EN

Europa Środkowo-Wschodnia Wytrzymały kawałek Europy

Rynek inwestycyjny i finansowy
Raport CMS "Emerging Europe M&A 2023/24", opublikowany we współpracy z EMIS, wskazuje, że rynki wschodzącej Europy wykazują wyjątkową wytrzymałość w obliczu licznych przeciwności, takich jak napięcia geopolityczne czy silna presja inflacyjna. 

Dane z raportu wskazują na umiarkowane spowolnienie ogólnej liczby transakcji w regionie. W 2023 roku zanotowano około 1 187 transakcji, co oznacza spadek o 3,4 proc. w porównaniu z 1 229 transakcjami w roku 2022, ale jednocześnie wzrost w stosunku do roku 2021, kiedy to odnotowano 1 164 transakcje. Pomimo niższych wycen i mniejszej liczby dużych transakcji, ogólna wartość transakcji utrzymała się na stabilnym poziomie z 2022 roku (32,93 mld euro), wynosząc 32,48 mld euro w 2023 roku.

Autorzy raportu wskazują, że wraz z ustabilizowaniem się trendów inflacyjnych w II połowie roku zaufanie inwestorów odżyło. Wartość transakcji w każdym kwartale wykazywała poprawę, co poskutkowało znaczącym wzrostem w II połowie 2023 roku (19 mld euro), stanowiącym 41 proc. wzrost w stosunku do I połowy roku 2023 (13,5 mld euro).

Na uwagę zasługują transakcje transgraniczne, których wartość w 2023 roku wzrosła do 30,8 mld euro przy jednoczesnym spadku liczby tych transakcji o 69 względem roku poprzedniego. Stany Zjednoczone nadal pozostają najbardziej aktywnym inwestorem pod względem liczby transakcji (96), podczas gdy Zjednoczone Emiraty Arabskie wysunęły się na prowadzenie pod względem wartości transakcji (3,16 mld euro). Duży wpływ miały na to transakcje w sektorze telekomunikacyjnym, w tym warte 2,5 mld euro przejęcie aktywów PPF Telecom Group w Bułgarii, na Węgrzech, w Serbii i na Słowacji przez e& (Etisalat) z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Inwestycje z Bliskiego Wschodu w Europie Środkowo-Wschodniej były dość stabilne przez wiele lat, ale w 2023 roku zaobserwowaliśmy szereg dużych transakcji inwestorów z Zatoki Perskiej. Ze względu na wzrost cen ropy naftowej i gazu spodziewamy się dalszego zainteresowania naszym regionem, gdyż pozostaje on atrakcyjny dla inwestorów z całego świata z uwagi na dobre fundamenty ekonomiczne niezależne od krótkoterminowych trudności, takie jak wykwalifikowana siła robocza, bliskość Europy Zachodniej, niskie koszty transportu i pracy oraz coraz bardziej rozwinięta infrastruktura – ocenia Horea Popescu, partner kierujący praktyką Transakcji i Prawa Spółek w regionie CEE.

Raport pokazuje niezwykłe zróżnicowanie transakcji bez jednego dominującego sektora. Najwięcej transakcji przeprowadzonych zostało w sektorze telekomunikacji i IT (266), co stanowiło 22,4 proc. wszystkich transakcji. Na kolejnych pozycjach uplasowały się sektory produkcyjny z udziałem 15,2 proc. oraz nieruchomości i budownictwa z udziałem 13,3 proc. Chociaż ogólna liczba transakcji w sektorze telekomunikacji i IT spadła o 70 w 2023 roku, to ich wartość wzrosła o 140,3 proc. do 9,1 mld euro. Sektor produkcyjny zajął drugie miejsce pod względem wartości transakcji z kwotą 6,57 mld euro oraz z największą transakcją w regionie, jaką było przejęcie przez Nippon Steel Corp słowackiego U.S. Steel za 2,75 mld euro.

Dodatkowo sporym zainteresowaniem cieszył się sektor energetyki, w którym największy udział miały transakcje dotyczące energii odnawialnej związane z budową dużych elektrowni słonecznych i wiatrowych, w tym umowa UGT Renewables z EPCG z siedzibą w Czarnogórze na rozwój nowej dużej elektrowni słonecznej. Ponieważ Europa Środkowo-Wschodnia generuje tylko 25 proc. swojej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w porównaniu do 55 proc. z paliw kopalnych, potencjał dla dalszej aktywności w tym sektorze pozostaje wysoki.

Chociaż globalny rynek IPO wykazywał oznaki poprawy w II połowie 2023 roku, regionalne debiuty giełdowe były rzadkie, a ich liczba spadła z 13 w roku 2022 do zaledwie ośmiu w 2023 roku. Jest to także znaczący spadek względem szczytowego poziomu 60 w 2021 roku. Jednak całkowita wartość IPO w zeszłym roku odnotowała znaczące odbicie, wzrastając z 40 mln euro do 2 mld euro, głównie dzięki dużemu debiutowi Hidroelectrica na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie, który osiągnął wartość 1,89 mld euro.

Mimo że liczba transakcji z udziałem funduszy private equity nieznacznie spadła do 248 w roku 2023 w porównaniu do 289 transakcji zarejestrowanych w 2022 roku, ich wartość wzrosła o 57 proc., osiągając czteroletnie maksimum w wysokości 15,7 mld euro. Wartym odnotowania jest zaangażowanie dwóch amerykańskich funduszy private equity: The Carlyle Group, który nabył Meopta-Optika w Czechach za 677 mln euro oraz Advent International, który sfinalizował zakup MyPOS w Bułgarii za 500 mln euro.

Wyróżniającymi się krajami pod względem aktywności M&A w 2023 roku były Polska (284 transakcje o wartości 7,45 mld euro), Rumunia (199 transakcji o wartości 5,54 mld euro) i Czechy (139 transakcji o wartości 3,73 mld euro). Jak podkreślają autorzy raportu, na Węgrzech odnotowano spadek liczby transakcji o 11 proc. z 64 do 57, przy jednoczesnym prawie dwukrotnym wzroście ich wartości – z 1,96 mld euro do 3,77 mld euro. Tym samym Węgry osiągnęły najwyższy poziom wartości transakcji M&A od 2018 roku, a było to możliwe głównie dzięki przejęciu Vodafone Węgry przez Corvinus i 4iG za 1,64 mld euro.

Wzrost aktywności inwestorów widoczny jest także w Ukrainie, gdzie w 2023 roku odnotowano 89 transakcji wartych 950 mln euro. Odzwierciedla to rosnące zaangażowanie inwestorów w odbudowę zniszczonej wojną infrastruktury.

Polska pozostaje wiodącym rynkiem fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej z największą liczbą transakcji i najwyższą ich wartością. Kluczowym sektorem z rosnącą aktywnością zarówno w Polsce, jak i w całym regionie, jest energetyka odnawialna z wieloma transakcjami w toku. Spodziewamy się, że zainteresowanie tym sektorem w kolejnych latach będzie się utrzymywać na wysokim poziomie z uwagi na oczekiwania Unii Europejskiej w zakresie dekarbonizacji. Także inwestorzy postrzegają ten sektor jako bezpieczny: wiele funduszy inwestycyjnych jest zainteresowanych nabyciem aktywów operacyjnych, ponieważ gwarantują one minimalny poziom dochodu – uważa Sławomir Czerwiński, partner kierujący praktyką Transakcji i Prawa Spółek w CMS Poland.

Ostatnie nowości

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Ożył magazynowy gigant na Targówku

schedule 17 kwietnia 2024
Eurobuild CEE

Firmy Partners Group i Peakside Capital Advisors zakończyły budowę pierwszej hali magazynowej w parku City Point Targówek. Obiekt o powierzchni 7 tys. mkw., w całości wynajęty przez DPD Polska, wchodzi w skład parku, który dostarczy łącznie blisko 100 tys. mkw. powierzchni logistycznej i stanie się największym kompleksem logistyki miejskiej w granicach Warszawy.

Materiał partnera

Polska Excellent Fern w Off Piotrkowska

schedule 04 kwietnia 2024
Eurobuild CEE

Ruszyła intensywna komercjalizacja wielofunkcyjnego budynku Fern powstającego w Off Piotrkowska Center. Nowoczesny budynek, którego realizacja rozpocznie się na przełomie 2024/2025, oferuje 4,7 tys. mkw. powierzchni usługowej i 2,7 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Pierwszy kwartał, cztery projekty

schedule 17 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

Na koniec marca 2024 roku zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły niemal 6 mln 245 tys. mkw. - wynika z danych zebranych przez PINK.

Rynek mieszkaniowy

Polska Alstal wybuduje w Toruniu

schedule 17 kwietnia 2024
Opr./edited by ANZ

Budlex zrealizuje nowy projekt mieszkaniowy w Toruniu. Osiedle oferujące blisko sto nowych lokali powstanie przy ul. Lubickiej 54. Na generalnego wykonawcę inwestycji deweloper wybrał firmę Alstal Grupa Budowlana z Bydgoszczy.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Katowice z potencjałem biznesowym

schedule 17 kwietnia 2024
Opr./edited by ANZ

Ponad połowa badanych pracowników z Katowic stwierdza, że ich firma w ciągu trzech najbliższych lat będzie inwestowała w rozwój kapitału ludzkiego – wynika z raportu BEAS. Katowice to nie tylko około 280 tys. mieszkańców, ale też serce Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Style i wnętrza

Polska Hilti Polska z atmosferą kawiarni

schedule 17 kwietnia 2024
Opr./edited by ANZ

Polski oddział Hilti, firmy dostarczającej rozwiązania dla budownictwa komercyjnego, przeniósł się do nowego biura w budynku Royal Wilanów. Nowe przestrzenie zaprojektowali architekci z pracowni Aka Studio.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Między Łodzią a Grodziskiem

schedule 17 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

Harden Construction ukończył realizację dwóch obiektów o łącznej powierzchni ponad 40 tys. mkw. – City Logistics Łódź VI w Łodzi i Panattoni Park Grodzisk V w Grodzisku Mazowieckim.

Rynek mieszkaniowy

Niemcy W Berlinie bez zmian

schedule 17 kwietnia 2024
Opr./edited by ANZ

Według "Berlin 2024 Residential Market Report" przygotowanego przez firmy Berlin Hyp oraz CBRE, ceny zakupu mieszkań w Berlinie spadły, podczas gdy presja na rynku wynajmu mieszkań nadal rośnie. W rezultacie ceny wynajmu nadal gwałtownie rosną.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska W handlówce coraz lepiej

schedule 17 kwietnia 2024
Opr./edited by JC

Cushman & Wakefield podsumował sytuację na polskim rynku nieruchomości handlowych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że otwarcie 2024 roku może napawać optymizmem.

Budownictwo

Polska Wybudują Południk 17

schedule 17 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

Archicom wybrał w przetargu generalnego wykonawcę wrocławskiego osiedla Południk 17. Prace budowlane zrealizuje Budimex. Kontrakt opiewa na kwotę sięgającą 140 mln zł.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Świat Inwestują prywatne miliardy

schedule 17 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

Według globalnego raportu "The Wealth Report" firmy Knight Frank, w 2023 roku prywatni inwestorzy trzeci rok z rzędu pozostali najaktywniejszymi nabywcami globalnych nieruchomości komercyjnych.

Rynek mieszkaniowy

Polska Zamieszkają na Górce

schedule 17 kwietnia 2024
Opr./edited by JC

Dom Development wprowadził do sprzedaży kolejny etap krakowskiego osiedla Górka Narodowa. Na inwestycję składają się pięciopiętrowe budynki, w których znajdują się lokale o zróżnicowanych metrażach.

Budownictwo

Polska Nowe mury dla Baumitu

schedule 17 kwietnia 2024
Opr./edited by JC

Firma Baumit kupiła działkę pod budowę kolejnej fabryki. Zakład produkcyjny o powierzchni 5 tys. mkw. powstanie w woj. opolskim.

Rynek mieszkaniowy

Polska Rośnie 7. Dzielnica Olimpijska

schedule 17 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

VFM Real Estate rozpoczął budowę II etapu inwestycji 7. Dzielnica Olimpijska na Polach Czerwonkowskich w Sochaczewie. 

Rynek mieszkaniowy

Polska Develia podnosi sobie poprzeczkę

schedule 17 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

Develia prezentuje nową strategię – celem jest roczna sprzedaż ponad 4,5 tys. mieszkań do 2028. Priorytetem dewelopera jest dalszy rozwój w sektorze mieszkaniowym i zwiększenie udziału rynkowego w miastach, w których obecnie działa, do 7-8 proc.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Spadek, czyli stabilizacja

schedule 17 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

Obserwacja zachowań 450 tys. konsumentów w ponad 710 obiektach wykazała, że w I kwartale 2024 roku ruch w galeriach i centrach handlowych spadł o blisko 5 proc. r-d-r. Natomiast odwiedzających było o niecały 1 proc. mniej niż rok wcześniej – wynika z badań Proxi.cloud i UCE Research.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Hillwood debiutuje koło Poznania

schedule 16 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

Hillwood Polska rozpoczął realizację swojej pierwszej inwestycji na rynku poznańskim. W ramach projektu Hillwood Poznań – Czempiń firma buduje kompleks magazynowy o powierzchni blisko 130 tys. mkw.

Hotele

Niemcy IHG razem z Novum Hospitality

schedule 16 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

IHG Hotels & Resorts wraz z Novum Hospitality podpisały umowę, która dwukrotnie zwiększa liczbę hoteli IHG w Niemczech, a także inauguruje współpracę Holiday Inn - the niu oraz wprowadza na rynek marki Garner i Candlewood Suites.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Czechy Černý Most będzie większy

schedule 16 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

W kwietniu rozpoczną się prace budowlane przy rozbudowie centrum handlowego Černý Most w Pradze. Inwestycja powiększy powierzchnię najmu obiektu o 9,1 tys. mkw. do 94,1 tys. mkw. W nowej części powstaną 32 nowe sklepy i restauracje oraz trzy dodatkowe sale kinowe.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Lixa City Gardens z nowymi markami

schedule 16 kwietnia 2024
Opr./edited by ANZ

Yareal Polska wynajął ponad 550 mkw. powierzchni handlowo-usługowej w Lixa City Gardens. Do grona najemców konceptu retailowego, który powstał w kompleksie biurowym Lixa w Warszawie, dołączyły restauracje Rico i Ramenownia oraz salon kosmetyczny Luna Skin.

Najnowsze w Rynek inwestycyjny i finansowy

schedule 17 kwietnia 2024

Katowice z potencjałem biznesowym

Ponad połowa badanych pracowników z Katowic stwierdza, że ich firma w ciągu trzech najbliższych lat będzie inwestowała w rozwój kapitału ludzkiego – wynika z raportu BEAS. Katowice to nie tylko około 280 tys. mieszkańców, ale też serce Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

schedule 17 kwietnia 2024

Inwestują prywatne miliardy

Według globalnego raportu "The Wealth Report" firmy Knight Frank, w 2023 roku prywatni inwestorzy trzeci rok z rzędu pozostali najaktywniejszymi nabywcami globalnych nieruchomości komercyjnych.

schedule 16 kwietnia 2024

Glinianka zmienia właściciela

Park handlowy Glinianka został sprzedany izraelskiej spółce CEE-Big Europe. Podwarszawski obiekt należał do tej pory do Redkom Development.

schedule 11 kwietnia 2024

Zielone miliony dla Olivii Star

Olivia Star otrzymała kredyt Green Loan, od trzech dotychczasowych kredytodawców – konsorcjum tworzone przez Santander Bank Polska, BNP Paribas Bank Polska i Bank Millennium.

schedule 10 kwietnia 2024

Kąpiel i zakupy w Europie Centralnej

Mitiska REIM sprzedała działki o powierzchni 6,7 ha firmie Momentum Leisure. Teren zostanie wykorzystany pod budowę parku rozrywki i aquaparku. Inwestycja będzie częścią centrum handlowego Europa Centralna i poszerzy jego ofertę 

schedule 09 kwietnia 2024

Laury dla Wrocławia

Wrocław zajął drugie miejsce w najnowszym rankingu potencjału inwestycyjnego polskich miast BEAS. Stolica Dolnego Śląska uzyskała w badaniu ocenę 7,9/10.

schedule 08 kwietnia 2024

Miliard z kawałkem na centra danych

Atman zawarł umowę na finansowanie rozbudowy obiektów centrów danych na kwotę 1,35 mld zł. Kredyt przeznaczony jest głównie na budowę nowego kampusu Waw-3 w Duchnicach pod Warszawą, ale także na rozbudowę istniejących obiektów kolokacyjnych firmy.

schedule 08 kwietnia 2024

Dodatkowy kredyt dla Hillwooda

Hillwood podwyższył kredyt w Banku Millennium do 29 mln euro na realizację budowy II fazy projektu Park Hillwood Zgierz I.

schedule 03 kwietnia 2024

Grójecka 5 kupiona i przechrzczona

Solida Capital kupiła biurowiec Grójecka 5 w Warszawie. Budynek ma około 11,5 tys. mkw. powierzchni najmu. W planach jest modernizacja obiektu i jego repozycjonowanie pod nową nazwą G5 Prime Offices.

schedule 03 kwietnia 2024

Zielony kredyt dla Galerii Młociny

EPP i Echo Investment pozyskały 145,2 mln euro kredytu na refinansowanie Galerii Młociny w Warszawie. Jako organizatorzy nowej linii kredytowej działały Erste Bank Group, Rand Merchant Bank, oddział FirstRand Bank Limited oraz Santander Bank Polska.

schedule 03 kwietnia 2024

Kredyt dla Dobrzykowic

Hillwood Polska podpisał z mBankiem umowę kredytową o wartości ponad 28,40 mln euro na budowę hali magazynowej w Dobrzykowicach pod Wrocławiem. Budynek będzie częścią projektu Hillwood Wrocław East realizowanego wspólnie z LCube.

schedule 03 kwietnia 2024

Alior włączył światło

Panattoni uzyskało finansowanie na realizację fabryki dla firmy Trilux w Świdniku. Kredytu w wysokości 18,3 mln euro udzielił Alior Bank. 

schedule 03 kwietnia 2024

CPI sprzedaje udziały w hotelach

Grupa CPI Property sprzedała 50 proc. udziałów w spółce zależnej, która jest właścicielem ośmiu nieruchomości hotelowych w Czechach, firmie Best Hotel Properties z siedzibą w Bratysławie. Firmy podpisały również umowę joint venture na dalsze zarządzanie hotelami.

schedule 03 kwietnia 2024

WDP przejmuje Expo Market Doraly

ARA Europe i rumuński inwestor Gheorghe Iaciu sprzedali centrum handlowe Expo Market Doraly w Afumați na północno-wschodnich obrzeżach Bukaresztu. Nabywcą jest belgijska grupa WDP. Kwoty transakcji nie ujawniono.

schedule 03 kwietnia 2024

Połowa Lipowego Office Parku dla studentów

Węgierska grupa Futureal Investment Partners sprzedała za nieujawnioną kwotę dwa budynki kompleksu Lipowy Office Park w Warszawie. Kupujący to fundusz 1AM CEE Student Housing Fund, zarządzany przez litewską spółkę 1 Asset Management.

schedule 02 kwietnia 2024

Rekordowa Develia

Develia w 2023 roku osiągnęła 275,4 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost w stosunku do 2022 roku o 44,4 mln zł. Grupa rozwija działalność w sektorze mieszkaniowym i planuje zwiększyć zaangażowanie w obszarze PRS.

schedule 02 kwietnia 2024

Transakcja pod Budapesztem

Faedra Group sprzedała park logistyczny Faedra22 w południowej części Budapesztu. Nieruchomość ma powierzchnię 16,6 tys. mkw. i znajduje się przy skrzyżowaniu autostrad M0 i M6.

schedule 02 kwietnia 2024

MLP zachowuje pogodę ducha

Zarząd MLP Group przedstawił główne cele strategii rozwoju na lata 2024-2028. Ze względu na zaistniałe zmiany makroekonomiczne oraz na skutek wojny w Ukrainie, firma zaktualizowała plany na rok 2024.

schedule 28 marca 2024

Echo w kluczowych sektorach

W 2023 roku grupa Echo Investment wypracowała ponad 67 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Łączna wartość jej aktywów na koniec zeszłego roku wyniosła prawie 6 mld zł.

schedule 28 marca 2024

20 milionów na Panattoni Park Szczecin numer pięć

Panattoni uzyskało finansowanie na realizację nowej inwestycji na Pomorzu Zachodnim. Kredytu w wysokości 20 mln euro udzielił mBank. Panattoni Park Szczecin V osiągnie 30 tys. mkw., z czego blisko 1/3 wynajął już klient z branży horeca, firma Bidfood Farutex. 

Wydanie 4 (287) kwiecień 2024

Ostatnie komentarze

Kategorie