EN

Czas na wyższy poziom Dostępności

Program Dostępność Plus to pierwszy w Polsce kompleksowy program poprawy dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, do potrzeb osób starszych, a także innych osób o specjalnych potrzebach, na przykład: matek z dziećmi, kobiet w ciąży. Program zakłada z jednej strony zmiany przepisów prawnych, wprowadzenie nowych, ujednoliconych standardów dostępności dla określonych typów budynków, inwestycji, zwłaszcza tych, które mają charakter publiczny, te, które są odwiedzane przez rzesze ludzi, czyli obiekty takie jak dworce, przystanki, ale także środki transportu, urzędy. O programie opowiadał w rozmowie z Eurobuild TV Piotr Krasucki, dyrektor w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
Program to także około tysiąca konkretnych inwestycji, które zostaną przeprowadzone przez najbliższe osiem lat. Inwestycje te poprawią dostępność na przykład dla osób niewidomych, osób niesłyszących, osób, które mają zaburzenia w percepcji. To będą placówki ochrony zdrowia, szkoły, uczelnie, przestrzeń miejska, publiczna. – Zamierzamy wyremontować około trzystu dworców i udostępnić kolejne składy taboru kolejowego. Do 2025 roku zostanie przeznaczonych na realizację tych działań ponad 23 mld zł. Oczywiście nieruchomości handlowe są najczęściej nieruchomościami prywatnymi, więc tutaj oprócz tych norm w prawie budowlanym, które obowiązują, sam inwestor czy zarządca decyduje, w jakim stopniu jego nieruchomość będzie dostępna, natomiast to, co chcemy zrobić, to współpraca z organizacjami branżowymi, z organizacjami architektów po to, by tworzyć standardy dostępności i nawet jeżeli one nie będą powszechnie obowiązujące, to mogłyby być formą wskazówki, dobrą praktyką dla właścicieli nieruchomości a w gruncie rzeczy, w związku ze starzejącym się społeczeństwem, mamy w Polsce już 5 mln osób z niepełnosprawnością. Mówi się, że każdy z nas w ciągu życia był, jest albo będzie niepełnosprawny, więc tak naprawdę w interesie zarządcy nieruchomości jest to by, jego budynek był dostępny. Zmiany w prawie będą dotyczyły nowych budynków, natomiast chcemy zachęcać w postaci preferencyjnych warunków finansowych zarządców istniejących już nieruchomości do tego by je modernizować, przebudowywać i czynić dostępnymi – tłumaczy Piotr Krasucki.

Kategorie