EN

Jacek Leczkowski

Erbud

Polska
Jacek Leczkowski

Jacek Leczkowski, wieloletni prezes zarządu spółki PBDI, wchodzącej w skład grupy Erbud, został powołany na wiceprezesa zarządu Erbudu. Nową funkcję obejmie 2 stycznia 2020 roku.

Jacek Leczkowski jest związany z firmą od 2008 roku. Spółka Erbud przejęła wówczas założoną przez niego spółkę Rembet Plus. W 2010 roku w wyniku połączenia Rembet Plus z PRD, która także należała do Erbudu, powstał podmiot PBDI, a Jacek Leczkowski objął w nowo powstałej spółce stanowisko prezesa zarządu.

W ramach Erbudu Jacek Leczkowski odpowiedzialny będzie za nadzór nad obszarem budownictwa kubaturowego w Polsce oraz nadzór nad Pionami: BHP, Systemów Zarządzania, Pionu Prawnego oraz Centralnych Zakupów. Z kolei w ramach grupy Erbud będzie pełnił nadzór nad spółkami PBDI oraz Erbud Operations.

Kategorie