EN

Jak się przygotować do zmian w podatku minimalnym

- Obecnie podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych jest liczony od wartości początkowej nieruchomości minus 10 mln zł przypadających na dany budynek. Zmiany, które mają być wprowadzone, przewidują, że 10 mln zł będzie liczone na spółkę - powiedziała nam Justyna Bauta-Szostak, doradca podatkowy, radca prawny, partner w MDDP.
– A więc jeżeli spółka posiada trzy budynki, to tylko raz odejmie 10 mln zł. Pozostałe zmiany mają charakter raczej doprecyzujący i zapewniający zgodność tych przepisów z oczekiwanymi Komisji Europejskiej. Jednak z tych zmian dotyczy rozliczania tego podatku z regularnym podatkiem CIT. Ponieważ podnosiły się głosy, że ten podatek jest niekonstytucyjny, jest dodatkowym podatkiem majątkowym, to planowane jest wprowadzenie możliwości wystąpienia z wnioskiem o zwrot tego podatku, jeżeli podatek CIT u danego podatnika będzie niższy albo jeśli podatnik wykaże stratę. Wówczas będzie mógł się zwrócić z wnioskiem do organu podatkowego o zwrot podatku i jeżeli urząd skarbowy uzna, że rozliczenie danego podatnika są prawidłowe, to ten podatek zwróci. Urząd skarbowy badając prawidłowość rozliczeń w szczególności będzie brał pod uwagę kwoty kosztów finansowania i inne koszty danego podatnika, więc należy liczyć się z tym, że będzie przeprowadzona kontrola przed zwrotem tego podatku. Przez to, że można wystąpić o zwrot tego podatku, to zasadniczo nie powinien on być wyższy niż podatek CIT, który wychodzi do zapłaty. Jeżeli podatnik m a na przykład preferencyjne stawki czynszu, nie osiąga odpowiednich dochodów z wynajmu danego budynku, to teoretycznie urząd skarbowy powinien mu zwrócić podatek minimalny, po kontroli, o której mówiłam. Cały problem leży w tym, że nie wiadomo, co urząd będzie kontrolować w trakcie trybu zwrotu podatku, ponieważ dotychczas takich kontroli nie było. Czy będą uznawały, że koszty finansowania są zbyt wysokie, tego można się spodziewać, bo koszty finansowania są wyraźnie wskazane w tym przepisie. Mogą kwestionować wysokość wydatków na nabywanie usług niematerialnych – usług typu asset management czy property management, uznając, że podatnik za dużo płaci za te usługi. Trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Taka refleksja po przeczytaniu przepisów, jaką miałam była taka, że jeżeli podatnik wystąpi z wnioskiem o zwrot tego podatku, to czeka go kontrola, bo przepisy podatkowe przewidują, że organ podatkowy zweryfikuje rozliczenia przedsiębiorcy. Z kolei, jeśli nie wystąpi o zwrot, uznając: "No dobrze, zapłaciłem podatek minimalny, CIT mi wprawdzie wyszedł niższy, albo mam stratę, ale już nie będę występował o zwrot”. To wówczas taki podatnik znajdzie sie na liście podatników, którzy o zwrot nie wystąpili, pomimo że wykazali stratę podatkową czy podatek dochodowy w kwocie niższej i tez go może czekać kontrola, bo urząd skarbowy może w pewnym momencie zacząć się zastanawiać, dlaczego ktoś nie wystąpił o zwrot podatku, skoro mu przysługiwał. A lista tych podatników będzie stosunkowo łatwa do uzyskania, ponieważ przechodzimy na systemy informatyczne składania deklaracji. Organy podatkowe dysponują narzędziami informatycznymi pozwalającymi wyszukać konkretnego podatnika, więc tak czy inaczej, wszyscy powinni się do tych zmian przygotować – doradza Justyna Bauta-Szostak.

Kategorie