EN

Piotr Zajączkowski

Cornerstone Partners

Polska
Piotr Zajączkowski

Piotr Zajączkowski zostałnowym partnerem w Cornerstone. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w private equity, zarządzaniu oraz przeprowadzaniu fuzji i akwizycji. Kierował wieloma dużymi projektami finansowania strukturalnego, emisjami obligacji korporacyjnych oraz ofertami publicznymi akcji. Był odpowiedzialny za pierwotną ofertę publiczną, a następnie wycofanie z giełdy i sprzedaż firmie Vectra jednego z największych w Polsce operatorów kablowych - Multimedia Polska. Zasiadał w wielu zarządach i radach nadzorczych, w tym InterCars, Multimedia Polska i Etoto. W Cornerstone Partners będzie zajmował się analizowaniem potencjalnych transakcji, a także strukturyzowaniem i organizacją ich finansowania.

Kategorie