EN

Rola property managera w budowie i utrzymaniu wartości nieruchomości komercyjnych

Nieruchomość komercyjna to złożony ekosystem, na który wpływ wywiera wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Sam budynek silnie oddziałuje na otoczenie, determinując m.in. przepływ osób, a co za tym idzie wpływa na kształt ciągów komunikacyjnych w całej lokalizacji. Sercem każdego nowoczesnego projektu jest zaawansowany Building Management System (BMS), który nadzoruje pracę budynku, w tym pomaga kontrolować bilans energetyczny nieruchomości i dba o zadaną jakość jej środowiska wewnętrznego.

Czy rola property managera sprowadza się głównie do nadzoru nad działaniem systemu BMS i reagowaniu na wskazane nieprawidłowości? Zakres działania property managera z punktu widzenia zarówno właściciela budynku, jak i najemcy jest znacznie szerszy niż tylko techniczne utrzymanie projektu i nadzór nad budynkowymi systemami, choć należy podkreślić znaczną i ciągle rosnącą rolę automatyzacji.

Zaawansowane systemy BMS pozwalają na skuteczny, zintegrowany nadzór między innymi nad oświetleniem, systemami ogrzewania, klimatyzacji czy odzysku wody szarej, a co za tym idzie pozwalają skutecznie kontrolować bilans energetyczny budynku. Możliwość monitorowania i precyzyjnej regulacji zużycia energii przez poszczególne instalacje w czasie rzeczywistym bezpośrednio wpływa na koszty eksploatacyjne, co w obecnie ma zasadnicze znaczenie dla każdego właściciela i użytkownika nieruchomości.

Property manager odpowiada za cały wachlarz działań pośrednio lub bezpośrednio przekładających się na wartość budynku dla użytkowników i właścicieli nieruchomości, w tym:

  • zarządza finansami, co obejmuje m.in. optymalizację przepływów pieniężnych generowanych przez projekty,
  • reprezentuje właścicieli w relacjach z najemcami, zwłaszcza w kontekście odpowiadania na ich indywidualne potrzeby,
    reprezentuje właścicieli w rozmowach z regulatorem rynku bądź innymi stronami,
  • dba o kwestie związane z rozliczeniami, w tym podatkowymi czy ubezpieczeniowymi,
  • zarządza umowami najmu, koordynuje ich negocjacje lub renegocjacje,
  • zarządza projektami budowlanymi, w tym wykończeniowymi czy renowacji powierzchni oraz odpowiada za przygotowywanie i rozliczanie budżetów takich projektów,
  • odpowiada za wypełnienie wszystkich wymogów narzuconych przez regulatora: od technicznych po finansowe,
    dba o marketing i komunikację projektu, co ma duże znaczenie w przypadku m.in. projektów wrażliwych społecznie lub centrów handlowych.

Reasumując: rola property managera wykracza daleko poza mury nieruchomości i obejmuje wszystkie sfery funkcjonowania inwestycji. W zależności od projektu może rozpocząć się od doradztwa na etapie planowania projektu, poprzez zaangażowanie w różnym stopniu w jego realizację , komercjalizację, aż po bieżące dbanie o wartość nieruchomości oraz kompleksowe zarządzanie jej finansami. Zadaniem dla sprawnego zarządcy jest zapewnienie, że nieruchomość wygeneruje określoną wartość dla wszystkich zaangażowanych w projekt interesariuszy.

Kategorie