EN

Kupujemy, by udoskonalać

Rynek inwestycyjny i finansowy
Muszę przyznać, że dopiero niedawno usłyszałem po raz pierwszy o Newbridge. W jaki sposób udawało się Państwu trzymać poza radarami mediów?

Rory Mepham, dyrektor generalny, Newbridge: Wcześniej kupowaliśmy mniejsze parki handlowe, w przedziale 5-15 mln euro, co nie budziło dużego zainteresowania ze strony mediów. Teraz, gdy nabyliśmy większy portfel, mamy nadzieję na zmianę postrzegania naszej firmy. Decyzja o ograniczeniu działań marketingowych do momentu rzeczywistego zawarcia kilku transakcji była decyzją świadomą – a obecnie przyszedł odpowiedni czas, aby dać się nieco lepiej poznać.

Spółka Newbridge powstała w 2015 roku. Dziś jej głównym inwestorem jest brytyjska Somerston Group. Jak doszło do nawiązania współpracy?

Somerston Group to duża rodzinna firma inwestycyjna, która powstała w Newcastle i koncentrowała się na branży transportu morskiego. Od 50 lat grupa dywersyfikuje inwestycje – wkraczając na przykład w takie obszary, jak nieruchomości. Grupie udało się z powodzeniem zaistnieć w Czechach, inicjując program budowy centrów handlowych Olympia, z których największe znajduje się w Brnie. W przypadku Newbridge największe możliwości dostrzegłem w segmencie parków handlowych. Biorąc pod uwagę doświadczenie i sukcesy Somerston w tym sektorze w Wielkiej Brytanii i Czechach, w naturalny sposób dostrzegliśmy synergię między nami.

Na czym w głównej mierze koncentruje się Pańska firma?

Na początku podjęliśmy decyzję, aby skoncentrować się na parkach handlowych oraz zakupach oportunistycznych. Niedawno kupiliśmy portfel centrów handlowych, których lokalizacje i najemcy przypominają lokalizacje i najemców naszych parków. Projekty te dominują w skali lokalnej – znajdują się w takich miejscach, w których lokalni mieszkańcy robią większość cotygodniowych zakupów. Dlatego obiekty wchodzące w skład tego portfela pomyślnie przeszły wstępny test pod kątem tego, czy powinniśmy w nie zainwestować. Nasz zasadniczy plan nie przewidywał kupna tego typu obiektów, jednak dostrzegliśmy możliwość nabycia centrów o sprzedaży na poziomie o 45 proc. powyżej średniej, które osiągały świetne wyniki i wciąż dawały możliwość ich poprawy dzięki inwestycjom. W lokalizacje te mocno wierzył również największy najemca – Carrefour. Firma zrealizowała te centra w latach 90., a dziesięć lat temu sprzedała je poprzedniemu właścicielowi – Aerium. W czasie rozmów z siecią Carrefour odkryliśmy, że obiekty radzą sobie bardzo dobrze i dodatkowe inwestycje będą dla nich korzystne.

W jaki konkretnie sposób zamierzają Państwo udoskonalić te centra?

Obiekty wymagają pewnego odświeżenia, aby zachowały atrakcyjność dla lokalnych mieszkańców, których obsługują. Potrzebują ulepszenia pod względem standardów projektowania, obszarów przeznaczonych do odpoczynku, wi-fi, miejsc do zabawy dla dzieci, modernizacji części gastronomicznych, w miarę potrzeby dopasowania zestawu najemców oraz wykorzystania możliwości rozbudowy, o ile takie występują. Nasze plany są dość konkretne, lecz musimy usiąść do rozmowy ze wszystkimi zainteresowanymi – najemcami i klientami, aby w bardziej oficjalny sposób omówić plany i mieć pewność, że będą to centra funkcjonujące na optymalnym poziomie.

Czy firma planuje zachować te centra w dłuższej perspektywie?

Chcemy z czasem znacząco powiększyć portfel parków handlowych w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Chcielibyśmy w ramach tej strategii rozwinąć bazę zarządzanych aktywów do wartości ponad 200 mln euro. Choć posiadamy długoterminową strategię dla naszego portfela parków handlowych, to po zakończeniu planowanej modernizacji moglibyśmy zastanowić się nad opcjami wyjścia z niedawno nabytego portfela obiektów handlowych. Pod względem geograficznym koncentrujemy się na Polsce, jednak w długiej perspektywie czasu nie należy wykluczać innych rynków.

Jak zamierzacie się Państwo dalej rozwijać?

Dotychczas Newbridge pracował wyłącznie na swój własny rachunek, korzystając ze wsparcia firmy właścicielskiej – Sommerston Group. Teraz jednak będziemy szukać możliwości pracy z zewnętrznymi źródłami kapitału. Obecnie w Polsce posiadamy i zarządzamy aktywami o wartości 150 mln euro. Mamy też zespół, który będziemy sukcesywnie powiększać, i strukturę umożliwiającą inwestycje na szerszą skalę. Nasz potencjał i kompetencje czynią z Newbridge partnera biznesowego dla innych graczy. Ostatnie transakcje udowodniły, że znamy się na tym, co robimy.

Kategorie