EN

Tomasz Trzósło

EPP

Polska
Tomasz Trzósło

Walne zgromadzenie akcjonariuszy EPP zatwierdziło nominację Tomasza Trzósło na prezesa firmy EPP, właściciela centrów handlowych.

Tomasz Trzósło działa na polskim i europejskim rynku nieruchomości od ponad 20 lat. Przed dołączeniem do EPP pełnił funkcję dyrektora zarządzającego JLL na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią, gdzie zarządzał operacjami firmy w Polsce oraz nadzorował biznes JLL w Czechach, Rumunii, na Węgrzech oraz Słowacji. Od 2005 roku kierował polskim zespołem JLL ds. rynków kapitałowych, a od 2008 do 2013 roku zespołem ds. rynków kapitałowych na Europę Środkową i Wschodnią. Posiada doświadczenie w pracy ze wszystkimi sektorami rynku nieruchomości, w tym handlowym, biurowym, przemysłowym, hotelarskim i mieszkaniowym.

Tomasz Trzósło jest z wykształcenia magistrem ekonomii na kierunku rachunkowość i finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada również kwalifikacje w zakresie wyceny, oceny inwestycji, finansowania nieruchomości i zarządzania portfelem potwierdzone dyplomem Investment Property Forum w Londynie.

Kategorie