EN

Aleksander Chłopecki

Marvipol Development

Polska

Aleksander Chłopecki został powołany do składu rady nadzorczej spółki Marvipol Development. Została mu powierzona funkcja przewodniczącego.

Aleksander Chłopecki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. Jest profesorem prawa, zatrudnionym na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Prawa Cywilnego). Od 2008 roku Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, Radca prawny, współpracownik firm prawniczych – obecnie w kancelarii Dentons. W latach 2004-2006 członek Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU. W latach 1997-2000 dyrektor Departamentu Prawnego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a w latach 2001-2004 Zastępca ds. Prawnych Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 1991-1996 Doradca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych. W latach 2011-2013 członek Securities Markets Stakeholder Group (SMSG) organu doradczego European Securities Market Authority (Europejskiego Organu Nadzoru nad Rynkami Kapitałowymi – ESMA). Pełni również funkcje Wiceprezesa Sądu Giełdowego i arbitra stałego przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Członek rad nadzorczych takich spółek jak m.in. Dom Maklerski TMS Brokers czy British Automotive Holding.

Kategorie