EN

Lepsze życie w lepszych budynkach

Zielone budownictwo
Co było dla Pana inspiracją przy zakładaniu International Well Building Institute?

Paul Scialla, założyciel International Well Building Institute: Analizując sukcesy różnego rodzaju organizacji wspierających zielone budownictwo na całym świecie, doszliśmy do wniosku, że należy stworzyć system, który umożliwiłby wdrażanie idei Well w budownictwie. A to wspierałoby z kolei zdrowie i dobre samopoczucie osób, które mieszkają, pracują i uczą się w naszych budynkach.

Ale czy kwestią dobrego samopoczucia użytkowników budynków nie zajmują się już programy certyfikacji o bardziej ugruntowanej renomie, jak BREEAM czy LEED?

Systemy zielonego budownictwa skupiają się w pierwszej kolejności na aspektach związanych z energią i środowiskiem naturalnym. Choć BREEAM czy LEED także dbają o ludzi, to Well Building zdecydowanie wysuwa te kwestie na pierwszy plan i stanowi doskonałe uzupełnienie fundamentów ruchu zielonego budownictwa.

BREEAM i LEED zyskały opinię minimalnych standardów dla budynków biurowych klasy A. W jaki sposób przedstawiany jest rynkowi Well? I jak ma uzupełniać powyższe standardy?

Przypomnijmy sobie: dwadzieścia pięć lat temu budownictwo ekologiczne było tylko mglistą ideą, a dziś to ruch globalny. Trudno obecnie znaleźć kontrakt na budowę nieruchomości, który nie określałby kwestii certyfikacji budownictwa ekologicznego i to już na wstępie. Wprowadzony pod koniec 2014 roku Well Building Standard to pierwszy system oceny budynków, który w całości skupia się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu, a na dodatek harmonijnie współpracuje z wiodącymi globalnymi systemami zielonego budownictwa – nie tylko z LEED czy BREEAM, ale także Green Star czy Living Building Challenge. Co więcej, w roku 2018 rozwój Well będzie kontynuowany w taki sposób, by uwzględnić również system HQE. Firmy, które korzystają z certyfikacji budownictwa ekologicznego, rozumieją sens współistnienia tych systemów z Well i cenią sobie to holistyczne podejście. Przekonujemy wszystkie organizacje do takiego podejścia, bo ma ono pozytywny wpływ na ludzi i całą planetę.

Ile projektów uzyskało certyfikację Well od wprowadzenia systemu? Czy większość certyfikacji miała miejsce w USA? Gdzie jeszcze standard zdobył popularność?

Od momentu wprowadzenia programu ponad 750 projektów w 32 krajach zostało zarejestrowanych lub uzyskało certyfikację zgodnie z Well Building Standard. Co nas szczególnie cieszy, obserwujemy tendencję wzrostową w tej kwestii. W USA niemal 300 inwestycji jest w trakcie zdobywania certyfikatu Well, a prawie 40 uzyskało już ten zaszczytny tytuł. Jeżeli chodzi o inne części świata, to widoczny jest szybki wzrost w Chinach i Australii, a także w całej Europie, gdzie w 13 krajach o certyfikat ubiega się ponad 150 projektów. Obiekty, które uzyskały już certyfikację Well, znajdują się we Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Irlandii. Widzimy również wzrost liczby nowych projektów w Holandii, Polsce i Szwecji, ponadto standard zaistniał również we Włoszech, Czechach, Niemczech, Finlandii oraz na Węgrzech i Słowacji.

Jak wiadomo, powstanie standardu Well poprzedziły wieloletnie badania. Czy może Pan opowiedzieć, w jaki sposób określano kryteria certyfikacji?

Przeprowadziliśmy rygorystyczną weryfikację badań akademickich i medycznych leżących u podstaw Well, która trwała ponad pięć lat przed wprowadzeniem programu. Kryteria tworzyli specjaliści w odpowiednich dziedzinach, a potem były one przedmiotem dogłębnej analizy ze strony branży.

Można powiedzieć, że systemy BREEAM i LEED są ofiarami własnego sukcesu, ponieważ dziś tradycyjne technologie budownictwa wystarczają, aby projekt uzyskał ocenę Very good lub Silver. Skąd pewność, że Well będzie wyprzedzać standardy i stawiać wyzwania przed rynkiem?

Fakt, że praktyki związane z zielonym budownictwem stają się dziś standardem w branży, jest bardzo pozytywny i potwierdza sukces wszystkich programów oceny budownictwa ekologicznego. Jesteśmy przekonani, że pewnego dnia pozyskiwanie certyfikatu Well Building również stanie się standardową praktyką. Na całym świecie specjaliści z akredytacją Well oraz członkowie społeczności Well prowadzą rozmowy, których tematem jest przyszłość certyfikatu. Takie sesje robocze umożliwiają nam omówienie postępów, uzyskanie informacji zwrotnej ze strony branży oraz zdobycie odpowiedzi na pytania dotyczące pierwszej dużej aktualizacji Standardu Budownictwa Well.

Czy na rynku jest jeszcze miejsce na większą liczbę systemów certyfikacji podobnych do Państwa systemu?

Oczywiście. Zrobiliśmy ogromny postęp pod względem charakterystyki budynków, więc teraz pora skupić się na ludziach i na tym, w jaki sposób lepsze budynki pomogą ludziom lepiej żyć.

Wydanie 5 (230) maj 2018

Więcej w tym wydaniu arrow_forward

Kategorie