EN

Hub & spoke odpowiedzią na problemy z rekrutacją talentów

Przeprowadzone przez Knight Frank badanie wśród naszych globalnych klientów, w którym wzięły udział 373 firmy zatrudniające łącznie niemal 10 mln osób na świecie, wskazuje, że 90 proc. ankietowanych uważa biuro za strategiczne narzędzie dla swojej firmy. Jednakże, co bardzo ważne, forma, funkcja, jakość i wielkość biur ulegnie zmianie. Pomimo że 59 proc. z ponad 370 globalnych najemców, których ankietowaliśmy, oceniło swoje doświadczenia związane z pracą w domu jako „pozytywne”, plan przyjęcia w pełni zdalnych modeli pracy zakładają nieliczni. Wiele firm cały czas szuka czas modelu pracy, który wpisze się w ich strategię biznesową. Z rozmów z najemcami wynika, że na znaczeniu zyskają trzy scenariusze: praca hybrydowa, praca z dowolnego miejsca i model hub & spoke.

W procesie poszukiwania modelu pracy, który najlepiej wpisze się w strategię biznesową firm najczęściej wymienia się model pracy hybrydowej, czyli połączenie pracy w biurze i pracy zdalnej w różnych proporcjach, jako sposób na wykorzystanie przez pracowników i pracodawców korzyści płynących z obu tych form pracy. Firmy z branży nowych technologii z kolei są bardziej odważne i część z nich przyjęła politykę pracy z dowolnego miejsca, co daje pracownikom praktycznie nieograniczone możliwości wyboru lokalizacji. Coraz częściej mówi się również o modelu hub & spoke. W tym przypadku siedziba firmy, spełniająca podstawowe funkcje, jest połączona z rozproszonymi geograficznie biurami satelitarnymi. Biura satelitarne dają pracownikom możliwość pracy bliżej domu, a pracodawcom pozwalają wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracowników, w niektórych przypadkach oszczędzając na kosztach wynajmu biura. Widzimy już kilka zrealizowanych przykładów tego rozwiązania w Polsce. Wszystko zależy jednak od branży oraz modelu biznesowego.

Część najemców zwraca uwagę, że model hub & spoke jest dobrym rozwiązaniem, ale krótkoterminowo. Dostrzegają jego korzyści w przypadku konieczności zorganizowana biura tymczasowego albo na projekt, co jest częste w przypadku firm inżynieryjnych i budowlanych. Nie upatrują jednak w tym modelu pracy systemu, który będzie funkcjonował jako rozwiązanie na stałe. Są też jednak firmy, które już go wdrożyły właśnie jako rozwiązanie na stałe. Apply Poland, która ma biuro swoje w Krakowie od wielu lat, postanowiła otworzyć biuro satelitarne w Katowicach. Biuro to jest odpowiedzią na potrzeby pracowników, żeby skrócić czas jaki poświęcają na dojazd do pracy oraz poszerzeniem zasięgu rekrutacji. Otwieranie biur satelitarnych w dużych aglomeracjach, gdzie podróżowanie w godzinach szczytu wiąże się z godzinami dziennie straconymi w samochodach i w komunikacji miejskiej, jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które mają problemy z rekrutacją pracowników o wąskich specjalizacjach, których dostępność na rynku pracy jest ograniczona. Decydując się na otworzenie biura satelitarnego nawet w innym mieście, można rekrutację poszerzyć na inne rynki, zwiększając swoje szanse pozyskania najlepszych ludzi.

Kategorie