EN

Anna Grabowska

Żabka

Europa Środkowo-Wschodnia
Anna Grabowska

Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu grupy Żabka stanęła na czele nowej jednostki biznesowej – Żabka International. Jako dyrektorka zarządzająca będzie wspierać operacyjnie podmioty grupy na rynkach zagranicznych.

Anna Grabowska ma doświadczenie w zarządzaniu wieloma obszarami, które obejmują strategie konsumenckie, relacje z dostawcami, komunikację marketingowa i ESG. Przez wiele lat zajmowała się także rynkami poza Polską. Przed dołączeniem do grupy Żabka pracowała przez kilkanaście lat w Tesco Polska.

Kategorie