EN

Maria Ligęza-Turlakiewicz

Fortis

Polska
Maria Ligęza-Turlakiewicz

Maria Ligęza-Turlakiewicz dołączyła do zarządu grupy Fortis, obejmując jednocześnie stanowisko chief legal officer. Jest odpowiedzialna za nadzór prawny nad realizowanymi projektami, obsługę prawną działalności prowadzonej przez spółki wchodzące w skład grupy oraz bieżące doradztwo we wszelkich kwestiach prawnych.

Maria Ligęza-Turlakiewicz w latach 2016-2022 była adwokatem i mediatorem w założonej przez siebie kancelarii adwokackiej. W latach 2022-2023 roku pełniła urząd na stanowisku sędziowskim. Jest absolwentką studiów prawniczych, która ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim oraz studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów.

Kategorie