EN

Laszlo Csiki

Adama

Rumunia
Laszlo Csiki

Laszlo Csiki zastąpił Andreasa Hollera na stanowisku prezesa zarządu. Laszlo zajmował dotąd stanowisko szefa działu zarządzania aktywami i obiektami korporacyjnymi w grupie Metro, w której w ciągu ostatnich 15 lat zajmował różne stanowiska m.in. dyrektora zarządzającego w rumuńskiej dywizji nieruchomości handlowych oraz dyrektora regionalnego na Europę Środkowo-Wschodnią do spraw zarządzania aktywami. Laszlo ma dyplom z ekonomii uzyskany na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie oraz stopień magistra nieruchomości zdobyty na studiach prowadzonych jako inicjatywa trzech uniwersytetów: Uniwersytetu w Nottingham, Politechniki w Budapeszcie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Budapeszcie.

Kategorie