EN

Tomasz Małyszko

Portico

Polska
Tomasz Małyszko

18 kwietnia 2024 roku w spółce Portico Project Management nastąpiły zmiany w zarządzie. Nową prezes zarządu została Dorota Górska, a wiceprezesem zarządu Tomasz Małyszko.

Tomasz Małyszko jest absolwentem Wydziału Inżynierii Budownictwa Politechniki Gdańskiej. Ukończył studium podyplomowe i uzyskał licencję zarządcy nieruchomości. Od początku działalności zawodowej był związany z Portico. Rozpoczynał jako asystent inspektora nadzoru budowy centrum kulturalno-usługowego. Jako kierownik projektu i dyrektor projektu zarządzał zespołami inżyniera kontraktu zarówno w przedsięwzięciach komercyjnych, jak i publicznych. Pełni funkcję dyrektora regionu odpowiedzialnego za zarządzanie i rozwój spółki w Polsce północnej.

Kategorie