EN

Michał Urbański

JDP Drapała & Partners

Polska
Michał Urbański

Michał Urbański, adwokat w Zespole Prawa Nieruchomości, został awansowany na stanowisko counsela. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w ramach obrotu nieruchomościami, w tym w ramach projektów joint venture, transakcji finansowania, umów najmu, prawa budowlanego, prawa administracyjnego i postępowań reprywatyzacyjnych. Doradza zagranicznym i krajowym podmiotom w przygotowaniu i przeprowadzeniu wszystkich etapów transakcji nieruchomościowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym w zakresie bieżącego zarządzania portfelami nieruchomości, a także restrukturyzacją grup kapitałowych oraz ich zadłużenia, zarówno po stronie kredytobiorców jak i kredytodawców. Doradza głównie klientom z rynku nieruchomości, podmiotom z branży przemysłowej (w szczególności w zakresie budowy i rozbudowy zakładów produkcyjnych) oraz podmiotom sektora finansowego.

Kategorie