EN

Polska Nadzieja w PRS

Rynek inwestycyjny i finansowy
Polski Związek Firm Deweloperskich przeanalizował dane rynkowe, na podstawie których przygotował prognozę dla rynku nieruchomości w Polsce w 2023 roku. Deweloperzy sprzedali w 2022 roku o 38 proc. mniej mieszkań niż rok wcześniej, a liczba transakcji powróciła do poziomów z lat 2013-14.

Zeszłoroczne prognozy PZFD okazały się dużo bardziej wyważone niż rzeczywistość rynkowa. Po rekordowym 2021, w minionym roku oczekiwaliśmy utrzymania trendów wzrostowych na poziomie 7-9 proc., a jednocześnie przekraczającym w nieznacznym stopniu ówczesną jednocyfrową inflację. Dane NBP wskazują, że porównując III kwartał 2022 do tego samego okresu rok wcześniej, dynamika cen nominalnych mieszkań na rynku pierwotnym w 6 największych miastach Polski wyniosła 18,5 proc. (ceny transakcyjne). Centrum Analiz PKO BP wskazuje jednak, że z uwagi na otoczenie rynkowe, dynamika wzrostów uległa w ostatnich miesiącach gwałtownemu wyhamowaniu, a według rynkowego konsensusu, stan ten powinien utrzymać się w 2023 roku.

Analizując zeszły rok, nie możemy nie wspomnieć o załamaniu sprzedaży spowodowanym wysoką inflacją, a także wprowadzeniem zmian w rekomendacji S przez KNF i wzrostem stóp procentowych, które znacznie ograniczyły zdolność kredytową Polaków. Dość powiedzieć, że wyniki sprzedażowe w III kwartale 2022 były porównywalne do tych z okresu intensywnego lockdownu w II kwartale 2020 roku. Miesiącem krytycznym był sierpień, w którym na największych rynkach sprzedanych zostało zaledwie 2,2 tys. lokali – mówi Patryk Kozierkiewicz, ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Od tego czasu widoczne jest delikatne odbicie w wynikach. Szczególnie pozytywnie wypadł na tym tle grudzień, w którym – według danych Otodom Analytics – zaobserwowano drugi miesięczny wynik sprzedażowy w całym ubiegłym roku. Niemniej, dopóki nie zostaną rozwiązane problemy na rynku hipotecznym, nie sposób prognozować, że sytuacja ulegnie znacznej poprawie.

Nadzieję daje zapowiadany przez MRiT wprowadzeniu programu mieszkaniowego i programu oszczędnościowego na mieszkania oraz niedawna deklaracja KNF dotycząca poluzowania sposobu obliczania zdolności kredytowej. Czekamy jednak na konkrety, choć te trzy czynniki mogą złagodzić, ale nie wyeliminować dalszy spadek sprzedaży – dodaje Patryk Kozierkiewicz.

Z danych Otodom Analytics wynika, że deweloperzy sprzedali w 2022 roku o 38 proc. mniej mieszkań niż rok wcześniej, a pod względem liczby transakcji wróciliśmy do poziomów z lat 2013-14. Decyzja o wstrzymaniu nowych projektów jest naturalną odpowiedzią inwestorów na obniżone zainteresowanie ze strony kupujących. Uruchamianie nowych inwestycji w obliczu niskiego zainteresowania nabywców, wzrostu kosztów materiałów budowlanych i robocizny, trudności w pozyskiwaniu finansowania oraz ewentualnych wysokich kosztów obsługi długu jest po prostu zbyt ryzykowne. W szczególności dla mniejszych rynkowych graczy. Z tego właśnie powodu, 2022 rok skutkował obniżeniem liczby nowych inwestycji o około 1/3. Oznacza to, że deweloperzy ruszyli z budową 50 tys. mieszkań mniej niż rok wcześniej. 2023 rok będzie jednak pod tym względem jeszcze gorszy. Szacuje się, że skala załamania względem 2021 roku wyniesie nawet ponad 50 proc., co oznacza, że zamiast 166 tys. rozpoczniemy budowę około 70-80 tys. nowych lokali.

Drastyczne ograniczenie dostępności hipotek skutkuje odpływem klientów kredytowych i wzrostem udziału transakcji gotówkowych w rynku. Aby zbliżyć się do poziomów sprzedaży obserwowanych w ubiegłych latach, konieczne będzie poluzowanie polityki kredytowej przez KNF, a także obniżenie wysokości stóp procentowych. W obliczu wysokiej inflacji, w perspektywie 2023 roku, to drugie wydaje się jednak szczególnie nieprawdopodobne. Oznacza to, że trudna sytuacja będzie utrzymywać się prawdopodobnie przez cały 2023 rok. Ożywienie przynieść może uruchomienie rządowego programu „Pierwsze mieszkanie”. Jeśli – jak głoszą zapowiedzi – nastąpi to w lipcu, w drugim kwartale możemy oczekiwać wzrostu liczby wniosków kredytowych oraz umów rezerwacyjnych zawieranych z deweloperami. Wprowadzenie programu może również skłonić deweloperów do zwiększenia podaży nowych inwestycji. Wszystko zależeć będzie jednak od szczegółowych rozwiązań, w tym w zakresie liczby dostępnych preferencyjnych kredytów, cykliczności programu czy sposobu obliczania zdolności kredytowej na jego potrzeby.

O lekkim odbiciu zaważyć może również poluzowanie rekomendacji S przez KNF, czy podjęcie decyzji zakupowych przez osoby, które w ostatnim roku zachowawczo obserwowały sytuację rynkową, wstrzymując się z decyzją zakupową do czasu względnej stabilizacji, np. poziomu stóp procentowych (skumulowany popyt). Jednakże, z uwagi na relatywnie dobry I kwartał 2022 roku, wydaje się, że w tym roku deweloperzy sprzedadzą mniej mieszkań niż w ostatnich dwunastu miesiącach. Powyższa prognoza pozostaje aktualna nawet przy skutecznym wprowadzeniu programu „Pierwsze mieszkanie”. Jedynym czynnikiem, który mógłby odwrócić zdecydowanie trend byłoby rozpoczęcie cyklu obniżenia stóp procentowych, co wydaje się bardzo mało prawdopodobne, chyba że stanie się ono elementem politycznej, przedwyborczej rozgrywki.

Niewątpliwie podtrzymany zostanie trend ostatnich miesięcy związany z ograniczaniem podaży nowych inwestycji. Względem 2021 roku spadek w tym zakresie może wynieść ponad 50 proc. Z ankiety przeprowadzonej przez PZFD wśród części swoich członków wynika, że ograniczyć nowe inwestycje planuje niemal 100 proc. ankietowanych, w tym aż 48 proc. z nich o ponad połowę. Tak radykalne ograniczenie liczby projektów deweloperskich odbije się na całej gospodarce.

W najbliższym czasie inwestorzy będą decydować się na realizację lepiej zlokalizowanych projektów, które z reguły cieszą się większym zainteresowaniem klienta gotówkowego. W razie ewentualnego niepowodzenia sprzedaży, tak umiejscowione inwestycje będą mogły zasilić rynek najmu. Takiej „poduszki bezpieczeństwa” nie będą miały projekty gorzej skomunikowane, położone na obrzeżach, stąd ich realizacja może okazać się zbyt ryzykowna i zostanie odłożona na czas poprawy rynkowej koniunktury – mówi Patryk Kozierkiewicz z PZFD.

Relatywnie stabilnie kształtować będzie się podaż projektów premium, skierowanych właśnie do klientów gotówkowych. Jednak z uwagi na spadek ogólnej liczby inwestycji ich udział w całym rynku mieszkaniowym może podnieść się nawet o kilkanaście procent. Celem utrzymania konkurencyjności swoich projektów i minimalizacji wpływu kosztów materiałów budowlanych, deweloperzy będą ograniczać liczbę kosztochłonnych rozwiązań, szczególnie tych o niskim walorze użytkowym. Efekt ten będzie jednak widoczny najwcześniej w końcówce roku, gdy inwestorzy konsumować będą pierwsze pozwolenia na budowę, o które wnioskowali w czasie dekoniunktury, mając pełny obraz rynkowej sytuacji i świadomość konieczności cięcia kosztów. Trendem będzie również projektowanie większej liczby mieszkań o mniejszej powierzchni, a zarazem większym potencjale sprzedażowym – oczywiście z uwzględnieniem rozwiązań projektowych takich jak minimalna liczba miejsc postojowych.

Większa część projektów, które zostaną oddane do użytkowania w 2023 roku weszła do sprzedaży na przestrzeni dwóch ubiegłych lat i znalazła już swoich nabywców. Jednocześnie deweloperzy w reakcji na osłabienie popytu, znacznie ograniczyli podaż nowych projektów. Presja na wyprzedaż jest więc niewielka i nijak ma się do sytuacji obserwowanej w kryzysie z 2008 roku. Z drugiej strony, wciąż aktualne pozostają problemy związane z wysokimi cenami materiałów budowlanych, czy kosztami pracy – podniesionymi przy okazji wzrostu płacy minimalnej – które rzutują na końcowe ceny budowy. Według danych GUS w 2022 roku zarówno cena wytworzenia budynków jedno-, jak i wielorodzinnych wzrosła o kilkanaście procent w porównaniu do roku 2021. O ile niższa podaż inwestycji mogłaby wyhamować dynamikę wzrostu cen materiałów, należy pamiętać, że przy ich produkcji wykorzystywane są nośniki energii, co znacznie podnosi koszty wytworzenia.

W perspektywie roku PZFD prognozuje stabilizację cen na dotychczasowych poziomach z lekkimi odchyleniami uwzględniającymi specyfikę danego sektora. Naszym zdaniem jest za wcześnie, aby można było mówić o polu do obniżek cen w nowowprowadzanych inwestycjach deweloperskich, przede wszystkim z uwagi na koszty produkcyjne, koszty pracy oraz ewentualnej obsługi długu. Reakcja rynku będzie jednak uzależniona od rodzaju oraz lokalizacji projektu – dodaje Patryk Kozierkiewicz.

Ewentualne wzrosty cen, nieprzekraczające poziomu 5 proc., dotyczyć mogą sektora premium oraz segmentu o średniego. Mowa tu o inwestycjach w popularnych lokalizacjach miasta, które są doceniane zarówno przez nabywców jak i najemców. Ewentualne przeceny, o których głośno dziś w mediach, dotyczyć będą raczej jednostkowych projektów w przeciętnych lokalizacjach, położonych na obrzeżach miast i posiadających słabe połączenia komunikacyjne. Prawdopodobieństwo obniżki będzie też dużo większe w przypadku dużych mieszkań, których sprzedaż jest szczególnie utrudniona w obliczu niskiej zdolności kredytowej Polaków. Naturalnie tańsze mogą okazać się również mieszkania z rynku wtórnego, w starych blokach z czasów PRL czy kamienicach, które okazały się szczególnie podatne na ostatnie wzrosty cen energii – co znajduje swoje odzwierciedlenie w wysokości czynszów.

Segment domów jednorodzinnych ucierpiał zdecydowanie najmocniej. Widać to zarówno po spadkach uzyskiwanych pozwoleń na budowę przez nabywców indywidualnych, jak i wstrzymywaniu przez nich decyzji o rozpoczęciu budowy. Rosnące koszty materiałów budowlanych dotknęły szczególnie Kowalskich, budujących domy metodą gospodarczą. Nagły wzrost cen spowodował, że dokończenie inwestycji po cenie założonej na etapie planowania jest dziś niemożliwe. Przypomnijmy też, że średni czas budowy domu jednorodzinnego wynosi aż 4 lata, co potęguje wspomniany problem. Swój efekt miały również decyzje RPP, która w krótkim okresie zadecydowała o gwałtownym podniesieniu stóp procentowych. Te czynniki, ale i perspektywa przyszłych, horrendalnie wysokich kosztów utrzymania, zmusiły Polaków do sprzedaży domów jeszcze w trakcie budowy, lub na chwilę przed ich zasiedleniem. Wspomniane koszty utrzymania skłaniają również do podjęcia decyzji o powrocie do miasta i sprzedaży domu jednorodzinnego w ramach rynku wtórnego. Dla decyzji o przeprowadzce nie bez znaczenia pozostają także opłaty ponoszone w związku z codziennymi dojazdami z peryferii do miast. Zwiększenia podaży domów z tego tytułu, a także potencjalna – choć trudna do oszacowania - liczba niesprzedanych inwestycji jednorodzinnych położonych daleko od znaczących ośrodków miejskich, może skłaniać do pojawiania się obniżek w tym segmencie.

Jeżeli przyjąć, że w czasie rynkowego prosperity liczba mieszkań oddanych do użytkowania jest proporcjonalna do liczby inwestycji rozpoczynanych około dwa lata wcześniej, w obecnym roku deweloperzy powinni oddać do użytkowania około 150 tys. mieszkań. Oczywiście, należy wziąć poprawkę, że w okresie dekoniunktury część inwestycji jest wstrzymywana, a odnotowane w statystykach rozpoczęcia coraz mocniej odbiegają od faktycznej liczby prowadzonych budów. Nie zmienia to jednak faktu, że rynek PRS w Polsce dopiero raczkuje, a łączna liczba lokali w rękach inwestorów instytucjonalnych – zgodnie z danymi JLL - wynosi 10,8 tys. lokali, natomiast w planach na najbliższe lata inwestorzy zakładali powiększanie zasobu mieszkań o kolejne kilka tysięcy rocznie. JLL wskazuje również, że ok. 4,7 tys. lokali ma zostać oddanych w 202. Oznacza to, że w najbliższych latach na rynek ten trafiać będzie około 3 proc. zasobu mieszkań wybudowanych w danym roku. Odsetek ten będzie jeszcze mniejszy, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że część zasobu PRS powstaje na gruntach usługowych i w świetle prawa nie są to lokale mieszkalne.

Dane te przeczą doniesieniom medialnym, jakoby fundusze inwestycyjne sukcesywnie pozbawiały Polaków dostępu do mieszkań. Przeciwnie, rozwój PRS to większa liczba lokali na rynku najmu, w dobrych lokalizacjach, obsługiwanych przez wyspecjalizowane podmioty i dających gwarancję stabilności, której brakuje na chaotycznym rynku najmu zdominowanym przez inwestorów prywatnych. Ponadto, więcej lokali na rynku najmu przyczynia się do zahamowania wzrostu czynszów w tym sektorze. Jest to szczególnie istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że z uwagi na splot wymienionych wcześniej czynników ekonomicznych, w niektórych miastach urosły one w ubiegłym roku o kilkadziesiąt procent. O zainteresowaniu usługami najmu świadczonymi przez fundusze inwestycyjne świadczy najlepiej poziom wynajęcia lokali dostępnych w PRS-ach, wynoszący około 99 proc.

Ostatnie nowości

Biura i projekty wielofunkcyjne

Czechy Biurowiec wśród zieleni

schedule 18 kwietnia 2024
Opr./edited by ANZ

Grupa Passerinvest oddała do użytku biurowiec Roztyly Plaza. Obiekt znajduje się w dzielnicy Praga 11, tuż obok stacji metra Roztyly C. To pierwszy nowo otwarty budynek biurowy w Pradze w 2024 roku.

Materiał partnera

Polska Excellent Fern w Off Piotrkowska

schedule 04 kwietnia 2024
Eurobuild CEE

Ruszyła intensywna komercjalizacja wielofunkcyjnego budynku Fern powstającego w Off Piotrkowska Center. Nowoczesny budynek, którego realizacja rozpocznie się na przełomie 2024/2025, oferuje 4,7 tys. mkw. powierzchni usługowej i 2,7 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Więcej pustostanów we Wrocławiu

schedule 18 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

Według raportu firmy doradczej Brookfield Partners całkowite zasoby powierzchni biurowej we Wrocławiu na koniec 2023 roku wynosiły 1,49 mln mkw., z czego 1,15 mln mkw. to budynki klasy A, 331 tys. mkw. – budynki klasy B, a 12 tys. mkw. to obiekty klasy C.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Estonia Fundusz z mniejszym portfelem

schedule 18 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

East Capital Real Estate sfinalizował sprzedaż dwóch nieruchomości z portfela funduszu East Capital Baltic Property - budynku produkcyjnego w Maardu i obiektu handlowego Jewe Mööblimaja w Jõhvi.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Kolejne miasto na Karuzeli

schedule 18 kwietnia 2024
Opr./edited by JC

Karuzela Świebodzin powitała pierwszych klientów. Na łącznej powierzchni 15 tys. mkw. znajduje się blisko 20 sklepów, w większości należących do sieci debiutujących w mieście.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Niemcy Wybudują spekulacyjnie pod Kolonią

schedule 18 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

Blackbrook w ramach joint venture z Trammel Crow Company zrealizuje spekulacyjny projekt logistyczny w Kerpen w rejonie Ren-Ruhra. Inwestycja będzie się składać z dwóch budynków o łącznej powierzchni 28 tys. mkw.

Rynek mieszkaniowy

Polska Reymont w Przystani

schedule 18 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

Archicom rozpoczyna sprzedaż I etapu inwestycji Przystań Reymonta. Osiedle powstaje blisko centrum Wrocławia, nad brzegiem Odry i z widokiem na tereny zielone.

ESG

Polska Kreo sięga po BREEAM Outstanding

schedule 18 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

Kreo, krakowski projekt Ghelamco, uzyskał certyfikację BREEAM na poziomie Outstanding. Biurowiec ma również precertyfikat WELL i Green Building Standard, jest także w procesie certyfikacji Smart Score, Wired Score oraz „Obiekt bez barier”.

Budownictwo

Polska Wmurowali kamień pod cyberpoligon

schedule 18 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

Na terenie Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa WAT. Kontrakt generalnego wykonawcy, firmy Unibep ma wartość około 163 mln zł netto.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Słodko w Manufakturze

schedule 18 kwietnia 2024
Opr./edited by ANZ

Do grona najemców w łódzkiej Manufakturze dołączyła sieć Candy Pop, oferująca słodycze, napoje i przekąski z całego świata. To czwarty w Polsce i pierwszy w łódzkim regionie sklep marki.

Grunty inwestycyjne

Niemcy Kupili działkę do pary

schedule 18 kwietnia 2024
Opr./edited by JC

Garbe Industrial Real Estate kupiło kolejną działkę w niemieckim Rüdenhausen. Hamburski deweloper planuje na tym terenie budowę centrum logistycznego o łącznej powierzchni około 19,2 tys. mkw.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Rumunia Mieszkania, biura i hotele

schedule 18 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

One United Properties przedstawiło swoją strategię na najbliższe lata. W planach do 2030 roku jest potrojenie oferty mieszkaniowej, rozwijanie działalności w sektorze komercyjnym i budowa hoteli w Bukareszcie we współpracy z globalnymi markami.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Półtora miliarda euro na przejęcia w Polsce

schedule 18 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

Baltisse i Straco Real Estate przejmują pakiet większościowy w firmie deweloperskiej Speedwell i wchodzą na rynek nieruchomości w Polsce. W najbliższych latach Speedwell chce wydać na przejęcia w Polsce co najmniej 1,5 mld euro. 

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Ożył magazynowy gigant na Targówku

schedule 17 kwietnia 2024
Eurobuild CEE

Firmy Partners Group i Peakside Capital Advisors zakończyły budowę pierwszej hali magazynowej w parku City Point Targówek. Obiekt o powierzchni 7 tys. mkw., w całości wynajęty przez DPD Polska, wchodzi w skład parku, który dostarczy łącznie blisko 100 tys. mkw. powierzchni logistycznej i stanie się największym kompleksem logistyki miejskiej w granicach Warszawy.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Pierwszy kwartał, cztery projekty

schedule 17 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

Na koniec marca 2024 roku zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły niemal 6 mln 245 tys. mkw. - wynika z danych zebranych przez PINK.

Rynek mieszkaniowy

Polska Alstal wybuduje w Toruniu

schedule 17 kwietnia 2024
Opr./edited by ANZ

Budlex zrealizuje nowy projekt mieszkaniowy w Toruniu. Osiedle oferujące blisko sto nowych lokali powstanie przy ul. Lubickiej 54. Na generalnego wykonawcę inwestycji deweloper wybrał firmę Alstal Grupa Budowlana z Bydgoszczy.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Katowice z potencjałem biznesowym

schedule 17 kwietnia 2024
Opr./edited by ANZ

Ponad połowa badanych pracowników z Katowic stwierdza, że ich firma w ciągu trzech najbliższych lat będzie inwestowała w rozwój kapitału ludzkiego – wynika z raportu BEAS. Katowice to nie tylko około 280 tys. mieszkańców, ale też serce Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Style i wnętrza

Polska Hilti Polska z atmosferą kawiarni

schedule 17 kwietnia 2024
Opr./edited by ANZ

Polski oddział Hilti, firmy dostarczającej rozwiązania dla budownictwa komercyjnego, przeniósł się do nowego biura w budynku Royal Wilanów. Nowe przestrzenie zaprojektowali architekci z pracowni Aka Studio.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Między Łodzią a Grodziskiem

schedule 17 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

Harden Construction ukończył realizację dwóch obiektów o łącznej powierzchni ponad 40 tys. mkw. – City Logistics Łódź VI w Łodzi i Panattoni Park Grodzisk V w Grodzisku Mazowieckim.

Rynek mieszkaniowy

Niemcy W Berlinie bez zmian

schedule 17 kwietnia 2024
Opr./edited by ANZ

Według "Berlin 2024 Residential Market Report" przygotowanego przez firmy Berlin Hyp oraz CBRE, ceny zakupu mieszkań w Berlinie spadły, podczas gdy presja na rynku wynajmu mieszkań nadal rośnie. W rezultacie ceny wynajmu nadal gwałtownie rosną.

Najnowsze w Rynek inwestycyjny i finansowy

schedule 18 kwietnia 2024

Fundusz z mniejszym portfelem

East Capital Real Estate sfinalizował sprzedaż dwóch nieruchomości z portfela funduszu East Capital Baltic Property - budynku produkcyjnego w Maardu i obiektu handlowego Jewe Mööblimaja w Jõhvi.

schedule 18 kwietnia 2024

Mieszkania, biura i hotele

One United Properties przedstawiło swoją strategię na najbliższe lata. W planach do 2030 roku jest potrojenie oferty mieszkaniowej, rozwijanie działalności w sektorze komercyjnym i budowa hoteli w Bukareszcie we współpracy z globalnymi markami.

schedule 18 kwietnia 2024

Półtora miliarda euro na przejęcia w Polsce

Baltisse i Straco Real Estate przejmują pakiet większościowy w firmie deweloperskiej Speedwell i wchodzą na rynek nieruchomości w Polsce. W najbliższych latach Speedwell chce wydać na przejęcia w Polsce co najmniej 1,5 mld euro. 

schedule 17 kwietnia 2024

Katowice z potencjałem biznesowym

Ponad połowa badanych pracowników z Katowic stwierdza, że ich firma w ciągu trzech najbliższych lat będzie inwestowała w rozwój kapitału ludzkiego – wynika z raportu BEAS. Katowice to nie tylko około 280 tys. mieszkańców, ale też serce Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

schedule 17 kwietnia 2024

Inwestują prywatne miliardy

Według globalnego raportu "The Wealth Report" firmy Knight Frank, w 2023 roku prywatni inwestorzy trzeci rok z rzędu pozostali najaktywniejszymi nabywcami globalnych nieruchomości komercyjnych.

schedule 16 kwietnia 2024

Glinianka zmienia właściciela

Park handlowy Glinianka został sprzedany izraelskiej spółce CEE-Big Europe. Podwarszawski obiekt należał do tej pory do Redkom Development.

schedule 11 kwietnia 2024

Zielone miliony dla Olivii Star

Olivia Star otrzymała kredyt Green Loan, od trzech dotychczasowych kredytodawców – konsorcjum tworzone przez Santander Bank Polska, BNP Paribas Bank Polska i Bank Millennium.

schedule 10 kwietnia 2024

Kąpiel i zakupy w Europie Centralnej

Mitiska REIM sprzedała działki o powierzchni 6,7 ha firmie Momentum Leisure. Teren zostanie wykorzystany pod budowę parku rozrywki i aquaparku. Inwestycja będzie częścią centrum handlowego Europa Centralna i poszerzy jego ofertę 

schedule 09 kwietnia 2024

Laury dla Wrocławia

Wrocław zajął drugie miejsce w najnowszym rankingu potencjału inwestycyjnego polskich miast BEAS. Stolica Dolnego Śląska uzyskała w badaniu ocenę 7,9/10.

schedule 08 kwietnia 2024

Miliard z kawałkem na centra danych

Atman zawarł umowę na finansowanie rozbudowy obiektów centrów danych na kwotę 1,35 mld zł. Kredyt przeznaczony jest głównie na budowę nowego kampusu Waw-3 w Duchnicach pod Warszawą, ale także na rozbudowę istniejących obiektów kolokacyjnych firmy.

schedule 08 kwietnia 2024

Dodatkowy kredyt dla Hillwooda

Hillwood podwyższył kredyt w Banku Millennium do 29 mln euro na realizację budowy II fazy projektu Park Hillwood Zgierz I.

schedule 03 kwietnia 2024

Grójecka 5 kupiona i przechrzczona

Solida Capital kupiła biurowiec Grójecka 5 w Warszawie. Budynek ma około 11,5 tys. mkw. powierzchni najmu. W planach jest modernizacja obiektu i jego repozycjonowanie pod nową nazwą G5 Prime Offices.

schedule 03 kwietnia 2024

Zielony kredyt dla Galerii Młociny

EPP i Echo Investment pozyskały 145,2 mln euro kredytu na refinansowanie Galerii Młociny w Warszawie. Jako organizatorzy nowej linii kredytowej działały Erste Bank Group, Rand Merchant Bank, oddział FirstRand Bank Limited oraz Santander Bank Polska.

schedule 03 kwietnia 2024

Kredyt dla Dobrzykowic

Hillwood Polska podpisał z mBankiem umowę kredytową o wartości ponad 28,40 mln euro na budowę hali magazynowej w Dobrzykowicach pod Wrocławiem. Budynek będzie częścią projektu Hillwood Wrocław East realizowanego wspólnie z LCube.

schedule 03 kwietnia 2024

Alior włączył światło

Panattoni uzyskało finansowanie na realizację fabryki dla firmy Trilux w Świdniku. Kredytu w wysokości 18,3 mln euro udzielił Alior Bank. 

schedule 03 kwietnia 2024

CPI sprzedaje udziały w hotelach

Grupa CPI Property sprzedała 50 proc. udziałów w spółce zależnej, która jest właścicielem ośmiu nieruchomości hotelowych w Czechach, firmie Best Hotel Properties z siedzibą w Bratysławie. Firmy podpisały również umowę joint venture na dalsze zarządzanie hotelami.

schedule 03 kwietnia 2024

WDP przejmuje Expo Market Doraly

ARA Europe i rumuński inwestor Gheorghe Iaciu sprzedali centrum handlowe Expo Market Doraly w Afumați na północno-wschodnich obrzeżach Bukaresztu. Nabywcą jest belgijska grupa WDP. Kwoty transakcji nie ujawniono.

schedule 03 kwietnia 2024

Połowa Lipowego Office Parku dla studentów

Węgierska grupa Futureal Investment Partners sprzedała za nieujawnioną kwotę dwa budynki kompleksu Lipowy Office Park w Warszawie. Kupujący to fundusz 1AM CEE Student Housing Fund, zarządzany przez litewską spółkę 1 Asset Management.

schedule 02 kwietnia 2024

Rekordowa Develia

Develia w 2023 roku osiągnęła 275,4 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost w stosunku do 2022 roku o 44,4 mln zł. Grupa rozwija działalność w sektorze mieszkaniowym i planuje zwiększyć zaangażowanie w obszarze PRS.

schedule 02 kwietnia 2024

Transakcja pod Budapesztem

Faedra Group sprzedała park logistyczny Faedra22 w południowej części Budapesztu. Nieruchomość ma powierzchnię 16,6 tys. mkw. i znajduje się przy skrzyżowaniu autostrad M0 i M6.

Wydanie 4 (287) kwiecień 2024

Ostatnie komentarze

Kategorie