EN

Równoległy rozwój TONAGRO

Już nie tylko sprzedaż gruntów i działalność deweloperska.
Firma TONAGRO chce zarabiać m.in. jako generalny wykonawca oraz inwestor zastępczy. Na początku czerwca na czele firmy stanął Tadeusz Haładaj, który ma zrealizować te zamierzenia. Równie ważnym jego zadaniem będzie zadbanie o wizerunek firmy nadszarpnięty niedawnymi publikacjami w mediach.

- "Eurobuild": - Czy zajęcie przez pana stanowiska prezesa TONAGRO na początku czerwca oznacza zmiany w działalności firmy?
Tadeusz Haładaj: - Firma jest specyficzna, ponieważ niemal w całości jej właścicielem jest Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP). To znaczy, że pośrednio należy do Skarbu Państwa. W związku
z tym cele strategiczne TONAGRO zostają te same. Niemniej jednak zastój na rynku nieruchomości skłania do szukania nowych kierunków działania. O tym myślimy i do tego się przygotowujemy.

- Czy mówi pan o działaniach poza rynkiem nieruchomości?
- Chcemy zaoferować inwestorom przygotowanie gruntów pod inwestycję, nadzór inwestycyjny, generalne wykonawstwo, występowanie jako inwestor zastępczy oraz tworzenie koncepcji przestrzennych i urbanistycznych. Mamy w tych dziedzinach wiele doświadczeń, ale nie świadczyliśmy takich usług na zewnątrz.

- Czy firma będzie stopniowo rezygnowała ze swojej podstawowej działalności, czyli pozyskiwania gruntów rolnych, przygotowywania ich pod inwestycje i sprzedaży? Od pewnego czasu deweloperstwo staje się dla was coraz ważniejsze.
- To musza być równoległe kierunki działania. AWRSP w dalszym ciągu posiada grunty, które powinny być poddane komercjalizacji po uprzednich przekształceniach i przygotowaniu. żeby to zrobić, spółka musi mieć jednak takie umiejętności i określone możliwości kapitałowe. Prowadząc działania polepszające przepływy finansowe w firmie, zamierzamy poszerzać działalność deweloperska w oparciu
o doświadczenia naszej spółki Agroman, dewelopera osiedla mieszkaniowego Brzeziny w Warszawie.

- W jaki sposób firma pozyskuje grunty? To sa nie tylko przetargi.
- W całym okresie działania firmy, AWRSP aportowała do TONAGRO 622 ha. Grupa TONAGRO (TONAGRO SA
i spółki zależne) uczestnicząc w przetargach kupiła 1,9 tys. ha. Z gruntów aportowanych sprzedaliśmy 158 ha, a z ziemi kupionej przez grupę 446 ha. Ponadto obracamy gruntami na podstawie umów-zleceń
i tych działek mamy najwięcej.

- Jak postępujecie z zyskiem ze sprzedaży gruntu pochodzącego z przetargu, a jak ta kwestia wygląda w przypadku ziemi wniesionej aportem przez AWRSP?
- Zysk się kumuluje w spółce, jest dzielony, a część przeznaczona na dywidendę trafia do właścicieli spółki. Nie ma znaczenia czy pochodzi on z gruntu przez nas kupionego, czy wniesionego aportem. Jeżeli Agencja wnosi aport, podnosi się należący do właściciela kapitał. Aktywa zaś rosną, gdy kupujemy coś sami. Jednocześnie część zysku musi być spożytkowana na sama działalność firmy i jest lokowana w dalsze zakupy i konkretne projekty deweloperskie. Dochód, a w konsekwencji zysk, przynosi również sprzedaż gruntów na zlecenie Agencji i jej oddziałów. Otrzymujemy w ten sposób prowizję.

- Oprócz oddziałów terenowych TONAGRO istnieją takie spółki, jak Holdton, Agroman, Investon i Warton. Agroman buduje osiedle Brzeziny, Investon rozpoczął budowę sieci hoteli dwugwiazdkowych. Nic nie wiadomo o pozostałych dwóch spółkach.
- Nie ma oddziałów terenowych TONAGRO - sa spółki zależne, w których 99 proc. udziałów posiada TONAGRO SA i 1 proc. AWRSP. Utworzony 3 lata temu Warton stanowi podstawę do rozpoczęcia nowych działań, czyli przygotowania inwestycji, generalnego wykonawstwa, nadzoru inwestycyjnego. Spółka ta obsługuje w tych dziedzinach Investon. Chcielibyśmy ten potencjał rozwijać i wykorzystać poza Grupa. Potrzebujemy jednak czasu, by zdobyć doświadczenia, zgromadzić kadrę, pozyskać zlecenia oraz żeby powiększyć kapitał. Holdton to przykład spółki powoływanej pod kontem nowych zamierzeń. Na razie nie prowadzi żadnej działalności.

- Czy w najbliższej przyszłości powstaną kolejne spółki?
- Wręcz przeciwnie! Przystąpiliśmy do konsolidacji. Na zaawansowanym etapie jest połączenie TONAGRO Poznań ze spółka Lubusz z Zielonej Góry. Rozpoczęliśmy proces konsolidacji spółki wrocławskiej ze śląską, a w następnej kolejności stanie się tak w przypadku spółek w Gdańsku, Olsztynie i Szczecinie. Powstałe w ten sposób spółki będą silniejsze ekonomicznie, a ich działalność będzie mniej kosztowna.

- Pana poprzednik, prezes Jan Podobas, rozpoczął działania w celu znalezienia dla firmy inwestora.
- Jedna ze specjalistycznych firm amerykańskich prowadzi analizy naszej spółki i grupy TONAGRO pod kontem atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów. Jesteśmy jednak spółka Skarbu Państwa i ze względu na jego interes rozważamy opcję inwestora mniejszościowego. Taka koncepcja może stanowić barierę. Jak pokazuje doświadczenie, zagraniczni inwestorzy starają się o udziały większościowe i sa do tego przyzwyczajeni. Nie wykluczamy też oczywiście inwestora krajowego.

- Firma jest właścicielem
3 pięter i antresoli w budynku Belvedere Plaza, czyli części biurowej Hotelu Hyatt Regency w Warszawie. Koszt zeszłorocznej transakcji wyniósł ok. 4 mln USD. Ponadto posiadacie dziewięć apartamentów przy ul. Gwiaździstej, o powierzchni od 90 do 200 mkw.
- Logika tych zakupów była jasno określona. W przypadku biurowca (1,4 tys. mkw.) spółka była przekonana, że kupuje bardzo atrakcyjna powierzchnię. Miała ja wynająć, szybko uzyskać zwrot nakładów i jednocześnie zapewnić sobie bieżący dopływ środków. Niestety, budowa Belvedere Plaza, przedłużyła się o półtora roku i sytuacja na rynku uległa zmianie. Jedno piętro wynajęliśmy więc firmom zewnętrznym, na antresoli mieści się biuro rachunkowe obsługujące cała grupę. Pozostałe dwa piętra sa dla centrali firmy. Nie jesteśmy jednak do nich przywiązani i w każdej chwili możemy te biura sprzedać lub wynająć. To jest kwestia opłacalności transakcji i uzyskania satysfakcjonujących warunków finansowych. Kupno apartamentów przy ul. Gwiaździstej, to również lokowanie kapitału z zamiarem wykorzystania go. Apartamenty sa wynajmowane przynosząc stały dochód spółce. Wszystkimi nieruchomościami zarządza bezpośrednio TONAGRO.

- Coraz częściej mówi się o planowanej likwidacji AWRSP. Jaki wpływ może to mieć na TONAGRO?
- Pytanie jest hipotetyczne. Mogę tylko powiedzieć, że funkcje ustawowe Agencji nie zostały jeszcze wyczerpane.

Kategorie