EN

Janusz Mitulski

Marriott International

Europa Środkowo-Wschodnia
Janusz Mitulski

Janusz Mitulski został awansowany na starszego dyrektora ds. rozwoju sieci Marriott International na Europę Środkowo-Wschodnią. Jest to pierwszy awans polskiego dyrektora w sieci na stanowisko starszego dyrektora. Wcześniej, od 2015 roku, kiedy to został zatrudniony w Marriott International, Janusz Mitulski zajmował stanowisko dyrektora ds. rozwoju sieci Marriott International na Europę Środkowo-Wschodnią. Po awansie obszar, którym zajmie się nowy starszy dyrektor został rozszerzony o Ukrainę (wcześniej obejmował: Polskę, Czechy, Bułgarię, Rumunię, Estonię, Litwę, Łotwę, Słowację i Węgry).

Kategorie