EN

Ostatnia deska ratunku

Komisja powołana przez ministra infrastruktury, Marka Pola, zbada i oceni oferty oraz przebieg przetargu na rozbudowę lotniska Okęcie w Warszawie. Wyniki jej prac i decyzja ministra to praktycznie ostatnia deska ratunku dla Hochtiefu i Strabaga, których oferty zostały odrzucone. Gdyby jednak ich wnioski o powtórzenie drugiego etapu przetargu i tym razem przepadły - obie firmy zgodnie zapowiadają wejście na drogę sądową.

Tymczasem przetarg na rozbudowę Okęcia trwa już dwa lata - rozpoczął się 10 sierpnia 2000 roku. W lipcu 2001 roku powtórzono procedurę pierwszego etapu. Ponad dwa miesiące pó źniej Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL) ogłosiło, że do II etapu zakwalifikowały się konsorcja firm Hochtief, Budimex-Ferrovial oraz Strabag. Komisja pod przewodnictwem Bogdana Chudziaka analizowała dokumenty i opinie ekspertów od listopada zeszłego roku (rozpoczęcie II etapu). Wreszcie - po kilkukrotnym przesuwaniu terminu - pod koniec czerwca podjęto decyzję o wyborze na generalnego wykonawcę Ferrovialu Agroman, Budimeksu i Estudio Lamela. Dodatkowo okazało się, że oferta Hochtiefu nie była w ogóle rozpatrywana - zarzucono jej błędy formalno-prawne.
19 lipca dyrektor PPL, Zbigniew Lesiecki, odrzucając odwołania Strabaga i Hochtiefu ("Nie miały prawnego uzasadnienia" - wytłumaczył krótko.), oficjalnie potwierdził wybór konsorcjum Budimeksu.
Tak więc bez odpowiedzi pozostały zarzuty naruszenia zasad równego traktowania oferentów, jawności postępowania, uczciwej konkurencji i bezstronnej i obiektywnej oceny ofert oraz zani żenia przez Budimex kosztów budowy nawet o ok. 60 mln USD. Kolejna sprawa to fakt, że projekt zwycięskiego konsorcjum obejmuje tereny, które do 11 lipca były własnością wojska. Pozostali konkurenci nie wiedzieli, że mogą brać pod uwagę ten obszar.
Ostatnią deską ratunku dla Hochtiefu i Strabaga może być jeszcze wstrzymanie decyzji dyrektora PPL przez ministra infrastruktury. Jeżeli tak się stanie, czy powtórzenie przetargu ma jeszcze sens? Coraz częściej pojawiają się głosy, że lepiej znaleźć działkę w odległości ok. 50 km od Warszawy i zbudować lotnisko od podstaw. Koszt takiej inwestycji szacowany jest na ok. 5 mld USD.

Kategorie