EN

Richard Hogg

Cushman & Wakefield

Europa Środkowo-Wschodnia
Richard Hogg

Richard Hogg, partner w firmie Cushman & Wakefield, został powołany do kierowania zespołem ds. wycen i doradztwa w Europie Środkowo-Wschodniej.
Richard Hogg jest związany z rynkiem nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej od 1999 roku, a od 2007 roku kieruje czeskim działem wycen i doradztwa firmy Cushman & Wakefield. Ostatnio jego głównym zadaniem było zarządzanie i koordynowanie kluczowych zleceń wyceny w Europie Środkowo-Wschodniej. W nowej roli Hogg będzie ściśle współpracował z krajowymi liderami działów wycen i doradztwa Cushman & Wakefield w celu rozwijania oferty usług firmy. Richard Hogg jest dyplomowanym rzeczoznawcą RICS i certyfikowanym rzeczoznawcą HypZert.

Kategorie