EN

Polacy inwestują za granicą

Ze statystyk Narodowego Banku Polskiego wynika, że w 2022 roku wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wzrosła do 8,3 mld zł wobec 7,0 mld w 2021 roku. Przeszło 18-procentowy wzrost pojawił się głównie za sprawą wysokiej wartości transakcji dotyczących instrumentów udziałowych oraz znaczącego spadku ujemnego salda instrumentów dłużnych. Wydawać by się mogło, że trudna sytuacja geopolityczna może zniechęcać polskie firmy do aktywności międzynarodowej, tymczasem, jak zauważyli uczestnicy sesji „Globalny handel i inwestycje”, która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, nawet w czasach niestabilności i dynamicznych zmian w gospodarce światowej przedsiębiorcy szukają atrakcyjnych kierunków ekspansji, znajdują enklawy stabilności, które umożliwiają wzrost ich biznesu.

Inwestycje i przejęcia

Pandemia, a następnie rosyjska agresja zbrojna na Ukrainę to wydarzenia, które znacząco zmieniły krajobraz gospodarczy świata. Ich efektem jest m.in. obniżenie dynamiki PKB czy nawet recesja oraz wzrost inflacji, która z kolei prowadzi do podniesienia stóp procentowych i wzrostu kosztu kapitału. Z punktu widzenia przedsiębiorców nie mniej istotne są także skutki związane z kryzysem energetycznym, problemami z dostępnością surowców i towarów oraz ich rosnące ceny, zakłócenia w łańcuchach dostaw czy bariery związane z przepustowością infrastruktury. Wszystkie te czynniki powodują, że firmy, które rozważają ekspansję zagraniczną, muszą na nowo dokonać oceny sytuacji, co nie oznacza, że zupełnie rezygnują z aktywności międzynarodowej.

Z obserwacji PFR TFI oraz rozmów, jakie prowadzimy z polskimi przedsiębiorcami, wynika, że obecna sytuacja gospodarcza i geopolityczna wpływa dwutorowo na perspektywę bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Z jednej strony w krótkim okresie trwająca za naszą wschodnią granicą wojna ogranicza aktywność inwestycyjną ze względu na wysoką niestabilność w regionie. Jednocześnie z drugiej strony dla części inwestorów obecna sytuacja może stwarzać nowe możliwości, sprzyjając ekspansji zagranicznej. Ogólna sytuacja ekonomiczna na świecie powoduje uatrakcyjnienie wycen przedsiębiorstw. Niepewność wpływająca na obniżenie prognoz, jak również wzrost stóp procentowych, które są modelowym elementem wyceny przedsiębiorstw, powodują, że na rynku jest taniej. Polscy przedsiębiorcy to dostrzegają i planują inwestycje, kierując się zasadą, że korzystniej jest przejmować zagraniczne spółki, kiedy ich wyceny są racjonalne.

Ekspansja współfinansowana

PFR TFI poprzez wyspecjalizowane fundusze współfinansuje zagraniczne inwestycje – czy to przejęcie istniejącego biznesu, czy stworzenie nowej spółki za granicą. Fundusz Ekspansji Zagranicznej finansuje do 50 proc. inwestycji zagranicznej, dzięki czemu, przedsiębiorca decydujący się na współpracę z nami, jest w stanie podwoić swoją siłę finansową przeznaczoną na ekspansję zagraniczną.

Proponowane przez nas rozwiązania to zarówno instrumenty kapitałowe, jak również tzw. structured equity, czyli strukturyzowana pozycja w kapitale. Oferujemy także instrumenty zabezpieczonego finansowania bądź finansowania dłużnego podporządkowanego, które mogą mieć znaczenie w sytuacji, kiedy przedsiębiorca wykorzystuje również finansowanie bankowe. Jesteśmy wówczas w stanie w tej strukturze uplasować się „za bankiem”, czyli udzielić finasowania podporządkowanego, dzięki czemu możliwe jest sfinalizowanie transakcji.

Kategorie