EN

Biznesowa oaza

Rynek inwestycyjny i finansowy
Kraków – jedna z ulubionych lokalizacji sektora usług dla biznesu, hotelarzy i… startupów. Władze miejskie wykorzystują atuty Krakowa, aby stworzyć nowoczesną metropolię opartą na inteligentnej gospodarce i innowacyjności. O tym, jak to robią, rozmawiamy z Jerzym Muzykiem, zastępcą prezydenta ds. rozwoju Miasta Krakowa

Aneta Cichla, „Eurobuild Central & Eastern Europe”: Które lokalizacje miasto promuje jako miejsca atrakcyjne dla deweloperów nieruchomości komercyjnych?

Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta ds. rozwoju Miasta Krakowa: Polityka miasta w odniesieniu do przestrzeni określona została w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa. Dokument ten wyznacza cele i priorytety inwestowania w naszym mieście. W nim opisany jest projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, który zakłada stworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Branice oraz Centrum Logistycznego tzw. strefy aktywności gospodarczej. W Parku ma powstać kompleks obiektów, w których oferowane będą powierzchnie biurowe, laboratoryjne, warsztatowe i konferencyjne, uzupełnione paletą usług towarzyszących – to wszystko ma na celu ożywienie gospodarki wschodniej części Krakowa. Z kolei Centrum Logistyczne zakłada zapewnienie infrastruktury niezbędnej dla logistyki, a ponadto planowane są obiekty biurowe, hotelowe, gastronomiczne, handlowe i usługowe. Warto również wspomnieć o kolejnym projekcie strategicznym Krakowa – „Płaszów – Rybitwy”. Dedykowany jest on pod zabudowę usługową – handel, biura, administrację – oraz mieszkaniową wielorodzinną. Jest to jedyny obszar w mieście, na którym dopuszczona została zabudowa wysokościowa. Kraków dysponuje również ofertą inwestycyjną obejmującą m.in. nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę usługową w takich lokalizacjach, jak ul. Olszecka, ul. Radzikowskiego, ul. Heltmana, a także Fort 48a Mistrzejowice oraz 48 Batowice z przeznaczeniem pod usługi publiczne kultury i usługi komercyjne, oraz Fort 50 Prokocim – pod usługi turystyczne. Kolejnym obszarem o szczególnym znaczeniu dla miasta są okolice lotniska w Balicach. Tam główny nacisk będzie położony na funkcje biznesowe, targowe i wystawiennicze. Projekt obejmuje zarówno inwestycje w infrastrukturę transportową, jak i związane z budową centrum konferencyjnego, obiektów wystawienniczych, hoteli oraz obiektów biurowo-laboratoryjnych. Przemiany w zakresie kształtowania przestrzeni zachodzą poprzez uchwalanie planów miejscowych. Obecnie jest nimi pokryte 54,8 proc. powierzchni miasta

Jaka jest strategia inwestycyjna miasta względem rynku nieruchomości?

„Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030” oraz Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego to dwa dokumenty mówiące o polityce inwestycyjnej miasta. W Studium ważną kwestią jest poprawa ładu przestrzennego oraz podniesienie jakości i estetyki przestrzeni publicznych, poddawanych silnej presji procesów inwestycyjnych. Z dokumentu tego wynika, że miasto ma mieć zwartą zabudowę, przyjazną mieszkańcom i środowisku, z dużą ilością miejskiej zieleni i wspólnej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej. Z przeznaczeniem pod inwestycje zostały wskazane tereny wymagające rewitalizacji, tak aby koszty znalazły się po stronie sektora publicznego. Wyznaczone zostały również miejsca na obrzeżach miasta dla galerii handlowych, określony został model infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowe czy nowe linie tramwajowe. Wytyczono także trzy linie metra, które dla rozwijającego się miasta będą znacznym odciążeniem. Dla wszystkich zainteresowanych losami Krakowa ważna jest informacja, że do końca tego roku można składać wnioski do opracowywanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa.

Co mogą Państwo zaoferować inwestorom i jakie mają Państwo dla nich zachęty?

W Krakowie dynamicznie rozwija się branża nowoczesnych usług dla biznesu. Jest ona wspierana przez wyspecjalizowane komórki działające w ramach Urzędu Miasta Krakowa. Są nimi Centrum Obsługi Inwestora oraz Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. COI oferuje szeroko rozumianą pomoc merytoryczną dla inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym zapewnia organizację spotkań z inwestorami. Jako jednostka wspierająca biznes Centrum współpracuje z Izbą Przemysłowo-Handlową oraz stowarzyszeniami skupiającymi firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu oraz środowisko okołobiznesowe. Centrum Wspierania Przedsiębiorczości odpowiada za prowadzenie działań związanych ze wsparciem i rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości w mieście, koordynuje działania związane ze współpracą i monitorowaniem rozwoju środowiska startupowego w Krakowie. Obecnie Centrum realizuje dwa projekty unijne skierowane do przedsiębiorców: CERIecon oraz Growing Internationally – Krakow’s Economy on the Rise. CWP organizuje również konkursy ofert dla instytucji pozarządowych wspierających przedsiębiorczość poprzez organizowanie szkoleń czy warsztatów. Ważną zachętą dla inwestorów jest działająca w Krakowie Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Na czym opiera się Państwa strategia przyciągania do miasta młodych ludzi, którzy są siłą napędową większości inwestycji nieruchomościowych?

Nasze miasto dysponuje 22 wyższymi uczelniami, ponad 100 jednostkami naukowo-badawczymi i instytutami. Mamy 12 tys. pracowników naukowych, ponad 160 tys. studentów i 57 tys. absolwentów. Te dane obrazują niesamowity potencjał oraz możliwości, jakie Kraków daje młodym ludziom. Szeroka oferta programowa, znakomite zaplecze edukacyjne – Kraków to po prostu europejskie centrum akademickie, dające gwarancję uzyskania wykształcenia na wysokim poziomie. Istotną rolę odgrywają również inwestycje w akademiki, które realizowane są na potrzeby licznej rzeszy studentów. Zaplecze w postaci szkół językowych, obiektów sportowych i rekreacyjnych, znakomita kadra naukowo-dydaktyczna – to wszystko stanowi świetną ofertę dla młodych ludzi. Stolica Małopolski jest najatrakcyjniejszą lokalizacją dla sektora nowoczesnych usług biznesowych. W sektorze pracuje około 70 tys. osób, z których większość to absolwenci krakowskich uczelni. Mają oni możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego już podczas studiów. W Krakowie obserwujemy tendencję polegającą na tym, że młodzi ludzie podejmują pracę
w korporacjach, a następnie wielu z nich przechodzi do startupów. To środowisko zatrudnia setki osób, kreuje rozwiązania wykorzystywane na całym świecie oraz zdobywa szerokie i międzynarodowe uznanie. Podmiotów startupowych w Krakowie jest około 300.

Jakie Państwo mają pomysły na angażowanie inwestorów prywatnych w przedsięwzięcia miejskie?

Ciekawym przykładem współpracy między inwestorami prywatnymi, mieszkańcami, urbanistami oraz miastem jest projekt Superścieżka. To pomysł ciekawego zagospodarowania terenu dziewięciu stref razem tworzących spójną całość. Jest to przestrzeń do odpoczynku, spacerów i relaksu. Obecnie zrealizowano pierwszy etap inwestycji – na skwerze Eilego zasadzono ponad 60 drzew, 2 tys. krzewów oraz łąki z bylin i traw. Jest także letnia fontanna i poidełko, beacony, które podają informacje o samym projekcie oraz przybliżają ciekawostki dotyczące dzielnicy. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Gmina Miejska Kraków ma już na swym koncie zrealizowany podziemny parking pod Placem Na Groblach. Kolejne projekty parkingów podziemnych są przygotowywane pod kątem pozyskania inwestorów prywatnych.

Jakie macie Państwo pomysły na miasto i jego rozwój?

Rozwój miasta powinien opierać się na inteligentnej gospodarce, a co za tym idzie na nowoczesnych usługach, przemyśle i sektorze badawczo-rozwojowym. Musi dysponować rozwiniętymi przestrzeniami biznesowymi, generującymi rozwój branż kreatywnych, wykazywać się innowacyjnością, elastycznością rynku pracy oraz efektywną współpracą nauki i biznesu. Miasto jest tworzone z myślą o mieszkańcach i dla mieszkańców. Inicjatorami zmian w mieście są właśnie oni. Ci, którzy dzięki wysokim kwalifikacjom i kompetencjom, kreatywności i umiejętności współdziałania, przy wsparciu technologii informacyjno-komunikacyjnych, są w stanie dążyć do ciągłej poprawy jakości życia w mieście. ν

Kraków a nieruchomości


Całkowite zasoby biurowe w Krakowie przekroczyły poziom 1,1 mln mkw. Na koniec 2017 roku w budowie pozostawało około 301 tys. mkw. w 21 projektach, z czego 203 tys. mkw. jest planowane do ukończenia w 2018 roku. Znaczny poziom nowej podaży poskutkował wzrostem współczynnika pustostanów – 9,8 proc.

W kontekście powierzchni handlowych, dzięki otwartemu w październiku 2017 roku centrum handlowemu Serenada, nowoczesne zasoby powierzchni handlowej w Krakowie i okolicach wzrosły do poziomu 615 tys. mkw.

Powierzchnia magazynowa pod wynajem szacowana jest na poziomie 420 tys. mkw.

Kraków ma najwyższą liczbę hoteli w porównaniu z innymi miastami w Polsce. Jest ich łącznie 154. Największy udział w krakowskim rynku hotelowym mają obiekty trzygwiazdkowe (82 hotele), a następnie czterogwiazdkowe (40 hoteli). Kraków ma szeroko rozwiniętą bazę pozahotelową, liczącą 556 obiektów. Miasto zapewnia łącznie ponad 40,1 tys. miejsc noclegowych. Obłożenie hoteli w mieście kształtuje się na poziomie około 70 proc.

Źródło: UM Krakowa

Wydanie 10 (234) październik 2018

Więcej w tym wydaniu arrow_forward

Kategorie