EN

Rynek inwestycyjny. Czas na podejmowanie odważnych decyzji

Wartość ujawnionych transakcji na polskim rynku kapitałowym w pierwszych pięciu miesiącach 2023 roku wyniosła zaledwie około 800 mln euro, ponad dwa razy mniej niż w analogicznych okresach 2021 i 2022 roku. Chociaż istnieje wiele przyczyn tego spadku, głównym czynnikiem może być zmniejszona aktywność zachodnich inwestorów ze względu na trwającą wojnę Rosji na Ukrainie oraz globalną niestabilność gospodarczą i bezprecedensowo wysokie stopy procentowe.

Według przygotowanego przez Deloitte raportu "Real Estate Confidence Survey for Central Europe", mniej niż jedna piąta ankietowanych podmiotów przewiduje wzrost wolumenu inwestycji i całkowitej aktywności inwestycyjnej w Polsce. Jednocześnie prawie 60 proc. przewiduje spadek wolumenu inwestycji.

Niepewna sytuacja na rynku inwestycyjnym jest jednak również postrzegana jako szansa dla nowych graczy na wejście na polski rynek nieruchomości. Nasza spółka, Capitalica Asset Management uruchomiła niedawno nowy fundusz, koncentrujący się na ekspansji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności w Polsce. Capitalica European Office Fund oferuje inwestorom możliwość dywersyfikacji geograficznej portfela poprzez inwestowanie w miastach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym we Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach. Nasze dane wskazują, że biura w centralnych dzielnicach biznesowych nadal cieszą się dużym popytem. Naszym celem jest nabycie gotowych aktywów, które generują dochody dla inwestorów. Pierwszy potencjalny zakup zaplanowaliśmy na początek 2024 roku.

Mamy ambicję zbudowania portfela inwestycyjnego o wartości 1 mld euro. Podczas, gdy inni się wahają, Capitalica postrzega aktualną sytuację jako okazję do potencjalnego nabycia aktywów na korzystnych warunkach. To odpowiedni moment na podejmowanie odważnych decyzji.

Kategorie