka godzinowa stosowana w umowach cywilnoprawnych – w roku 2022 r. wyniesie ona 19,70 zł (o 1,40 zł więcej w stosunku do 2021 roku). Sytuacja ta ma bezpośredni wpływ na wzrost kosztów usług w branży ochrony.

Z kolei niska stopa bezrobocia (5,9 proc.) powoduje duże trudności w znalezieniu pracowników. Stymuluje ona również konkurencję płacową między przedsiębiorcami. Już teraz w branży ochrony brakuje chętnych do pracy za minimalne wynagrodzenie. Można również zauważyć odpływ pracowników do tych sektorów, w których wynagrodzenia są wyższe, np. do branży handlowej i logistycznej.

Najwyższa od dekady i wciąż rosnąca inflacja (obecnie ponad 7 proc.) powoduje większą niż wcześniej presję pracowników na podwyżki wynagrodzeń. Jednocześnie w górę poszły ceny paliwa (o 19 proc. w tym roku), mundurów, materiałów biurowych oraz energii elektrycznej (o 8 proc.).

Wszystkie powyższe elementy muszą wpłynąć na wzrost cen usług. Branża ochrony pracuje na niskiej marży i nie jest w stanie wziąć na siebie rosnących kosztów zarówno wynagrodzeń, jak i rosnących kosztów związanych z prowadzeniem biznesu.

Rosnące koszty osobowe oraz trudności w pozyskaniu odpowiednich pracowników stanowią impuls do zwiększenia zaangażowania w nowoczesne rozwiązania technologiczne w branży bezpieczeństwa i ochrony. Posiadanie ich w swojej ofercie to konieczność, by dziś z sukcesem funkcjonować na polskim rynku. Ale przedsiębiorstwa muszą również inwestować w swoje wewnętrzne procesy, dotyczy to głównie systemów IT pozwalających w dłuższej perspektywie na zwiększanie efektywności operacyjnej, digitalizację dotychczasowych papierowych czynności i obniżanie kosztów pracy w organizacji.

Już teraz przybywa klientów, którzy z powodu rosnącej szybko ceny zamieniają tam, gdzie to możliwe, usługę ochrony fizycznej na ochronę elektroniczną, co pozwala na niezwiększanie budżetów przeznaczanych na ochronę firmy. Branża ochrony będzie ewoluowała w kierunku pozyskiwania coraz większej liczby kandydatów do pracy potrafiących pracować z nowoczesnymi technologiami i systemami informatycznymi.

***

Autor jest także prezesem firmy Seris Konsalnet.

Kategorie