EN

Joanna Grela

BNP Paribas Real Estate

Europa Środkowo-Wschodnia
Joanna Grela

Joanna Grela, która dotychczas w BNP Paribas Real Estate Poland zarządzała obszarem finansów firmy w regionie, została awansowana na stanowisko COO i będzie odpowiadać za działalność operacyjną struktur w Europie Centralnej i Wschodniej. Jednocześnie będzie nadal pełnić funkcję dyrektor finansowej.

Joanna Grela jest związana z BNP Paribas Real Estate Poland od siedmiu lat. Od 2019 roku jest dyrektor finansową odpowiedzialną w szczególności za strategiczne obszary kontroli finansowej i optymalizację kosztów, a także za budowanie efektywności operacyjnej oraz raportowanie. Karierę w firmie rozpoczynała na stanowisku głównej księgowej, odpowiadając za całokształt księgowości korporacyjnej oraz usług księgowych świadczonych klientom BNP Paribas Real Estate Poland.

W nowej roli Joanna Grela wejdzie w skład zespołu zarządzającego BNP Paribas Real Estate w Europie Środkowo-Wschodniej. Będzie kontynuowała bliską współpracę z najważniejszymi menedżerami z rynków polskiego, czeskiego, rumuńskiego i węgierskiego rozszerzoną o nowe aspekty.

Joanna Grela jest menedżerem z doświadczeniem zarządczym w obszarach finansów i księgowości, zdobytym w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. W przeszłości pracowała w firmach działających w sektorach: finansowym, stoczniowym i hospitality. Była również zaangażowana w wiele projektów audytowych i controllingowych. Od 2012 roku Joanna Grela posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta i jest wpisana do rejestru prowadzonego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.

Kategorie