EN

Podatki jak życie

Nagrody Eurobuild Awards
Każdego roku i ci mali, i ci duzi czekają na grudzień. Ci mniejsi wyczekują pierwszej gwiazdki i Mikołaja z workiem prezentów. Natomiast ci trochę starsi – najważniejszego wydarzenia na rynku nieruchomości

Eurobuild Awards to gwiazdka dla wszystkich zaangażowanych w rynek nieruchomości. Ponad dwustuosobowe jury wybierze najlepszych spośród odpowiedzialnych za procesy deweloperskie, budowlane oraz inwestycyjne, a w wigilię Mikołajek zostanie ogłoszony werdykt. Wśród laureatów jest miejsce nie tylko dla tych, którzy bezpośrednio tworzą nowe obiekty. Wyróżniamy także tych, którzy wspomagają procesy inwestycyjne. W czwartej edycji konkursu po raz kolejny zostaną wybrane najlepsze firmy w kategorii Firma roku z sektora doradztwa podatkowego i finansowego. Dwudziestojednoosobowe jury zdecyduje, która z pięciu zgłoszonych spółek w tej kategorii jest najlepsza.

Tego możemy być pewni
ak mówi stare powiedzenie: w życiu pewne są tylko dwie rzeczy – śmierć i podatki. Ponieważ nie chcielibyśmy, by to pierwsze kogokolwiek dotyczyło, skupmy się na podatkach, które w procesie inwestycyjnym odgrywają olbrzymią rolę. – Dobrze wszystkim znane biurowce, centra handlowe, hotele czy parki logistyczne zmieniają właścicieli częściej niż się wydaje. Przedmiotem transakcji są albo bezpośrednio nieruchomości, albo spółki celowe lub większe struktury kapitałowe. Profesjonalne przeprowadzenie transakcji wiąże się z koniecznością zarządzenia związanymi z nią ryzykami oraz obowiązkami administracyjnymi dla obydwu stron, ale także z możliwościami optymalizacji podatkowej lub osiągnięcia innych dodatkowych korzyści. Mimo często zmieniających się przepisów prawa, Polska nadal oferuje unikalne możliwości w tym zakresie – mówi Wojciech Sztuba, partner zarządzający TPA Horwath Polska. Do obiektów, które z pomocą ekspertów TPA Horwath Polska zmieniły niedawno właściciela, należą m.in.: Manufaktura w Łodzi, hotel InterContinental w Warszawie oraz stołeczne budynki biurowe Senator, IBC I i II, Marynarska Business Park i Twarda Tower. – Firmy doradztwa podatkowego i finansowego odgrywają znaczącą rolę przy planowaniu efektywnych struktur podatkowych, przy wsparciu bieżącej działalności spółek z branży nieruchomości, a także przy transakcjach na rynku nieruchomości, jako doradcy i przeprowadzający procedurę due diligence. Każdy przypadek wpływu usług doradztwa podatkowego i finansowego na dochody spółek (podobnie jak każdego rodzaju usług) należy kalkulować indywidualnie. Logicznie rzecz biorąc, są to jednak kwoty uzasadniające zatrudnianie doradców. Moim zdaniem tego typu doradztwo jest najistotniejsze dla celów właściwej strukturyzacji transakcji nabycia i zbycia nieruchomości – mówi Agnieszka Popko, członek zarządu ECE Projektmanagement Polska. Firmy tego typu są standardowo i powszechnie angażowane przy wszelkiego rodzaju transakcjach inwestycyjnych. – Przygotowują wystąpienia o wiążące interpretacje podatkowe w zakresie podatku VAT i opłaty od czynności cywilno-prawnych, aby ograniczyć ryzyka kupującego. Dużo większe zaangażowanie doradców podatkowych i finansowych wymagane jest przy transakcjach sprzedaży udziałów w spółkach będących właścicielami nieruchomości (share deals). Tutaj konieczne jest przeprowadzenie analiz podatkowych i finansowych całych spółek, w tym podatku dochodowego, VAT i wszelkich potencjalnych ryzyk podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zagadnień optymalizacji podatkowych w zakresie podatku dochodowego – dodaje Monika Rajska-Wolińska, partner w Colliers International, dyrektor zarządzający firmy w Polsce.

Tu jest kasa pogrzebana
Od początku 2013 roku do końca trzeciego kwartału na polskim rynku zamknięto transakcje o wartości ponad 2 mld euro. Właścicieli zmieniło szereg nieruchomości chociażby takich, jak: Silesia City Center (ponad 400 mln euro), Galeria Dominikańska (około 152 mln euro) oraz biurowce Mokotów Nova (121 mln euro) i Aquarius Business House (42 mln euro). – Aspekty podatkowe mają szczególnie istotny wpływ na rentowność i płynność operacji. Jako przykład można podać konieczność profesjonalnej analizy podatkowej dotyczącej zakresu opodatkowania podatkiem VAT. Zastosowanie właściwej stawki procentowej lub zwolnienia niejednokrotnie wymaga analiz prawnych z zakresu nie tylko prawa podatkowego, ale także cywilnego i innych pokrewnych dziedzin prawa. Tylko wyspecjalizowani doradcy są w stanie posiąść wiedzę niezbędną do prawidłowego zakwalifikowania transakcji pod względem podatkowym. Nie mniejszą rolę należy przypisać doradcom finansowym. Struktura finansowania transakcji, mnogość instrumentów i rozwiązań finansowych możliwych do zastosowania umacnia konieczność korzystania z profesjonalnego doradztwa finansowego. Z całą pewnością korzystanie z usług profesjonalistów zapewnia nie tylko wzrost dochodów, ale przede wszystkim bezpieczeństwo i pewność ich utrzymania. Błędy popełnione w trakcie transakcji mogą spowodować negatywne skutki w zakresie prawidłowego opodatkowania transakcji, co w konsekwencji może prowadzić do kar finansowych i utraty zysków, a nawet strat. Doradztwo finansowe może ułatwić pozyskanie kapitału po niższych kosztach, co przyniesie korzyści w postaci zwiększonych zysków – podsumowuje Jarosław Jankowski, prezes zarządu firmy Waryński.

Hasło: optymalizacja
Doradztwo podatkowe i finansowe ma kluczowe znaczenie i jest niezbędne przy transakcjach sprzedaży udziałów oraz przy wszelkich nietypowych strukturach inwestycyjnych, innych niż bezpośrednia sprzedaż nieruchomości. – Najszerszy zakres usług firmy świadczą przy transakcjach sprzedaży udziałów. Z jednej strony pozwalają zidentyfikować i wyeliminować ryzyka podatkowe spółki będącej właścicielem nieruchomości, z drugiej strony przygotowują odpowiednie struktury optymalizujące podatek dochodowy, co może mieć bardzo wymierne, finansowe rezultaty. Poza optymalizacjami zmniejszającymi obciążenia podatkowe, doradztwo tego typu zwiększa bezpieczeństwo transakcji, zwłaszcza dla kupującego. Trudno jest to jednoznacznie zmierzyć, ale zwiększa tak ważne dla rynku nieruchomości bezpieczeństwo obrotu – mówi Monika Rajska-Wolińska z Colliers International. – Podatki i zagadnienia finansowe odgrywają niezwykle ważną rolę na rynku nieruchomości. To właśnie dlatego kolejny już raz wyróżnimy najlepszą firmę w tej kategorii. Sądzę, że nagroda Eurobuild Awards przyczynia się do rozpowszechniania tego typu usług na rynku nieruchomości, dzięki czemu jest on bardziej wydajny i profesjonalny – podsumowuje Katarzyna Matejuk, dyrektor projektu Eurobuild Awards. W zeszłym roku najlepszą firmą w kategorii Firma roku z sektora doradztwa podatkowego i finansowego okazało się KPMG, a w 2011 – PwC. Tegorocznego zwycięzcę poznamy 5 grudnia.

Kategorie