EN

Emily Hamilton

Savills IM

Europa
Emily Hamilton

Savills Investment Management (Savills IM) powołał Emily Hamilton na stanowisko dyrektora ds. ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG).

Emily Hamilton będzie pracowała w głównej siedzibie firmy w Londynie, a zakres jej obowiązków obejmie koordynację globalnej strategii zrównoważonego rozwoju Savills IM, wyznaczanie standardów korporacyjnych firmy i podejścia do kryteriów ESG (ochrona środowiska, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny). Działania te obejmą również współpracę z zespołami funduszy na całym świecie, zarówno na poziomie portfolio nieruchomości, jak i poszczególnych aktywów. Emily Hamilton będzie odpowiedzialna za wspieranie zespołów we wdrażaniu wymagań inwestorów w zakresie ESG, raportowanie i monitorowanie oraz za współpracę z najemcami w celu pełnego wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju w poszczególnych aktywach i całej działalności.

Kategorie