EN

Zielone za zielone projekty

Zielone budownictwo
Skąd wiadomo, że ekologiczne budynki mają wpływ na wydajność pracy? Nie ma tu oczywistego związku, nie sądzi Pan?

Ross Shuster, prezes ds. operacji międzynarodowych, UTC Climate, Controls & Security: Ludzie intuicyjnie czują, że gdy są w budynku zbyt ciemnym, gdzie jest za gorąco czy brakuje świeżego powietrza i gdzie nie jest im dobrze, może to wpływać na ich myślenie i pracę. Prawdziwym wyzwaniem jest jednak udowodnienie tej korelacji i pokazanie, jak inwestowanie w lepsze warunki w pomieszczeniach przekłada się na pieniądze. Uniwersytet Harvarda przeprowadził dwa badania przy wsparciu firmy United Technologies – pierwsze w warunkach laboratoryjnych, a drugie w rzeczywistych budynkach – które miało na celu zbadanie faktycznego wpływu różnych warunków środowiskowych na funkcję poznawczą oraz zdrowie. Dowiedziono, że zwiększona wentylacja, niższy poziom dwutlenku węgla, niższe poziomy lotnych związków organicznych i lepiej kontrolowana strefa komfortu cieplnego mają znaczny wpływ na funkcje poznawcze pracowników.

Czy w badaniu porównywano stare lub przestarzałe budynki, w których warunki są bardzo złe, z tymi najbardziej nowoczesnymi?

To ciekawa sprawa – badanie harwardzkie wykazało przewagę budynków ekologicznych nad innymi dobrze funkcjonującymi budynkami. Zespół przyjrzał się budynkom, które były uznawane za bardzo wydajne w zakresie jakości środowiska wewnętrznego (IEQ) – a więc powyżej minimalnych norm dla wentylacji, oświetlenia i komfortu cieplnego. To był punkt odniesienia, a następnie badano budynki certyfikowane, które były jeszcze o krok wyżej. Badanie wykazało, że budynki certyfikowane podnosiły wyniki testów dotyczących funkcji poznawczej ludzi o 26 proc.

Jak to się przekłada na pieniądze?

Harvard ustalił, że w Stanach Zjednoczonych środowisko wewnątrz budynków, które pozwoliło na podwojenie wyników testów na funkcje poznawcze pracowników, można stworzyć przy koszcie energetycznymi sięgającym od 14 do 40 dolarów na osobę na rok, a rezultatem tego jest zwiększenie produktywności na poziomie 6,5 tys. dolarów na osobę na rok. Badanie dowiodło, że przy zastosowaniu wydajnych energetycznie technologii koszt energii waha się od 1 do 18 dolarów na osobę na rok.

To wspaniała inwestycja. Zwiększona produktywność w budynku, w którym pracują setki ludzi, może przełożyć się na przychody wyższe o miliony dolarów. Dobrze rozumiem?

Dziś mamy sytuację podobną do tej 30 lat temu, kiedy kwestionowano zwrot z inwestycji w wydajne energetycznie oświetlenie czy klimatyzację. Wtedy ludzie mówili: udowodnij mi, że tak jest. Udowodnij, że jeśli zainstaluję nowe oświetlenie, zwróci mi się to w określonym czasie. Dziś nikt już tego nie kwestionuje, ponieważ przeprowadzono mnóstwo badań i jest wiele obiektywnych dowodów potwierdzających oszczędności. Jednak, kiedy mówimy o produktywności w pracy w kontekście energetycznej wydajności budynków, wciąż mamy do czynienia z sytuacją sprzed kilkudziesięciu lat. Ludzie mówią: pokaż mi badania, udowodnij mi to – na tym zatem skupia się badanie. Harvard może to potwierdzić, zarówno w laboratorium, jak i w rzeczywistych budynkach, i uzyska jeszcze dużo więcej faktycznych danych na temat tego, jak środowisko budynków wpływa na ludzi.

Badanie harwardzkie wchodzi w trzeci etap. Co jest jeszcze w planach?

Opierając się na dwóch pierwszych etapach, w badaniu „COGfx nr 3: Budynki Globalne” postawiono za cel stworzenie pierwszej w historii grupy budynków ekologicznych z zamiarem przeprowadzenia wyczerpującego, wieloletniego badania dotyczącego wybranych czynników w środowiskach budynków, mających wpływ na zdrowie i produktywność. Badacze z Uniwersytetu Harvarda zapraszają właścicieli budynków z całego świata do udziału w tym przełomowym badaniu. Zespół badawczy wyposaży pracowników biurowych w czujniki sprawdzające warunki środowiskowe wewnątrz budynków. Czujniki będą zainstalowane na ich biurkach, będą także urządzenia noszone przez pracowników, które prześledzą ich sen i aktywność fizyczną. Te czujniki będą zintegrowane z aplikacją ForHealth do wypełniania kwestionariuszy i testów kognitywnych.

Jak wiarygodne są badania COGfx?

Badania są prowadzone przez naukowców reprezentujących Harwardzką Szkołę Zdrowia Publicznego oraz Uniwersytet Medyczny Suny Upstate. Jest to niezależne badanie, jego wyniki są naukowo recenzowane a następnie publikowane w czasopismach akademickich. Badania te zostały przeprowadzone z zachowaniem najwyższej kontroli, zweryfikowane i podane do wiadomości publicznej z niezbędnymi odnośnikami do źródeł. Firma United Technologies jest ich głównym sponsorem.

Wydanie 12 (226) grudzień 2017

Więcej w tym wydaniu arrow_forward

Kategorie