EN

Zielone wyzwania dla rynku nieruchomości i branży retail w 2024 roku

Najbliższe miesiące dla branży rynku nieruchomości, developerów i branży retail upłyną pod znakiem standardów ESG i transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju. Od tej drogi – bardzo słusznie zresztą – nie ma odwrotu.

Temat dotyczy zarówno tych największych rynkowych graczy, jak i mniejszych właścicieli nieruchomości i zarządców obiektów. Należy podkreślić, że choć obowiązek raportowania niefinansowego za bieżący rok obrotowy dotyczyć będzie spółek, które dotychczas obejmowało NFRD, a więc podmiotów zatrudniających powyżej 500 pracowników i osiągających przychody na poziomie 170 mln zł lub takie, których suma bilansowa będzie na poziomie 85 mln zł, to już w kolejnych latach skala firm objętych zobowiązaniem zdecydowanie będzie się powiększać. Sama liczba aktów prawnych odnoszących się do ESG (dyrektywa CSRD, rozporządzenia SFDR i Taksonomia UE) – niejednego laika legislacyjnego może przyprawić o zawrót głowy. Warto pamiętać, że wdrożenie standardów ESG to wieloetapowy proces, w którym nie ma drogi na skróty, dlatego niezależnie od skali biznesu branża już teraz powinna mocno zainteresować się tematem i implementować zielone zmiany step by step bądź – w przypadku nowych inwestycji – patrzeć na nie już w nowy, strategiczny sposób.

Zielone planowanie

Dla tych, którzy planują inwestycje, ESG powinno być obecne już od etapu jej przygotowania, poprzez budowę, proces komercjalizacji i utrzymania aż po aspekty związane z zarządzaniem nieruchomością. W jaki sposób zaplanowane jest zużycie mediów i gospodarka odpadami? Czy na terenie inwestycji dbamy o zrównoważoną mobilność? Czy premiujemy i nastawiamy się na zielone umowy najmów, inwestując bądź korzystając z odnawialnych źródeł energii?

Czy obiekt jest efektywny energetycznie i jakiego typu materiały budowlane wykorzystujemy? Czy spełnia wymogi międzynarodowych systemów certyfikacyjnych, np. LEED bądź BREEAM, które potwierdzają zgodność budynków z normami zrównoważonego budownictwa? Chcąc uzyskać te certyfikaty, o spełnianiu ich wymogów należy myśleć już na etapie inwestycji.

Pytania się mnożą, ale odpowiedź na nie jest obligatoryjnym punktem wyjścia do stworzenia inwestycji o nowoczesnym, zrównoważonym wymiarze, zgodnie z wytycznymi ESG. Warto wspomnieć w tym miejscu również o dodatkowych, bardzo ważnych aspektach – przychylności banków i inwestorów względem inwestycji zgodnych ze standardami ESG (w dalszej kolejności związane oczywiście z raportowaniem do tychże instytucji).

Zielona optymalizacja

Zarządzający istniejącymi nieruchomościami muszą – podobnie jak w innych branżach – odpowiedzieć na pytanie, jakie działania optymalizacyjne mogą wdrożyć, by swój biznes uczynić bardziej zrównoważonym i zielonym? Z pewnością najbardziej intuicyjnym i najprostszym rozwiązaniem, opłacalnym ekonomicznie i wizerunkowo, jest przejście na odnawialne źródła energii. Co ważne, obecnie na rynku możliwe są bardzo elastyczne formy współpracy w tym zakresie, np. w ramach indywidualnie dopasowanego kontraktu PPA, który gwarantuje bezpieczeństwo dostaw, długoterminową stabilizację cenową, redukcję CO₂ oraz niezależność od chaosu towarzyszącego cenom na rynkach źródeł tradycyjnych. W tym przypadku „indywidualnie dopasowany” nabiera szczególnego znaczenia, czego dowiedzieliśmy się na przykładzie jednego z naszych klientów z tej branży. Mianowicie, funkcjonujące na rynku okresy najmu nieruchomości są znacznie krótsze niż wymagane minimalne okresy zawierania kontraktów PPA. Taki problem może rozwiązać odpowiednio do tego przygotowany operator rynku, czyli podmiot odpowiedzialny za bilansowanie i rozliczenie takiego kontraktu, jak np. Reo.pl. Alternatywą dla kontraktów PPA, są oczywiście kontrakty krótsze, bazujących na cenie zmiennej, bądź realizowane w formule hybrydowej.

Dla istniejących już obiektów zmiany związane z wdrożeniem standardów ESG również obejmują takie aspekty, jak: gospodarowanie odpadami i materiałami budowlanymi, procesy renowacyjne zgodne z maksymalnym poszanowaniem środowiska naturalnego czy działania zwiększające efektywność energetyczną budynków.

Rynek się zmienia

Potrzeby odbiorców również. Zmieniają się oczekiwania wynajmujących, najemców, klientów biznesowych i indywidualnych. Potencjalni partnerzy myślą o swoim wizerunku i kosztach, które ponoszą. Chcą stabilizacji, ale podanej w nowoczesnej formie, a dziś jej synonimem jest właśnie dbałość o zrównoważony rozwój i gospodarkę niskoemisyjną. Czas, by nie postrzegać zielonej transformacji jako chwilowego trendu czy mody, lecz jako kluczowy filar każdej strategii biznesowej.

Kategorie