EN

PZFD pozytywnie ocenia rządowy program Bezpieczny Kredyt na 2 proc.

W opinii Polskiego Związku Firm Deweloperskich pozytywnie należy ocenić wszelkie rozwiązania, które mogą poprawić dostępność mieszkań w Polsce. Do takich z pewnością należy Bezpieczny Kredyt na 2 proc.

Szacuje się, że luka mieszkaniowa w Polsce wynosi około 2 mln mieszkań. Tymczasem pandemia, wojna w Ukrainie, globalny kryzys gospodarczy sprawiły, że marzenia o zakupie nieruchomości dla wielu osób stały się niemożliwe do realizacji. Dlatego cieszy nas wejście w życie projektu Bezpieczny Kredyt 2 proc., bo to szansa zarówno dla Polaków, jak i dla sektora budownictwa mieszkaniowego i branż z nim powiązanych.

Jednak, choć założenia projektu popierane są przez branżę, to trudno jednoznacznie oszacować efekt końcowy wprowadzanego rozwiązania na sektor. W ramach programu zakupić będzie można bowiem na preferencyjnych warunkach zarówno mieszkania z rynku wtórnego, jak i od deweloperów.

Rynek pierwotny odbija się dziś od dna. W biurach sprzedaży firm deweloperskich pojawia się coraz więcej klientów. Czerwiec może być najlepszym miesiącem w tym roku pod względem sprzedaży nowych mieszkań. To m.in. efekt wydania zalecenia do rekomendacji S przez Komisję Nadzoru Finansowego. Tym niemniej, żeby dojść do dynamiki kredytowej z 2021 roku miesięcznie w ramach programu powinno być udzielane 10 tys. kredytów, co nie jest możliwe w obliczu założeń przyjętych przez ustawodawcę, a także biorąc pod uwagę możliwości techniczno-organizacyjne banków.

W ocenie branży kredyt na 2 procent może przyczynić się do uruchomienia nowych inwestycji deweloperskich. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszych pięciu miesiącach obecnego roku spadek nowych inwestycji w sektorze wyniósł 30 procent w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Niska liczba startów nowych budów to efekt m.in. wysokich kosztów finansowania oraz niskiego popytu związanego ze wspomnianą już istotnie ograniczoną zdolnością kredytową Polaków.

Dla rynku deweloperskiego Bezpieczny Kredyt 2 proc. może stanowić impuls do rozpoczynania nowych budów. W statystykach fakt ten powinien zarysować się szczególnie wyraźnie w sierpniu oraz w miesiącach ostatniego kwartału 2023, które w ubiegłym roku były tak słabe, że nawiązały do wyników branży z 2015 roku.

Zdaniem branży za programem zwiększającym popyt na mieszkania powinny iść równolegle rozwiązania zwiększające dostępność gruntów. Potrzebne są rozwiązania, które wymuszą większą konkurencję na rynku. Powyższe osiągnąć można poprzez zwiększenie gruntów dostępnych pod budownictwo mieszkaniowe np. poprzez uwolnienie tych zarezerwowanych pod Mieszkanie Plus. Więcej mieszkań w budowie to większa konkurencja, która zapobiegnie gwałtownym wzrostom cen. Dodatkowo, rząd powinien odwrócić zmiany dotyczące polityki parkingowej wprowadzone w ustawie lex deweloper. Korekta ustawy pozwoli tworzyć nam nowe, miastotwórcze inwestycje i zwiększyć podaż mieszkań.

Kategorie