EN

Andrzej Kozak

Gleeds Polska

Polska
Andrzej Kozak

Andrzej Kozak, dotychczasowy Dyrektor Regionu Południowego Gleeds Polska, zostaje powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Gleeds Polska Sp. z o.o.

Dołączył do Gleeds Polska w 1999 roku. Ukończył Politechnikę Krakowską ze stopniem magistra inżyniera Budownictwa Lądowego. Posiada uprawnienia zarówno do projektowania, jak i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ponadto jest członkiem RICS w obszarze Project Management oraz aktywnym asesorem RICS.

Podczas swojej ponad 25-letniej kariery zawodowej brał udział w inwestycjach z różnych sektorów budownictwa. Pracę w Gleeds rozpoczął jako project manager, w 2005 roku został awansowany na stanowisko associate directora, a od 2013 roku pełnił funkcję dyrektora Regionu Południowej Polski (biura w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu).

Kategorie