EN

Budowa pod stałą kontrolą

Budownictwo
Skąd wziął się pomysł na stworzenie ProperGate?

Stanislav Frnka, partner, ProperGate: Pomysł zrodził się podczas pracy w firmie HB Reavis, a konkretnie podczas realizacji projektu Varso Place. Brakowało rozwiązania, które pomogłoby dobrze zaplanować realizację dostaw na budowę, a tym samym zminimalizować koszty opóźnień. Na rynku nie było żadnego oprogramowania, które we właściwy sposób wsparłoby digitalizację i optymalizację wszystkich procesów budowlanych związanych z zarządzaniem dostawami na budowę. Ta obserwacja była inspiracją do stworzenia prototypu rozwiązania ProperGate. Ten system pozwala tak zarządzać dostawami materiałów na budowie, aby proces realizacji projektu budowlanego był pod stałą kontrolą. Pomaga to zniwelować opóźnienia spowodowane brakiem materiałów budowlanych i kontrolować zaawansowanie budowy, poprzez rzeczywiste wykorzystanie materiałów budowlanych. Mamy pełen obraz faktycznego stanu budowy, który można porównać z zaplanowanym harmonogramem. Dzięki ProperGate generalni wykonawcy mają narzędzie kontroli nad podwykonawcami i możliwość sprawdzania postępów i planowania. Inwestorzy z kolei dysponują rozwiązaniem do nadzoru generalnych wykonawców dotyczącym rzeczywistego zaawansowania budowy. Podwykonawcy otrzymują również narzędzie ułatwiające i przyśpieszające zgłaszanie dostaw i automatyzujące procedury dostaw i rozładunku. Zyskują więc wszyscy.

Rozwiązania ProperGate wzbudzają zainteresowanie nie tylko w Polsce, ale i za granicą. W ubiegłym roku prezentowaliście je również w Kanadzie. Dzisiaj Toronto jest jednym z największych placów budowy. Czy oznacza to początek współpracy z kanadyjskimi firmami?

Miejsce wybraliśmy ze względu na olbrzymi potencjał branży budowlanej. Z jednej strony cechuje się ona mniejszym wykorzystaniem technologii niż na rynku polskim, z drugiej strony Kanada jest pionierem w promowaniu innowacyjnych rozwiązań. Rząd kanadyjski oferuje wiele programów wpierających rozwój innowacyjnych technologii, również z dziedziny PropTech. Jest jednak haczyk – aby ubiegać się o jakiekolwiek dotacje, firma musi mieć przedstawicielstwo w Kanadzie. W maju ubiegłego roku wybraliśmy się do Toronto, aby dokonać wstępnego rozpoznania rynku i zapotrzebowania na rozwiązania cyfrowe, optymalizujące logistykę na budowach. Udało nam się nawiązać kontakty z ludźmi z instytucji i stowarzyszeń, które są gotowe udzielić wsparcia eksperckiego w naszej przyszłej działalności na rynku kanadyjskim. Postanowiliśmy także zgłosić się do projektu Polskie Mosty Technologiczne, organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, którego zadaniem jest pomoc polskim firmom w ekspansji na rynek kanadyjski.

W ubiegłym roku rozpoczęliście również współpracę z belgijską firmą budowlaną Besix Group. Jaki jest jej główny cel?

Firma budowlana Besix Group znana jest z realizacji takich projektów, jak Burj Khalifa w Dubaju, który jest najwyższym wieżowcem na świecie. W lipcu ubiegłego roku dostaliśmy zaproszenie do zaaplikowania do akceleratora Besix Group. Trzy miesiące później zaprezentowaliśmy się przed zarządem i kadrą zarządzającą Besix Group. Nasza technologia spodobała się dyrektorowi departamentu inżynierii w Brukseli i dyrektorowi zarządzającemu Six Construct – spółki córki Besix Group na Środkowym Wschodzie. Besix Group daje nam możliwość uczestniczenia w organizowanych lub sponsorowanych przez firmę konferencjach, gdzie mamy okazję zademonstrować nasze rozwiązanie i porozmawiać o potrzebach rynku. Dzięki tej współpracy możemy również poznawać procesy przy budowie najwyższych projektów na świecie i potwierdzić korzyści z wdrożenia naszego systemu w rozpoczynających się za chwilę inwestycjach w Dubaju, Brukseli czy Maroko.

Jakie są plany rozwoju ProperGate w tym roku i w najbliższych latach? Z jakimi innymi firmami w Polsce i za granicą obecnie współpracujecie?

Naszym długookresowym celem jest zwiększenie efektywności realizacji dużych projektów budowlanych. Nad rozwojem ProperGate będziemy pracować przez kolejnych kilka lat, między innymi poprzez dodawanie nowych funkcjonalności, wpierających nowsze technologie. Nieustannie analizujemy procesy na różnych etapach budowy, zastanawiamy się, jak można je zoptymalizować i czy w ogóle warto to robić. W tej chwili skupiamy się na budowach wieżowców, biurowców i budynków mieszkalnych, ale będziemy też rozszerzać działalność na stadiony, szpitale i inne duże projekty kubaturowe. Dużo zapytań mamy również w zakresie logistyki dla budownictwa liniowego, które także jest w zakresie naszych zainteresowań. Rozpoczęliśmy rozmowy z największymi firmami budowlanymi i deweloperami na polskim rynku. Rozmawiamy też z największymi firmami budowlanymi z Francji, Belgii, Norwegii, Niemiec, Austrii i Kanady. Kilka z nich na pewno zakończy się pilotażami w 2019 roku. W przyszłym roku planujemy również testować nasze rozwiązanie u kilku klientów w Toronto, Chicago, Nowym Jorku i Los Angeles.

Kategorie