EN

Zaangażowanie i pasja

Nagrody Eurobuild Awards
O tym, co jest najważniejsze w pracy zarządcy centrum handlowego, rozmawiamy z Moniką Magner, dyrektorem Galerii Sfera w Bielsku-Białej, która została wyróżniona przez najemców w konkursie Eurobuild Awards 2018 tytułem menedżera roku

Została Pani wybrana głosami najemców najlepszym menedżerem centrum handlowego 2018. Co jest kluczem do Pani sukcesu?

Kluczem do sukcesu jest dokładne wsłuchiwanie się w potrzeby najemców, którzy oczekują od zarządców obiektów komercyjnych dostarczania optymalnych rozwiązań i natychmiastowej reakcji. Kolejnym ważnym czynnikiem jest zrozumienie, że najemca w naszym obiekcie inwestuje nie tylko środki finansowe, ale również czas i własne zaangażowanie – oczekuje gwarancji, że otrzyma odpowiednio szybki zwrot z inwestycji.

Jak się Pani czuje z nagrodą przyznaną przez najemców?

Jest mi niezmiernie miło, że moja siedemnastoletnia praca w branży centrów handlowych przyniosła efekt w postaci tak dużego zaufania, jakim obdarzyli mnie nasi klienci. Mogę jedynie przypuszczać, że jest ono wynikiem mojego osobistego zaangażowania i właściwego podejścia do współpracy. Priorytetem jest dla mnie działanie nie tylko przez pryzmat zapisów umowy najmu, ale również z uwzględnieniem czynnika biznesowego.

Co przynosi Pani najwięcej satysfakcji w pracy?

Satysfakcję daje mi sytuacja, w której udaje się pogodzić interesy wszystkich stron: najemcy, wynajmującego oraz klientów, którzy odwiedzają Galerię Sfera. Osiągnięcie celów biznesowych obiektu nie byłoby możliwe bez zgranego i odpowiednio dobranego zespołu, dlatego w mojej pracy dużą wagę przykładam do integracji działań osób odpowiedzialnych za różne obszary, np. wynajem, marketing, czynności administracyjne i księgowość. Chciałabym jednocześnie podkreślić, że za sukcesem Galerii Sfera stoi ponadprzeciętne zaangażowanie naszego zespołu.

Rynek centrów handlowych zmienia się szybko. Co robić, by zawsze być na topie?

Należy być dobrym i wnikliwym obserwatorem trendów oraz z wyprzedzeniem opracowywać i wdrażać w życie inicjatywy będące odpowiedzią na rodzące się wyzwania. Chcemy być kreatorem nowych rozwiązań i udogodnień dla klientów – to jest klucz do sukcesu.

Jakie największe wyzwania czekają zarządców centrów handlowych w najbliższym czasie?

W dobie rosnących kosztów wynagrodzenia personelu serwisowego, skupiamy się na utrzymaniu najwyższego poziomu usług serwisowych dla naszych klientów. Szybki wzrost rynku e-commerce rodzi wyzwania związane z dążeniem do poprawy doświadczeń klienta w centrum handlowym, na które składają się m.in. najwyższa jakość pracy obsługi naszych lokali, atmosfera w centrum handlowym, nowe udogodnienia oraz rozszerzenie sektora gastronomicznego i rozrywki w obiektach śródmiejskich. Galerie handlowe w ciągu kilku lat staną się przede wszystkim miejscami, do których klienci będą wracać po niezapomniane wrażenia, gdzie będą chcieli spędzać czas wolny z rodziną i znajomymi, a proces zakupowy zostanie zrealizowany przy tej okazji. Nie bez znaczenia są również zmiany w ustawodawstwie, zmierzające do ograniczenia dominacji rynku centrów handlowych, przejawiające się m.in. ograniczeniem handlu w niedziele. Naszą odpowiedzią jest dążenie do zmiany przyzwyczajeń zakupowych.

Jakie są plany związane z rozwojem Galerii Sfera w nadchodzącym roku?

Kontynuujemy rozpoczęty w 2017 roku proces modernizacji obiektu. Planujemy utworzenie nowych stref relaksu, poprawienie komfortu korzystania z parkingu, ulepszenie systemu oznakowania kierunkowego. Planujemy także wprowadzenie programu dla pracowników oraz klientów, którzy zdecydują się na dojazd do galerii rowerem. Wielu naszych najemców planuje powiększenie powierzchni handlowej. Już wkrótce w Sferze pojawią się nowe marki, dotychczas nieobecne w województwie śląskim.

Kategorie