EN

Polska Nadzieja w PRS

Rynek inwestycyjny i finansowy
Polski Związek Firm Deweloperskich przeanalizował dane rynkowe, na podstawie których przygotował prognozę dla rynku nieruchomości w Polsce w 2023 roku. Deweloperzy sprzedali w 2022 roku o 38 proc. mniej mieszkań niż rok wcześniej, a liczba transakcji powróciła do poziomów z lat 2013-14.

Zeszłoroczne prognozy PZFD okazały się dużo bardziej wyważone niż rzeczywistość rynkowa. Po rekordowym 2021, w minionym roku oczekiwaliśmy utrzymania trendów wzrostowych na poziomie 7-9 proc., a jednocześnie przekraczającym w nieznacznym stopniu ówczesną jednocyfrową inflację. Dane NBP wskazują, że porównując III kwartał 2022 do tego samego okresu rok wcześniej, dynamika cen nominalnych mieszkań na rynku pierwotnym w 6 największych miastach Polski wyniosła 18,5 proc. (ceny transakcyjne). Centrum Analiz PKO BP wskazuje jednak, że z uwagi na otoczenie rynkowe, dynamika wzrostów uległa w ostatnich miesiącach gwałtownemu wyhamowaniu, a według rynkowego konsensusu, stan ten powinien utrzymać się w 2023 roku.

Analizując zeszły rok, nie możemy nie wspomnieć o załamaniu sprzedaży spowodowanym wysoką inflacją, a także wprowadzeniem zmian w rekomendacji S przez KNF i wzrostem stóp procentowych, które znacznie ograniczyły zdolność kredytową Polaków. Dość powiedzieć, że wyniki sprzedażowe w III kwartale 2022 były porównywalne do tych z okresu intensywnego lockdownu w II kwartale 2020 roku. Miesiącem krytycznym był sierpień, w którym na największych rynkach sprzedanych zostało zaledwie 2,2 tys. lokali – mówi Patryk Kozierkiewicz, ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Od tego czasu widoczne jest delikatne odbicie w wynikach. Szczególnie pozytywnie wypadł na tym tle grudzień, w którym – według danych Otodom Analytics – zaobserwowano drugi miesięczny wynik sprzedażowy w całym ubiegłym roku. Niemniej, dopóki nie zostaną rozwiązane problemy na rynku hipotecznym, nie sposób prognozować, że sytuacja ulegnie znacznej poprawie.

Nadzieję daje zapowiadany przez MRiT wprowadzeniu programu mieszkaniowego i programu oszczędnościowego na mieszkania oraz niedawna deklaracja KNF dotycząca poluzowania sposobu obliczania zdolności kredytowej. Czekamy jednak na konkrety, choć te trzy czynniki mogą złagodzić, ale nie wyeliminować dalszy spadek sprzedaży – dodaje Patryk Kozierkiewicz.

Z danych Otodom Analytics wynika, że deweloperzy sprzedali w 2022 roku o 38 proc. mniej mieszkań niż rok wcześniej, a pod względem liczby transakcji wróciliśmy do poziomów z lat 2013-14. Decyzja o wstrzymaniu nowych projektów jest naturalną odpowiedzią inwestorów na obniżone zainteresowanie ze strony kupujących. Uruchamianie nowych inwestycji w obliczu niskiego zainteresowania nabywców, wzrostu kosztów materiałów budowlanych i robocizny, trudności w pozyskiwaniu finansowania oraz ewentualnych wysokich kosztów obsługi długu jest po prostu zbyt ryzykowne. W szczególności dla mniejszych rynkowych graczy. Z tego właśnie powodu, 2022 rok skutkował obniżeniem liczby nowych inwestycji o około 1/3. Oznacza to, że deweloperzy ruszyli z budową 50 tys. mieszkań mniej niż rok wcześniej. 2023 rok będzie jednak pod tym względem jeszcze gorszy. Szacuje się, że skala załamania względem 2021 roku wyniesie nawet ponad 50 proc., co oznacza, że zamiast 166 tys. rozpoczniemy budowę około 70-80 tys. nowych lokali.

Drastyczne ograniczenie dostępności hipotek skutkuje odpływem klientów kredytowych i wzrostem udziału transakcji gotówkowych w rynku. Aby zbliżyć się do poziomów sprzedaży obserwowanych w ubiegłych latach, konieczne będzie poluzowanie polityki kredytowej przez KNF, a także obniżenie wysokości stóp procentowych. W obliczu wysokiej inflacji, w perspektywie 2023 roku, to drugie wydaje się jednak szczególnie nieprawdopodobne. Oznacza to, że trudna sytuacja będzie utrzymywać się prawdopodobnie przez cały 2023 rok. Ożywienie przynieść może uruchomienie rządowego programu „Pierwsze mieszkanie”. Jeśli – jak głoszą zapowiedzi – nastąpi to w lipcu, w drugim kwartale możemy oczekiwać wzrostu liczby wniosków kredytowych oraz umów rezerwacyjnych zawieranych z deweloperami. Wprowadzenie programu może również skłonić deweloperów do zwiększenia podaży nowych inwestycji. Wszystko zależeć będzie jednak od szczegółowych rozwiązań, w tym w zakresie liczby dostępnych preferencyjnych kredytów, cykliczności programu czy sposobu obliczania zdolności kredytowej na jego potrzeby.

O lekkim odbiciu zaważyć może również poluzowanie rekomendacji S przez KNF, czy podjęcie decyzji zakupowych przez osoby, które w ostatnim roku zachowawczo obserwowały sytuację rynkową, wstrzymując się z decyzją zakupową do czasu względnej stabilizacji, np. poziomu stóp procentowych (skumulowany popyt). Jednakże, z uwagi na relatywnie dobry I kwartał 2022 roku, wydaje się, że w tym roku deweloperzy sprzedadzą mniej mieszkań niż w ostatnich dwunastu miesiącach. Powyższa prognoza pozostaje aktualna nawet przy skutecznym wprowadzeniu programu „Pierwsze mieszkanie”. Jedynym czynnikiem, który mógłby odwrócić zdecydowanie trend byłoby rozpoczęcie cyklu obniżenia stóp procentowych, co wydaje się bardzo mało prawdopodobne, chyba że stanie się ono elementem politycznej, przedwyborczej rozgrywki.

Niewątpliwie podtrzymany zostanie trend ostatnich miesięcy związany z ograniczaniem podaży nowych inwestycji. Względem 2021 roku spadek w tym zakresie może wynieść ponad 50 proc. Z ankiety przeprowadzonej przez PZFD wśród części swoich członków wynika, że ograniczyć nowe inwestycje planuje niemal 100 proc. ankietowanych, w tym aż 48 proc. z nich o ponad połowę. Tak radykalne ograniczenie liczby projektów deweloperskich odbije się na całej gospodarce.

W najbliższym czasie inwestorzy będą decydować się na realizację lepiej zlokalizowanych projektów, które z reguły cieszą się większym zainteresowaniem klienta gotówkowego. W razie ewentualnego niepowodzenia sprzedaży, tak umiejscowione inwestycje będą mogły zasilić rynek najmu. Takiej „poduszki bezpieczeństwa” nie będą miały projekty gorzej skomunikowane, położone na obrzeżach, stąd ich realizacja może okazać się zbyt ryzykowna i zostanie odłożona na czas poprawy rynkowej koniunktury – mówi Patryk Kozierkiewicz z PZFD.

Relatywnie stabilnie kształtować będzie się podaż projektów premium, skierowanych właśnie do klientów gotówkowych. Jednak z uwagi na spadek ogólnej liczby inwestycji ich udział w całym rynku mieszkaniowym może podnieść się nawet o kilkanaście procent. Celem utrzymania konkurencyjności swoich projektów i minimalizacji wpływu kosztów materiałów budowlanych, deweloperzy będą ograniczać liczbę kosztochłonnych rozwiązań, szczególnie tych o niskim walorze użytkowym. Efekt ten będzie jednak widoczny najwcześniej w końcówce roku, gdy inwestorzy konsumować będą pierwsze pozwolenia na budowę, o które wnioskowali w czasie dekoniunktury, mając pełny obraz rynkowej sytuacji i świadomość konieczności cięcia kosztów. Trendem będzie również projektowanie większej liczby mieszkań o mniejszej powierzchni, a zarazem większym potencjale sprzedażowym – oczywiście z uwzględnieniem rozwiązań projektowych takich jak minimalna liczba miejsc postojowych.

Większa część projektów, które zostaną oddane do użytkowania w 2023 roku weszła do sprzedaży na przestrzeni dwóch ubiegłych lat i znalazła już swoich nabywców. Jednocześnie deweloperzy w reakcji na osłabienie popytu, znacznie ograniczyli podaż nowych projektów. Presja na wyprzedaż jest więc niewielka i nijak ma się do sytuacji obserwowanej w kryzysie z 2008 roku. Z drugiej strony, wciąż aktualne pozostają problemy związane z wysokimi cenami materiałów budowlanych, czy kosztami pracy – podniesionymi przy okazji wzrostu płacy minimalnej – które rzutują na końcowe ceny budowy. Według danych GUS w 2022 roku zarówno cena wytworzenia budynków jedno-, jak i wielorodzinnych wzrosła o kilkanaście procent w porównaniu do roku 2021. O ile niższa podaż inwestycji mogłaby wyhamować dynamikę wzrostu cen materiałów, należy pamiętać, że przy ich produkcji wykorzystywane są nośniki energii, co znacznie podnosi koszty wytworzenia.

W perspektywie roku PZFD prognozuje stabilizację cen na dotychczasowych poziomach z lekkimi odchyleniami uwzględniającymi specyfikę danego sektora. Naszym zdaniem jest za wcześnie, aby można było mówić o polu do obniżek cen w nowowprowadzanych inwestycjach deweloperskich, przede wszystkim z uwagi na koszty produkcyjne, koszty pracy oraz ewentualnej obsługi długu. Reakcja rynku będzie jednak uzależniona od rodzaju oraz lokalizacji projektu – dodaje Patryk Kozierkiewicz.

Ewentualne wzrosty cen, nieprzekraczające poziomu 5 proc., dotyczyć mogą sektora premium oraz segmentu o średniego. Mowa tu o inwestycjach w popularnych lokalizacjach miasta, które są doceniane zarówno przez nabywców jak i najemców. Ewentualne przeceny, o których głośno dziś w mediach, dotyczyć będą raczej jednostkowych projektów w przeciętnych lokalizacjach, położonych na obrzeżach miast i posiadających słabe połączenia komunikacyjne. Prawdopodobieństwo obniżki będzie też dużo większe w przypadku dużych mieszkań, których sprzedaż jest szczególnie utrudniona w obliczu niskiej zdolności kredytowej Polaków. Naturalnie tańsze mogą okazać się również mieszkania z rynku wtórnego, w starych blokach z czasów PRL czy kamienicach, które okazały się szczególnie podatne na ostatnie wzrosty cen energii – co znajduje swoje odzwierciedlenie w wysokości czynszów.

Segment domów jednorodzinnych ucierpiał zdecydowanie najmocniej. Widać to zarówno po spadkach uzyskiwanych pozwoleń na budowę przez nabywców indywidualnych, jak i wstrzymywaniu przez nich decyzji o rozpoczęciu budowy. Rosnące koszty materiałów budowlanych dotknęły szczególnie Kowalskich, budujących domy metodą gospodarczą. Nagły wzrost cen spowodował, że dokończenie inwestycji po cenie założonej na etapie planowania jest dziś niemożliwe. Przypomnijmy też, że średni czas budowy domu jednorodzinnego wynosi aż 4 lata, co potęguje wspomniany problem. Swój efekt miały również decyzje RPP, która w krótkim okresie zadecydowała o gwałtownym podniesieniu stóp procentowych. Te czynniki, ale i perspektywa przyszłych, horrendalnie wysokich kosztów utrzymania, zmusiły Polaków do sprzedaży domów jeszcze w trakcie budowy, lub na chwilę przed ich zasiedleniem. Wspomniane koszty utrzymania skłaniają również do podjęcia decyzji o powrocie do miasta i sprzedaży domu jednorodzinnego w ramach rynku wtórnego. Dla decyzji o przeprowadzce nie bez znaczenia pozostają także opłaty ponoszone w związku z codziennymi dojazdami z peryferii do miast. Zwiększenia podaży domów z tego tytułu, a także potencjalna – choć trudna do oszacowania - liczba niesprzedanych inwestycji jednorodzinnych położonych daleko od znaczących ośrodków miejskich, może skłaniać do pojawiania się obniżek w tym segmencie.

Jeżeli przyjąć, że w czasie rynkowego prosperity liczba mieszkań oddanych do użytkowania jest proporcjonalna do liczby inwestycji rozpoczynanych około dwa lata wcześniej, w obecnym roku deweloperzy powinni oddać do użytkowania około 150 tys. mieszkań. Oczywiście, należy wziąć poprawkę, że w okresie dekoniunktury część inwestycji jest wstrzymywana, a odnotowane w statystykach rozpoczęcia coraz mocniej odbiegają od faktycznej liczby prowadzonych budów. Nie zmienia to jednak faktu, że rynek PRS w Polsce dopiero raczkuje, a łączna liczba lokali w rękach inwestorów instytucjonalnych – zgodnie z danymi JLL - wynosi 10,8 tys. lokali, natomiast w planach na najbliższe lata inwestorzy zakładali powiększanie zasobu mieszkań o kolejne kilka tysięcy rocznie. JLL wskazuje również, że ok. 4,7 tys. lokali ma zostać oddanych w 202. Oznacza to, że w najbliższych latach na rynek ten trafiać będzie około 3 proc. zasobu mieszkań wybudowanych w danym roku. Odsetek ten będzie jeszcze mniejszy, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że część zasobu PRS powstaje na gruntach usługowych i w świetle prawa nie są to lokale mieszkalne.

Dane te przeczą doniesieniom medialnym, jakoby fundusze inwestycyjne sukcesywnie pozbawiały Polaków dostępu do mieszkań. Przeciwnie, rozwój PRS to większa liczba lokali na rynku najmu, w dobrych lokalizacjach, obsługiwanych przez wyspecjalizowane podmioty i dających gwarancję stabilności, której brakuje na chaotycznym rynku najmu zdominowanym przez inwestorów prywatnych. Ponadto, więcej lokali na rynku najmu przyczynia się do zahamowania wzrostu czynszów w tym sektorze. Jest to szczególnie istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że z uwagi na splot wymienionych wcześniej czynników ekonomicznych, w niektórych miastach urosły one w ubiegłym roku o kilkadziesiąt procent. O zainteresowaniu usługami najmu świadczonymi przez fundusze inwestycyjne świadczy najlepiej poziom wynajęcia lokali dostępnych w PRS-ach, wynoszący około 99 proc.

Ostatnie nowości

Architektura i urbanistyka

Polska Podhalańska osada dla rodzin

schedule 30 marca 2023
Opr./edited by AKL

W Zakopanem powstaje inwestycja Cyrhla Villas, tworzona przez koncept Zakolovers. Inwestycja, jak przekonują twórcy, ma być ukłonem dla podhalańskiej sztuki, architektury i lokalnej przyrody. I etap zostanie oddany w III kwartale 2023 roku.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Więcej miejsca na kosmetyki

schedule 30 marca 2023
Opr./edited by AKL

Centrum dystrybucji Rossmanna w Grudziądzu powiększyło się o ponad 11 tys. mkw. Po rozbudowie magazyn ma prawie 35,5 tys. powierzchni. Obiekt jest zapleczem logistycznym dla drogerii w Polsce północnej. Obiekt powstał w 2012 roku, w ubiegłym roku władze spółki podjęły decyzję o rozbudowie.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Zaczynają budować Smart Park w Sycowie

schedule 29 marca 2023
Opr./edited by MR

Projekt parku handlowego Smart Park w Sycowie uzyskał ostateczne pozwolenie na budowę. Powierzchnia najmu w kompleksie wyniesie łącznie około 10 tys. mkw. Inwestor planuje realizację inwestycji w dwóch etapach. Poziom komercjalizacji projektu przekroczył 80 proc.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Echo-Archicom z wynikami i strategią

schedule 29 marca 2023
Opr./edited by MR

Grupa Echo-Archicom zamknęła 2022 rok z silną pozycją gotówkową i zmniejszonym zadłużeniem netto spółki. Jest to rezultat m.in. sprzedaży siedmiu budynków biurowych o wartości blisko 320 mln euro.

Wydarzenia

Polska Eurobuild Awards 2023 – jakie będą?

schedule 29 marca 2023
Eurobuild CEE

Rozpoczęło się planowanie Eurobuild Awards 2023! O opinie i nowe pomysły dotyczące najważniejszych nagród rynku nieruchomości w regionie CEE poprosiliśmy znakomitych ekspertów, którzy spotkali się dziś w redakcji "Eurobuildu". Jakie były efekty tej burzy mózgów?

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Chilliflex po raz drugi w Alchemii

schedule 29 marca 2023
Opr./edited by MR

W drugiej połowie kwietnia w budynku Ferrum w kompleksie Alchemia otworzy się nowe biuro elastyczne Chilliflex. Na powierzchni 2,8 tys. mkw. na dwóch piętrach biurowca zaplanowano około 500 stanowisk pracy. To druga lokalizacja Chilliflex w Gdańsku, pierwsze biuro również znajduje się w Alchemii, w budynku Argon.

Style i wnętrza

Polska Biuro lepsze niż włoskie wakacje

schedule 29 marca 2023
Opr./edited by MR

Kancelaria Bird & Bird zajmuje trzy piętra w Central Point w Warszawie. Przestrzeń o łącznej powierzchni około 2,2 tys. mkw., z widokiem na centrum Warszawy, zaprojektowała pracownia Workplace.

Rynek mieszkaniowy

Polska Lokum skromnie, ale do przodu

schedule 29 marca 2023
Opr./edited by JC

Grupa Lokum Deweloper, działająca na dolnośląskim i małopolskim rynku nieruchomości, w 2022 roku przekazała klientom 727 lokali. Firma odnotowała marżę w wysokości 15,6 proc., a zysk netto w skali roku wzrósł o 3 proc.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Budują magazyn w dawnej kopalni gliny

schedule 29 marca 2023
Opr./edited by MR

W podwrocławskich Źródłach trwa budowa pierwszego z trzech modułów hali magazynowej, którą realizuje generalny wykonawca oraz projektant – firma WPIP. Inwestor, firma Hal-Mag, zdecydował się na rekultywację terenu poprzemysłowego, gdzie funkcjonowała kiedyś kopalnia gliny. 

Infrastruktura

Polska Kolejny dworzec systemowy na Mazowszu

schedule 29 marca 2023
Opr./edited by AKL

Polskie Koleje Państwowe otworzyły dla podróżnych nowy dworzec w Dobczynie. Został on wybudowany w ramach obecnego Programu Inwestycji Dworcowych z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To typowy Innowacyjny Dworzec Systemowy.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska W drodze do 30 milionów

schedule 29 marca 2023
Opr./edited by AKL

W 2022 roku rynek powierzchni przemysłowo-magazynowych w Polsce utrzymał solidne tempo wzrostu, pomimo wyzwań związanych m.in. z finansowaniem inwestycji oraz rosnącymi kosztami najmu. Według Savillsa, w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy możemy stanąć w obliczu luki podażowej, która będzie konsekwencją spodziewanego ograniczenia nowej podaży i malejącej dostępności gruntów.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Reka Rubber dobiera w Poznaniu

schedule 29 marca 2023
Opr./edited by AKL

Reka Rubber Polska, firma specjalizująca się w produkcji wyrobów gumowych oraz węży gumowych i silikonowych, podwoi wynajmowaną powierzchnię w MLP Poznań West do blisko 4 tys. mkw. Do nowego obiektu wprowadzi się w II kwartale tego roku.

Budownictwo

Polska Skok kosztów i negocjacje z inwestorami

schedule 28 marca 2023
Opr./edited by MR

Zdecydowana większość firm budowlanych w Polsce nadal odczuwa skutki szoku cenowego związanego z konfliktem zbrojnym w Ukrainie – wynika z raportu przygotowanego przez kancelarię DLA Piper oraz firmę doradczo-inżynieryjną CCM.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Zostają z Panattoni w Sosnowcu

schedule 28 marca 2023
Opr./edited by MR

Działająca w branży oświetleniowej firma Wojnarowscy podpisała umowę przedłużenia najmu w Panattoni Park Sosnowiec II. W obiekcie do dyspozycji firmy pozostaje około 3,9 tys. mkw. powierzchni magazynowo-biurowej.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska W Iławie idą na zakupy

schedule 28 marca 2023
Opr./edited by AKL

W Iławie ruszył Era Park Handlowy. Na powierzchni ponad 7 tys. mkw. obecnych jest kilkanaście salonów. Zadebiutowały w mieście market spożywczy Aldi, Action, Deichmann oraz Verona - salon jubilerski należący do sieci Yes.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Panattoni buduje na wschodzie

schedule 28 marca 2023
Opr./edited by MR

Panattoni zakupiło ponad 10 ha gruntu w Świdniku i rusza z budową Panattoni Park Lublin IV. Inwestycja powstaje w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej i zaoferuje 53,9 tys. mkw. w ramach dwóch budynków. 

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Naukowcy w Aeroparku

schedule 28 marca 2023
Opr./edited by AKL

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w II kwartale 2023 roku wprowadzi się do przygotowanych powierzchni biurowych w budynkach Zephirus i Nothus w warszawskim kompleksie Aeropark.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Niemcy Garbe zbuduje pod Lipskiem

schedule 28 marca 2023
Opr./edited by ANZ

Firma Garbe nabyła działkę o powierzchni ok. 100. tys. mkw. w Kabelsketal (Saksonia-Anhalt, Niemcy). Na terenie planowana jest budowa kompleksu logistycznego o łącznej powierzchni ok. 61,5 tys. mkw. Garbe zainwestuje w projekt ok. 76 mln euro. Rozpoczęcie prac planowane jest na październik.

ESG

Polska Norblin z zielonymi papierami

schedule 28 marca 2023
Opr./edited by JC

Warszawski kompleks Fabryka Norblina uzyskał finalne certyfikaty BREEAM dla części biurowej i retailowej. Dodatkowo w kompleksie pojawiła się instalacja fotowoltaiczna, a zarządzający sukcesywnie obniżają ślad węglowy nieruchomości.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Nestlé House do pełna

schedule 28 marca 2023
Opr./edited by AKL

Hines podpisał kontrakt z agencją marketingową Communisis Poland na wynajem przestrzeni biurowej w budynku Nestlé House przy ul. Domaniewskiej 32, w biznesowej części Mokotowa. Tym samym skomercjalizowana została cała dostępna tam powierzchnia.

Najnowsze w Rynek inwestycyjny i finansowy

schedule 29 marca 2023

Echo-Archicom z wynikami i strategią

Grupa Echo-Archicom zamknęła 2022 rok z silną pozycją gotówkową i zmniejszonym zadłużeniem netto spółki. Jest to rezultat m.in. sprzedaży siedmiu budynków biurowych o wartości blisko 320 mln euro.

schedule 27 marca 2023

Miliony na Neo Natolin

Spółka Real Management pozyskała finansowanie w wysokości 125 mln zł na budowę osiedla mieszkaniowego Neo Natolin. Inwestycja jest realizowana na warszawskim Wilanowie przy ul. Stefana Korbońskiego. 

schedule 23 marca 2023

Dobre wyniki CTP w Czechach

Rok 2022 należał do udanych dla dewelopera CTP. Działająca w 10 krajach firma poradziła sobie z wpływem globalnych wydarzeń na rynek europejski. W 2022 roku powierzchnia portfela w Czechach została powiększona o 300 tys. mkw. Przychody z najmu wzrosły o 13 proc. rok do roku do 230,3 mln euro.

schedule 23 marca 2023

Nowa marka hotelowa w Bukareszcie

Lorand i Zsuzsanna Szarvadi, właściciele Balvanyos Resort & Spa w Covasnie, nabyli położony w centrum Bukaresztu hotel K+K Elisabeta. Inwestorzy ponownie otworzą obiekt pod nową marką hotelową Peakture. 

schedule 23 marca 2023

Atal podlicza zyski i obniża zadłużenie

Grupa Atal po przekazaniu w 2022 roku około 3,4 tys. lokali mieszkalnych i usługowych wygenerowała skonsolidowane przychody na poziomie około 1,7 mld zł. Skonsolidowany zysk netto za zeszły rok wyniósł ponad 368 mln zł, co jest najwyższym wynikiem w historii grupy.

schedule 21 marca 2023

Trei porządkuje portfolio

W 2022 roku Trei Real Estate zwiększył wolumen inwestycyjny do około 2 mld euro. Deweloper realizuje łącznie 6 tys. mieszkań w ramach inwestycji w Niemczech, Polsce i Stanach Zjednoczonych. W Polsce firma planuje dalszy rozwój sieci Vendo Parków, inwestycje mieszkaniowe i wejście w sektor PRS.

schedule 21 marca 2023

Stabilne marże, dużo ziemi

W 2022 roku Grupa Robyg zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 1,5 mld zł, co oznacza 16-procentowy wzrost w porównaniu do 2021 roku. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 410,8 mln zł, czyli o 11 proc. więcej niż w 2021.

schedule 20 marca 2023

Inwestorzy prywatni wyprzedzają instytucje

Prywatni inwestorzy na świecie nabyli w 2022 roku nieruchomości komercyjne o wartości 455 mld dolarów, co stanowi rekordowe 41 proc. wartości wszystkich inwestycji w nieruchomości na świecie. Rok 2022 był drugim najlepszym rokiem w historii pod względem wolumenu inwestycji w nieruchomości komercyjne wśród inwestorów prywatnych, którzy skorzystali na przecenionych aktywach i różnicach kursów walut.

schedule 20 marca 2023

MLP ma plany i wyniki

Wartość nieruchomości inwestycyjnych MLP Group w 2022 roku wzrosła do 4,43 mld zł, co oznacza wzrost o 31 proc. w ujęciu rok do roku. Grupa zanotowała w zeszłym roku zysk netto w wysokości 422,4 mln zł.

schedule 14 marca 2023

Kajima i Griffin inwestują w polskie OZE

Kajima Europe oraz Griffin Capital Partners nabyły 70 proc. udziałów w spółce Hymon, polskiej firmie specjalizującej się instalacjach fotowoltaicznych. To druga wspólna inwestycja obu podmiotów na polskim rynku OZE.

schedule 13 marca 2023

Cromwell sprzedaje w Warszawie

Cromwell Property Group Poland sprzedał wszystkie udziały w spółce będącej właścicielem warszawskiego kompleksu biurowego Wiśniowy Business Park w Warszawie na rzecz węgierskiego inwestora.

schedule 10 marca 2023

UBH zaczyna od Wrocławia

Austriacki United Benefits Holding (UBH) zadebiutował na polskim rynku kupując wrocławski biurowiec Silver Forum w ramach transakcji off-market, firma działająca dotychczas głównie na rynku niemieckojęzycznym planuje dalszy rozwój w Polsce.

schedule 10 marca 2023

Od Zgierza do Londynu

Newport Logistics Fund, fundusz inwestujący w nieruchomości magazynowe w Europie, zebrał w ramach pierwszego funduszu 50 mln euro. Aktualnie trwają prace nad uruchomieniem drugiego funduszu o wartości 100 mln euro.

schedule 10 marca 2023

Zdolność do adaptacji będzie w cenie

Geopolityka dyktuje warunki, inflacja pozostaje głównym problemem, zielone budynki cieszą się największym zainteresowaniem, a popyt na biura wzrasta - to niektóre z najważniejszych prognoz dla regionu CEE-6 na rok 2023, przedstawionych przez firmę Colliers. 

schedule 09 marca 2023

Belgowie kupili koło Multikina

Belgijski deweloper GH Development zakupił od spółki Multikino działkę na warszawskim Ursynowie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 60. Na terenie o powierzchni ponad 1 ha w przyszłości powstanie zespół budynków mieszkalno-usługowych.

schedule 09 marca 2023

Inwestorzy nadal wolą biura

Połowa europejskich inwestorów planuje zwiększyć aktywność na rynku nieruchomości komercyjnych lub utrzymać ją na poziomie z zeszłego roku - wynika z raportu CBRE „Europe Investor Intentions Survey”. Najbardziej pożądanym sektorem pozostają biura, które mimo 10 proc. spadku zainteresowania, nadal wybiera niemal 3 na 10 inwestorów.

schedule 07 marca 2023

Olivia na giełdzie

Na giełdowym rynku Catalyst zadebiutowały obligacje Olivia Centre, właściciela centrum biurowo-biznesowego w Gdańsku. Do obrotu trafiło 25 tys. obligacji serii L o wartości nominalnej 1 tys. zł każda.

schedule 06 marca 2023

CPD sprzedaje także biurowce

Spółka CPD sfinalizowała sprzedaż dwóch warszawskich biurowców – w Śródmieściu i na Służewcu, łącza wartość transakcji brutto przekroczyła 31 mln zł. Ponadto CPD poinformowało o rozpoczęciu przez spółkę przeglądu opcji strategicznych.

schedule 03 marca 2023

RČSN już bez Office Box

Fundusz REICO ČS Nemovitostní sprzedał biurowiec Office Box w Bratysławie słowackiej firmie telekomunikacyjnej Movys. Kwoty transakcji nie ujawniono.

schedule 02 marca 2023

Atrium w nowych barwach

Atrium European Real Estate – właściciel, zarządca i deweloper centrów handlowych oraz mieszkań na wynajem w Europie Środkowej – zmienia nazwę na G City Europe. W najbliższym czasie w firmie zostanie podjęty szereg działań rebrandingowych w różnych obszarach.

Kategorie