EN

Arkadiusz Kossakowski

NREP

Polska
Arkadiusz Kossakowski

Arkadiusz Kossakowski, kierownik rozwoju projektów w zespole Inwestycji Mieszkaniowych, będzie odpowiedzialny za realizacje inwestycji NREP w tym segmencie w Polsce. Do jego zadań należeć będzie nadzorowanie realizacji inwestycji, definiowanie i negocjowanie warunków technicznych, a także określanie i wdrażanie standardów zrównoważonego rozwoju. Arkadiusz posiada ponad 12-letnie doświadczenie w zarządzaniu różnego rodzaju projektami i zespołami projektowymi w sektorze nieruchomości. Przed dołączeniem do NREP współpracował z międzynarodowymi deweloperami, takimi jak Matexi czy Apsys. Jako project manager i construction team manager kierował kilkoma znaczącymi projektami mieszkaniowymi, w tym wielofazowymi kompleksami mieszkaniowymi.

Arkadiusz Kossakowski uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest również absolwentem programu MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i jest certyfikowanym project managerem.

Kategorie