EN

Kazimierz Kirejczyk

JLL

Polska
Kazimierz Kirejczyk

JLL powołuje przy zarządzie strategiczny panel doradczy (Strategic Advisory Panel), którego celem jest szersza analiza i obiektywne spojrzenie na kierunki rozwoju gospodarczego i rynku nieruchomości w Polsce. Panelem pokieruje Kazimierz Kirejczyk.

Kategorie