EN

Polska w centrum uwagi

Polska, a także cały region Europy Środkowej i Wschodniej, znajduje się na w centrum uwagi i zainteresowania inwestorów ze względu na sprzyjające globalne warunki: m.in. światowy PKB rośnie, ale Polska jest na czele stawki – mówi Przemysław Kucharski, partner zarządzający, kancelaria Kucharski i Wspólnicy.

– Polska gospodarka rośnie. Stopy procentowe są nadal niskie, nie wiadomo jednak, kiedy zaczną rosnąć. Rynki kapitałowe są rozgrzane, inwestorzy chcą inwestować w Polsce, chcą inwestować w nieruchomości, które stają się coraz atrakcyjniejszym aktywem inwestycyjnym dla dużych funduszy oraz mniejszych graczy czy nawet niedużych przedsiębiorców. Obserwujemy duży napływ kapitału z Azji: Chin, Korei Południowej, Malezji, a predykcje są takie, że inwestorzy z tych krajów nadal będą inwestować w Polsce. Widzimy również kapitał z Republiki Południowej Afryki i oczywiście z Ameryki Północnej, Francji, Niemiec i Europy Zachodniej. Jeśli chodzi o polski rynek nieruchomości, to dynamicznie rozwija się branża przemysłowo-logistyczna. Jest w złotym wieku. Powodem tego jest lokalizacja Polski w Europie, wzrost handlu elektronicznego i relatywnie niższe koszty pracy w porównaniu z innymi krajami, chociaż problemy ze znalezieniem pracowników stają się coraz bardziej powszechne. Firmy logistyczne muszą przewozić pracowników z miejsc, które są daleko od ich miejsc pracy. Wzrastają również ceny materiałów budowlanych i kosztów budowy. Są to problemy na rynku, ale równoważą je rosnące ceny nieruchomości – nie tylko na rynku logistyki, ale także w innych sektorach nieruchomości komercyjnych. W tym samym czasie rosną jednak czynsze – dodaje Przemysław Kucharski w wypowiedzi dla Eurobuild TV podczas IV Konferencji Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych, która odbyła się 22 maja w Warszawie. Organizatorem spotkania dla profesjonalistów był Eurobuild Conferences.

Kategorie