EN

Nie handlowa, lecz społeczna

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe
POLSKA Ustawa o zakazie handlu w niedziele na dobre zmieniła nawyki zakupowe Polaków oraz zasady funkcjonowania galerii handlowych. W ostatni dzień tygodnia mamy więcej wolnego czasu, natomiast centra dysponują wolną przestrzenią, która może być wykorzystywana, i świetnie się sprawdza, podczas działań niekomercyjnych.

Jeśli nie handel, to co?

Widać to m.in. w działaniach firmy EPP, która przygotowała Program Aktywizacji Społecznej Centrów Handlowych. Ta inicjatywa ma otworzyć centra handlowe na współpracę lokalną. Celem programu jest udostępnienie platformy dla działań społecznych, wspierających aktywność edukacyjną, ekologiczną i kulturalną. Partnerami programu są najczęściej urzędy miast, organizacje pozarządowe, szkoły, fundacje, związki sportowe. Natomiast uczestnicy wydarzeń to osoby w każdym wieku, reprezentujące pełen przekrój społeczeństwa.

Na przykładzie

W ramach programu przeprowadzono dotychczas kilkanaście spotkań w kieleckiej Galerii Echo, Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu i Galaxy w Szczecinie. Tematyka wydarzeń jest bardzo szeroka – niedzielną przestrzeń galerii wypełniają pasjonaci nowoczesnych gier planszowych, uczestnicy turniejów szachowych i brydżowych, dzieciaki gimnastykujące umysł na logicznych łamigłówkach, młode talenty po raz pierwszy prezentujące się szerszej publiczności, widownia spektakli i koncertów, uczestnicy warsztatów plastycznych, goście wernisaży malarstwa i fotografii, jak również sportowa młodzież uczestnicząca w pokazach swoich klubów.

Zainteresowanie jest

– Odnotowujemy coraz więcej zgłoszeń z ofertą planowania wspólnych inicjatyw od instytucji, stowarzyszeń, a nawet pojedynczych osób zaangażowanych społecznie. Nasze galerie przyciągają nie tylko otwartością, ale też możliwościami organizacyjnymi i profesjonalnymi warunkami realizacji wszelkiego typu aktywności. Poprzez realizację programu zachęciliśmy do wizyt również grupy społeczne na co dzień nieuczestniczące w życiu galerii handlowych – np. osoby starsze, które chętnie biorą udział w spotkaniach kulturalnych lub, zachęcone przez wnuki, pojawiają się na turniejach planszówek czy występach teatralnych.

Bardzo nas cieszy rosnąca frekwencja podczas niehandlowych niedziel, ale jeszcze bardziej coraz większe zainteresowanie współpracą wśród podmiotów instytucjonalnych – mówi Wojciech Gepner, community director, odpowiedzialny w EPP za realizację programu aktywizacji społecznej obiektów. Wnioski płynące z dotychczasowego rozwoju programu jednoznacznie wskazują na to, że przedsięwzięcia o charakterze społecznym mogą stanowić ważny, a być może nieodłączny element funkcjonowania galerii handlowych. Pozwalają centrom na identyfikowanie się z lokalną społecznością, a przy tym czynią z nich jeszcze chętniej odwiedzane miejsca.

Kategorie