EN

Clemens C. Lehr

Amstar

Europa
Clemens C. Lehr

Z końcem grudnia z Amstarem, będącym współwłaścicielem i większościowym udziałowcem Złotej 44, rozstanie się Christopher Zeuner, który jako head of Amstar Europe m.in. zarządzał Złotą 44. Obowiązki Zeunera w Polsce od 1 stycznia 2021 roku przejmuje Clemens C. Lehr.

Clemens C. Lehr ma ponad 19-letnie doświadczenie w sektorze usług finansowych i nieruchomości w regionie. Z Amstarem jest związany od 2016 roku i jako country manager na Ukrainę i Rosję był odpowiedzialny za kierowanie biznesem firmy na tych rynkach. Przed dołączeniem do Amstara, Clemens Lehr był partnerem zarządzającym GLD Invest Group, prywatnej austriackiej firmy zajmującej się nieruchomościami i inwestycjami, gdzie był odpowiedzialny za rozwój ponad 200 tys. mkw. nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Przed dołączeniem do GLD w 2006 roku, był bankierem korporacyjnym w Raiffeisen International Banking Group, zajmując różne stanowiska w jej centrali w Wiedniu, a także w oddziałach banku w Rosji i na Ukrainie. Clemens Lehr uzyskał tytuł magistra w dziedzinie biznesu międzynarodowego na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Eisenstadt w Austrii.

Kategorie