EN

Czechy Spodziewany powrót równowagi cenowej 

Rynek inwestycyjny i finansowy
Jak wynika z analizy firmy Colliers wolumen inwestycji w regionie CEE-6 spadł o około 52 proc. do 5,1 mld euro w 2023 roku, osiągając najniższy poziom od dziesięciu lat. Kapitał czeski utrzymuje jednak najsilniejszą pozycję w regionie.

Wyższe koszty finansowania i luka cenowa między oczekiwaniami kupujących i sprzedających to tylko niektóre z powodów, dla których wolumeny transakcji są znacznie poniżej 10-letniej średniej wynoszącej około 10 mld euro. Krajowy kapitał był najbardziej aktywny z imponującym 56-procentowym udziałem w całkowitym wolumenie transakcji w regionie. Największy udział w wolumenie transakcji miał kapitał czeski - 28 proc.

Czechy drugą najbardziej poszukiwaną lokalizacją w regionie CEE-6

Całkowity wolumen inwestycyjny w Czechach w IV kwartale 2023 roku wyniósł 164 mln euro, z czego większość stanowiły aktywa biurowe. Wyniki za cały rok 2023 były stosunkowo słabe, a wolumen inwestycji wyniósł zaledwie 1,15 mld euro i spadł trzeci rok z rzędu. Wolumen w 2023 roku był również najniższy od 2014 roku.
Pomimo spowolnienia wolumenu inwestycji o około 32 proc., Republika Czeska pozostała na tyle atrakcyjną destynacją, że skorzystała z wystarczającej ilości kapitału inwestorskiego, aby obronić swoją pozycję drugiej najbardziej poszukiwanej lokalizacji w regionie CEE-6, biorąc pod uwagę, że prawie wszystkie kraje w tej grupie doświadczyły podobnego lub większego spadku aktywności inwestorów.

Ożywienie w handlu detalicznym napędza inwestycje w Czechach

Pod względem podziału na sektory, handel detaliczny odnotował ożywienie w 2023 roku, osiągając 41 proc. udział w całkowitym wolumenie transakcji, choć wynikało to głównie z dwóch znaczących operacji. Nieruchomości biurowe uplasowały się na drugim miejscu z 34 proc. udziałem, choć gdyby mierzyć je liczbą sfinalizowanych transakcji, zajęłyby pozycję lidera. Nieruchomości mieszkaniowe stanowiły 13 proc. udziału, a nieruchomości przemysłowe i logistyczne tylko 9 proc. wolumenu.

Wzrost liczby transakcji mieszkaniowych wynikał głównie ze wzrostu liczby grup inwestorów koncentrujących się na tej klasie aktywów. Jednocześnie więcej deweloperów było otwartych na zbycie projektów, ponieważ rynek doświadczył spowolnienia sprzedaży mieszkań. Zakupy terminowe były najbardziej typowym modelem wykorzystywanym do nabywania nowo wybudowanych projektów mieszkaniowych, które były sprzedawane inwestorom. Podział sektorowy w Czechach był nieco inny niż w całym regionie CEE-6. W regionie największy udział miały transakcje biurowe (33,7 proc.), następnie handlowe (29 proc.), a następnie I&L (27 proc.) - tłumaczy Omar Sattar, szef działu usług inwestycyjnych w Colliers.

Spadek wartości kapitału

Stopy kapitalizacji nadal spadają w przypadku niektórych klas aktywów. Wynika to w dużej mierze z różnicy między cenami kupna i sprzedaży, która pozostaje cechą obecnych warunków rynkowych. Jednak według Colliers oczekuje się, że różnica ta zmniejszy się w 2024 roku.

Przewidywane przez nas stopy kapitalizacji na koniec 2023 roku wynosiły 5,25 proc. dla aktywów przemysłowych i logistycznych, 5,5 proc. dla biur i 6 proc. dla centrów handlowych. Stopa kapitalizacji dla aktywów biurowych wzrosła o 50 pb w porównaniu z IV kwartałem 2022 roku i o 150 pb w porównaniu z IV kwartałem 2021 roku. Stopa kapitalizacji dla aktywów przemysłowych i logistycznych wzrosła o 25 pb rok do roku i o 125 pb w porównaniu z końcem 2021 roku - dodaje Omar Sattar.

Co przyniesie rok 2024?

Prognozy na 2024 rok można określić jako umiarkowanie optymistyczne, a nawet pozytywnie realistyczne. Biorąc pod uwagę obecne warunki, zwłaszcza w kontekście utrzymującego się podwyższonego kosztu kredytu, wolumeny w 2024 roku w regionie CEE-6 mogą osiągnąć nawet 6 mld euro. W Czechach łączne wolumeny transakcji mogą zakończyć się na poziomie z poprzednich lat, tj. w przedziale od 1,2 do 1,4 mld euro i zatrzymać obecny trend spadku rocznych wolumenów transakcji.

Niektóre transakcje zostały już ogłoszone, więc fundamenty rynku inwestycyjnego na rok 2024 zostały już stworzone. Niedawna sprzedaż komplesku Olympic Garden przez CPI PG lokalnemu inwestorowi powinna pozytywnie wpłynąć na innych inwestorów, aby lokowali swój kapitał w Czechach. Jeszcze bardziej znacząca była sprzedaż centrum handlowego Arkády Pankrác funduszowi Trigea, zatwierdzona po kontroli przeprowadzonej przez Urząd Antymonopolowy. Cena sprzedaży wyniosła ok. 265 mln euro, co nie tylko podkreśla siłę kapitału czeskich inwestorów, ale także stanowi prawie jedną czwartą całkowitego rocznego wolumenu inwestycji w 2023 roku - komentuje Omar Sattar.

ESG ważnym aspektem w świecie inwestycji

Chociaż region Europy Środkowo-Wschodniej ma stosunkowo młodsze aktywa nieruchomościowe w porównaniu z Europą Zachodnią, można oczekiwać, że aspekty ESG będą odgrywać ważniejszą rolę w 2024 roku niż w ostatnich latach. Pogląd ten potwierdza niedawna sonda przeprowadzona wśród inwestorów przez Colliers. Według badania, ESG staje się kluczowym strategicznym elementem podejmowania decyzji inwestycyjnych, szczególnie w regionie EMEA i APAC. Odsetek inwestorów przechodzących do fazy sprzedaży i przejęcia strategii opartych na ESG osiągnął 25 proc. w porównaniu z zaledwie 10 proc. dwa lata temu. Można zatem oczekiwać, że w 2024 roku na rynku pojawią się możliwości dezinwestycji i przejęć o wartości dodanej, a inwestorzy będą pozyskiwać kapitał w celu przekształcenia istniejących aktywów na zielone.

Sąsiedzi z regionów

Na Słowacji w 2023 roku zarejestrowano 19 transakcji inwestycyjnych o łącznej wartości ok. 668 mln euro. Większość transakcji dotyczyła nieruchomości biurowych (71 proc.), a następnie handlowych (15 proc.) i przemysłowych (14 proc.). 91 proc. kapitału nabywców pochodziło z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a kolejne 7 proc. z obu Ameryk i 3 proc. z szerszego regionu EMEA.

W IV kwartale 2023 roku stopy zwrotu z inwestycji pozostały na poziomie z poprzedniego kwartału. Stopy kapitalizacji dla nieruchomości biurowych wyniosły odpowiednio 6,25 proc. i 7,75 proc. dla inwestycji w centrum miasta i na jego obrzeżach. Stopy kapitalizacji dla obiektów przemysłowych w regionie Bratysławy ustabilizowały się na poziomie 6 proc., przy średniej krajowej szacowanej na 6,25 proc. Stopy kapitalizacji dla tradycyjnych centrów handlowych oszacowano na 6,5 proc.

Oczekuje się, że w 2024 roku ceny aktywów na rynku inwestycyjnym będą nadal zmierzać w kierunku bardziej realistycznych poziomów. Przywrócenie równowagi cenowej powinno doprowadzić do większej aktywności na rynku, ponieważ kupujący znajdują się pod presją, aby zainwestować kapitał, a sprzedający stoją w obliczu spłat kredytów i refinansowania. Nieruchomości przemysłowe i logistyczne pozostaną preferowanym rodzajem aktywów dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Zainteresowaniem cieszyć się będą również nieruchomości specjalistyczne, takie jak centra danych oraz chłodnie.

Ostatnie nowości

Rynek inwestycyjny i finansowy

Niemcy Panattoni Park Voerde zmienia właściciela

schedule 19 kwietnia 2024
Opr./edited by ANZ

Panattoni sfinalizowało transakcję sprzedaży w Niemczech. Spółka Clarion Partners Europe nabyła centrum logistyczne w pobliżu Duisburga za 75 mln euro.

Materiał partnera

Polska Excellent Fern w Off Piotrkowska

schedule 04 kwietnia 2024
Eurobuild CEE

Ruszyła intensywna komercjalizacja wielofunkcyjnego budynku Fern powstającego w Off Piotrkowska Center. Nowoczesny budynek, którego realizacja rozpocznie się na przełomie 2024/2025, oferuje 4,7 tys. mkw. powierzchni usługowej i 2,7 tys. mkw. powierzchni biurowej.

ESG

Polska Niskoemisyjny cykl życia u MDC²

schedule 19 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

Analiza cyklu życia przeprowadzona przez PM Services wykazała, że MDC² Park Łódź South redukuje ilość wbudowanego węgla o 49 proc. w porównaniu do średniej krajowej.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Intermarché lubi Zieloną Górę

schedule 19 kwietnia 2024
Opr./edited by ANZ

Sieć supermarketów spożywczych Intermarché otworzyła drugi punkt sprzedaży w Zielonej Górze. Właścicielem sklepu jest Marcin Rusiniak. Sieć zapowiada kolejne otwarcie w mieście jeszcze w maju tego roku.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Castorama jest Smart w Grójcu

schedule 19 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

Castorama otworzyła swój 103. sklep w Polsce. Placówka w kompaktowym koncepcie Smart mieści się w centrum handlowym Dekada, przy ul. Armii Krajowej w Grójcu.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Rzut oka na Supersam

schedule 19 kwietnia 2024
Opr./edited by JC

W katowickim Supersamie swój salon otworzy Kodano Optyk. W jego asortymencie klienci znajdą okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne oraz soczewki kontaktowe.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska House w Koronie

schedule 19 kwietnia 2024
Opr./edited by JC

Do grona najemców wrocławskiego centrum handlowego Korona dołączyła marka House. Oferta sieci skierowana jest głównie do młodzieży i obejmuje odzież, obuwie i akcesoria.

ESG

Polska Siłownia dla mózgu

schedule 19 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

Ingka Centres otwiera w zarządzanych przez siebie centrach nowe, interaktywne przestrzenie ‒ Umysłową Siłkę. Siłka oferuje różnorodne aktywności poprawiające sprawność umysłową, by efektywniej przetwarzać i zapamiętywać informacje.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Biurowa mapa Krakowa

schedule 19 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

Całkowite zasoby powierzchni biurowej w Krakowie na koniec 2023 roku wynosiły 1,75 mln mkw., z czego 1,45 mln mkw. to budynki klasy A, 288 tys. mkw. budynków klasy B oraz 10 tys. mkw. budynków klasy C - wynika z raportu Brookfield Partners ,,Office Market Pulse”.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Czechy Biurowiec wśród zieleni

schedule 18 kwietnia 2024
Opr./edited by ANZ

Grupa Passerinvest oddała do użytku biurowiec Roztyly Plaza. Obiekt znajduje się w dzielnicy Praga 11, tuż obok stacji metra Roztyly C. To pierwszy nowo otwarty budynek biurowy w Pradze w 2024 roku.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Więcej pustostanów we Wrocławiu

schedule 18 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

Według raportu firmy doradczej Brookfield Partners całkowite zasoby powierzchni biurowej we Wrocławiu na koniec 2023 roku wynosiły 1,49 mln mkw., z czego 1,15 mln mkw. to budynki klasy A, 331 tys. mkw. – budynki klasy B, a 12 tys. mkw. to obiekty klasy C.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Estonia Fundusz z mniejszym portfelem

schedule 18 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

East Capital Real Estate sfinalizował sprzedaż dwóch nieruchomości z portfela funduszu East Capital Baltic Property - budynku produkcyjnego w Maardu i obiektu handlowego Jewe Mööblimaja w Jõhvi.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Kolejne miasto na Karuzeli

schedule 18 kwietnia 2024
Opr./edited by JC

Karuzela Świebodzin powitała pierwszych klientów. Na łącznej powierzchni 15 tys. mkw. znajduje się blisko 20 sklepów, w większości należących do sieci debiutujących w mieście.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Niemcy Wybudują spekulacyjnie pod Kolonią

schedule 18 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

Blackbrook w ramach joint venture z Trammel Crow Company zrealizuje spekulacyjny projekt logistyczny w Kerpen w rejonie Ren-Ruhra. Inwestycja będzie się składać z dwóch budynków o łącznej powierzchni 28 tys. mkw.

Rynek mieszkaniowy

Polska Reymont w Przystani

schedule 18 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

Archicom rozpoczyna sprzedaż I etapu inwestycji Przystań Reymonta. Osiedle powstaje blisko centrum Wrocławia, nad brzegiem Odry i z widokiem na tereny zielone.

ESG

Polska Kreo sięga po BREEAM Outstanding

schedule 18 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

Kreo, krakowski projekt Ghelamco, uzyskał certyfikację BREEAM na poziomie Outstanding. Biurowiec ma również precertyfikat WELL i Green Building Standard, jest także w procesie certyfikacji Smart Score, Wired Score oraz „Obiekt bez barier”.

Budownictwo

Polska Wmurowali kamień pod cyberpoligon

schedule 18 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

Na terenie Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa WAT. Kontrakt generalnego wykonawcy, firmy Unibep ma wartość około 163 mln zł netto.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Słodko w Manufakturze

schedule 18 kwietnia 2024
Opr./edited by ANZ

Do grona najemców w łódzkiej Manufakturze dołączyła sieć Candy Pop, oferująca słodycze, napoje i przekąski z całego świata. To czwarty w Polsce i pierwszy w łódzkim regionie sklep marki.

Grunty inwestycyjne

Niemcy Kupili działkę do pary

schedule 18 kwietnia 2024
Opr./edited by JC

Garbe Industrial Real Estate kupiło kolejną działkę w niemieckim Rüdenhausen. Hamburski deweloper planuje na tym terenie budowę centrum logistycznego o łącznej powierzchni około 19,2 tys. mkw.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Rumunia Mieszkania, biura i hotele

schedule 18 kwietnia 2024
Opr./edited by MR

One United Properties przedstawiło swoją strategię na najbliższe lata. W planach do 2030 roku jest potrojenie oferty mieszkaniowej, rozwijanie działalności w sektorze komercyjnym i budowa hoteli w Bukareszcie we współpracy z globalnymi markami.

Najnowsze w Rynek inwestycyjny i finansowy

schedule 19 kwietnia 2024

Panattoni Park Voerde zmienia właściciela

Panattoni sfinalizowało transakcję sprzedaży w Niemczech. Spółka Clarion Partners Europe nabyła centrum logistyczne w pobliżu Duisburga za 75 mln euro.

schedule 18 kwietnia 2024

Fundusz z mniejszym portfelem

East Capital Real Estate sfinalizował sprzedaż dwóch nieruchomości z portfela funduszu East Capital Baltic Property - budynku produkcyjnego w Maardu i obiektu handlowego Jewe Mööblimaja w Jõhvi.

schedule 18 kwietnia 2024

Mieszkania, biura i hotele

One United Properties przedstawiło swoją strategię na najbliższe lata. W planach do 2030 roku jest potrojenie oferty mieszkaniowej, rozwijanie działalności w sektorze komercyjnym i budowa hoteli w Bukareszcie we współpracy z globalnymi markami.

schedule 18 kwietnia 2024

Półtora miliarda euro na przejęcia w Polsce

Baltisse i Straco Real Estate przejmują pakiet większościowy w firmie deweloperskiej Speedwell i wchodzą na rynek nieruchomości w Polsce. W najbliższych latach Speedwell chce wydać na przejęcia w Polsce co najmniej 1,5 mld euro. 

schedule 17 kwietnia 2024

Katowice z potencjałem biznesowym

Ponad połowa badanych pracowników z Katowic stwierdza, że ich firma w ciągu trzech najbliższych lat będzie inwestowała w rozwój kapitału ludzkiego – wynika z raportu BEAS. Katowice to nie tylko około 280 tys. mieszkańców, ale też serce Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

schedule 17 kwietnia 2024

Inwestują prywatne miliardy

Według globalnego raportu "The Wealth Report" firmy Knight Frank, w 2023 roku prywatni inwestorzy trzeci rok z rzędu pozostali najaktywniejszymi nabywcami globalnych nieruchomości komercyjnych.

schedule 16 kwietnia 2024

Glinianka zmienia właściciela

Park handlowy Glinianka został sprzedany izraelskiej spółce CEE-Big Europe. Podwarszawski obiekt należał do tej pory do Redkom Development.

schedule 11 kwietnia 2024

Zielone miliony dla Olivii Star

Olivia Star otrzymała kredyt Green Loan, od trzech dotychczasowych kredytodawców – konsorcjum tworzone przez Santander Bank Polska, BNP Paribas Bank Polska i Bank Millennium.

schedule 10 kwietnia 2024

Kąpiel i zakupy w Europie Centralnej

Mitiska REIM sprzedała działki o powierzchni 6,7 ha firmie Momentum Leisure. Teren zostanie wykorzystany pod budowę parku rozrywki i aquaparku. Inwestycja będzie częścią centrum handlowego Europa Centralna i poszerzy jego ofertę 

schedule 09 kwietnia 2024

Laury dla Wrocławia

Wrocław zajął drugie miejsce w najnowszym rankingu potencjału inwestycyjnego polskich miast BEAS. Stolica Dolnego Śląska uzyskała w badaniu ocenę 7,9/10.

schedule 08 kwietnia 2024

Miliard z kawałkiem na centra danych

Atman zawarł umowę na finansowanie rozbudowy obiektów centrów danych na kwotę 1,35 mld zł. Kredyt przeznaczony jest głównie na budowę nowego kampusu Waw-3 w Duchnicach pod Warszawą, ale także na rozbudowę istniejących obiektów kolokacyjnych firmy.

schedule 08 kwietnia 2024

Dodatkowy kredyt dla Hillwooda

Hillwood podwyższył kredyt w Banku Millennium do 29 mln euro na realizację budowy II fazy projektu Park Hillwood Zgierz I.

schedule 03 kwietnia 2024

Grójecka 5 kupiona i przechrzczona

Solida Capital kupiła biurowiec Grójecka 5 w Warszawie. Budynek ma około 11,5 tys. mkw. powierzchni najmu. W planach jest modernizacja obiektu i jego repozycjonowanie pod nową nazwą G5 Prime Offices.

schedule 03 kwietnia 2024

Zielony kredyt dla Galerii Młociny

EPP i Echo Investment pozyskały 145,2 mln euro kredytu na refinansowanie Galerii Młociny w Warszawie. Jako organizatorzy nowej linii kredytowej działały Erste Bank Group, Rand Merchant Bank, oddział FirstRand Bank Limited oraz Santander Bank Polska.

schedule 03 kwietnia 2024

Kredyt dla Dobrzykowic

Hillwood Polska podpisał z mBankiem umowę kredytową o wartości ponad 28,40 mln euro na budowę hali magazynowej w Dobrzykowicach pod Wrocławiem. Budynek będzie częścią projektu Hillwood Wrocław East realizowanego wspólnie z LCube.

schedule 03 kwietnia 2024

Alior włączył światło

Panattoni uzyskało finansowanie na realizację fabryki dla firmy Trilux w Świdniku. Kredytu w wysokości 18,3 mln euro udzielił Alior Bank. 

schedule 03 kwietnia 2024

CPI sprzedaje udziały w hotelach

Grupa CPI Property sprzedała 50 proc. udziałów w spółce zależnej, która jest właścicielem ośmiu nieruchomości hotelowych w Czechach, firmie Best Hotel Properties z siedzibą w Bratysławie. Firmy podpisały również umowę joint venture na dalsze zarządzanie hotelami.

schedule 03 kwietnia 2024

WDP przejmuje Expo Market Doraly

ARA Europe i rumuński inwestor Gheorghe Iaciu sprzedali centrum handlowe Expo Market Doraly w Afumați na północno-wschodnich obrzeżach Bukaresztu. Nabywcą jest belgijska grupa WDP. Kwoty transakcji nie ujawniono.

schedule 03 kwietnia 2024

Połowa Lipowego Office Parku dla studentów

Węgierska grupa Futureal Investment Partners sprzedała za nieujawnioną kwotę dwa budynki kompleksu Lipowy Office Park w Warszawie. Kupujący to fundusz 1AM CEE Student Housing Fund, zarządzany przez litewską spółkę 1 Asset Management.

schedule 02 kwietnia 2024

Rekordowa Develia

Develia w 2023 roku osiągnęła 275,4 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost w stosunku do 2022 roku o 44,4 mln zł. Grupa rozwija działalność w sektorze mieszkaniowym i planuje zwiększyć zaangażowanie w obszarze PRS.

Wydanie 4 (287) kwiecień 2024

Ostatnie komentarze

Kategorie