EN

Luksy na wagę

Zarządzanie nieruchomościami
POLSKA Wymiana systemów oświetleniowych w nieruchomościach na bardziej oszczędne i ekologiczne jest od lat popularnym trendem, ale równie powszechne jest przerażenie, z jakim właściciele nieruchomości myślą o kosztach takiej inwestycji. Tymczasem za nowoczesny sprzęt oświetleniowy nie trzeba już płacić przynajmniej w rozumieniu „capeksowym”, ponieważ dzięki nowym modelom finansowania wymianę oświetlenia można potraktować jako koszty operacyjne firmy, a nie inwestycję.

Philips Lighting Poland oferuje usługę o nazwie „Light As A Service” (LAAS), w którym modernizacja systemu oświetlenia odbywa się na koszt producenta. Klient płaci jedynie stały miesięczny abonament za korzystanie z infrastruktury oświetleniowej, której właścicielem, zarządcą i serwisantem jest Philips Lighting. – Kompleksowy projekt modernizacji oświetlenia składa się z kilku etapów: od wizji lokalnej i audytu, poprzez opracowanie koncepcji nowego systemu oświetleniowego, etap wdrożenia, aż do utrzymania infrastruktury zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami. Klient precyzyjnie określa, jakich efektów końcowych w zakresie oświetlenia oczekuje, i nie martwi się o nic więcej. Płaci za określony rezultat. To my jako dostawca bierzemy pełną odpowiedzialność za cały cykl życia projektu – tłumaczy Maciej Jeziorski, business leader industry, Philips Lighting Poland.

Jasne, że dostępne

Oczywiste pytanie, jakie w tej sytuacji się nasuwa, brzmi: „kogo na to stać?” Okazuje się, że potencjalnie może to być całkiem spora grupa. Inwestycja nie wiąże się z żadnymi kosztami początkowymi i nie wymaga wkładu własnego, a wysokość comiesięcznego abonamentu nie przekracza oszczędności, które uzyskuje klient dzięki niższym rachunkom za energię elektryczną. Np. po wymianie powszechnych w przemyśle lamp sodowych na źródła LED zużycie energii elektrycznej zmniejsza się zazwyczaj o około 60 proc., a przy zastosowaniu automatyki oświetleniowej spada o dodatkowe około 30 proc. Warto wspomnieć, że outsourcing nie obejmuje opłat dla dostawcy energii elektrycznej – te koszty klient ponosi sam. – Rozliczenie za efekty w modelu LAAS bazuje na cyklicznym mierzeniu i weryfikacji osiągniętych parametrów, takich jak np. zużycie energii czy poziomy natężenia światła – wyjaśnia Maciej Jeziorski. LAAS można stosować w zasadzie we wszystkich nieruchomościach, ale główną grupą klientów są właściciele nieruchomości przemysłowo-magazynowych i biurowych oraz samorządy, które wykorzystują usługę przy modernizacji oświetlenia ulicznego. Na LAAS można zdecydować się także na etapie projektowania nowej nieruchomości.

– LAAS pozwala firmom na swobodniejsze dysponowanie swoimi środkami i wychodzi naprzeciw ewentualnym ograniczeniom budżetów inwestycyjnych, a także eliminuje nieprzewidziane koszty. W przypadku awarii lub niespełnienia parametrów oświetlenia dostawca jest zobowiązany do przywrócenia oczekiwanych efektów w jak najkrótszym czasie. Usługobiorca nie musi również martwić się montażem, utrzymaniem systemu ani nawet recyklingiem opraw – wylicza Maciej Jeziorski. – Oprócz wymiernych korzyści finansowych, nowoczesne systemy oświetleniowe to także szansa na poprawienie bezpieczeństwa i komfortu pracy. Poprzez zastosowanie technologii LED i automatyki oświetlenia możemy wspierać efektywność pracowników, a także ograniczyć liczbę wypadków w obszarach przemysłowych – dodaje ekspert Philips Lighting.

Odlotowy LAAS

Modelowym przykładem wdrożenia jest amsterdamskie lotnisko Schiphol, na którym firmy Cofely oraz Philips Lighting przeprowadziły modernizację oświetlenia budynków terminalu pasażerskiego. Dziś Schiphol płaci jedynie za usługę oświetlenia obiektu, natomiast właścicielami wszystkich urządzeń i instalacji pozostał Philips. Dzięki technologii LED zużycie energii elektrycznej zostało obniżone o 50 proc., a specjalnie zaprojektowane oprawy oświetleniowe dodatkowo zmniejszą koszty konserwacji i recyklingu. Nowe oświetlenie zapewnia także pasażerom wyższy komfort, a nawet zwiększa przepustowość lotniska. W Polsce Philips Lighting wdraża usługę u pierwszego znaczącego klienta, w firmie z branży przemysłowej, jednak szczegóły projektu są objęte klauzulą poufności. – Usługa LAAS wpisuje się w ideę sharing economy czy też circular economy, które zdobywają coraz większą liczbę zwolenników w myśl filozofii: „nie kupuj – korzystaj”. Światło jako usługa jest również elementem koncepcji Przemysłu 4.0, który zakłada lepsze zarządzanie i kontrolę nad zasobami, dokładniejsze planowanie produkcji, co w konsekwencji ma przełożyć się na redukcję kosztów działalności i podniesienie jej efektywności – podsumowuje Maciej Jeziorski. – Adaptacja nowych technologii jest ściśle powiązana z innowacyjnymi modelami biznesowymi, do których należą usługi zarządzane, w tym LAAS.


Wydanie 12 (226) grudzień 2017

Więcej w tym wydaniu arrow_forward

Kategorie