EN

RICS przeciwko brudnym pieniądzom

Rynek inwestycyjny i finansowy
ŚWIAT RICS zainicjował konsultacje w sprawie nowego standardu, który ma pomóc profesjonalistom rynku nieruchomości i firmom regulowanym przez RICS w ograniczeniu ryzyka związanego z korupcją, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Projekt nowego standardu zobowiązuje ekspertów i firmy regulowane przez RICS do ograniczenia ryzyka prania pieniędzy i ma stanowić barierę ochronną przed przestępstwami finansowymi w codziennych operacjach biznesowych. RICS zamierza dowiedzieć się, czy proponowana formuła standardu spełnia potrzeby specjalistów i interesariuszy z branży oraz czy wystarczająco jasno określa ich zobowiązania do łagodzenia wpływu ryzyka malwersacji finansowych na ich praktykę biznesową.

Wrażliwy sektor

Sektor nieruchomości to jeden z głównych celów nielegalnej działalności finansowej, wykorzystywany jako narzędzie legitymizacji lub „czyszczenia” zysków pochodzących z nielegalnych źródeł. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez grupę zadaniową ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (FATF), współpracującą z rządami w zakresie wymogów i regulacji prawnych mających na celu wyeliminowanie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i powiązanych zagrożeń w ramach globalnego systemu finansowego. Także inne międzynarodowe organizacje (ONZ czy Transparency International) określiły sektor nieruchomości jako wyjątkowo wrażliwy na nielegalne fundusze. – Ryzyka te rzucają się cieniem na nasz zawód niezależnie od miejsca na świecie czy specjalizacji. Jeśli te zagrożenia nie będą przez nas właściwie identyfikowane i zarządzane, mogą mieć bezpośredni wpływ na naszą codzienną pracę, a także na przedsiębiorstwa i konsumentów oraz na zaufanie, jakim te grupy obdarzają nas, profesjonalistów branży – komentuje Peter Bolton King, globalny dyrektor ds. profesjonalizacji i etyki w RICS. Sektorem szczególnie narażonym na nielegalną działalność finansową jest budownictwo, głównie z uwagi na przekupstwo i korupcję w ramach procesów zamówień i zawiązywania umów. Potwierdza to m.in. badanie przeprowadzone przez PwC Global Economic Crime Survey z 2014 roku, które określa budownictwo jako jeden z sektorów szczególnie podatnych na przypadki przekupstwa i korupcji. Również OECD zidentyfikowała sektor budowlany jako globalny sektor wysokiego ryzyka w zakresie łapówkarstwa i korupcji, często poprzez procesy zamówień publicznych. Nowy standard zawodowy RICS kreśli jasny opis zarządzania ryzykiem związanym z łapówkarstwem oraz korupcją, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu i jest zgodny z kodeksem postępowania RICS. Określa ramy etyczne i zawodowe dla ekspertów RICS, zapewniając praktykom i firmom jasne i spójne zasady dotyczące tego, co stanowi naruszenie przyjętego postępowania.

– Walka z łapówkarstwem i korupcją, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu nie jest nowa ani dla RICS, ani dla naszego zawodu w ogóle – dodaje Peter Bolton King. – Rządy wprowadzają specjalne regulacje prawne, a część organizacji stosuje surową politykę, która ma chronić je przed tymi przestępstwami. Większość osób rozumie reperkusje z nimi związane. RICS, jako globalna organizacja zawodowa, ma obowiązek określić minimum wymagań i zobowiązań dla swoich ekspertów i firm, aby zapewnić, że ich działania nie zawierają ani nie ułatwiają przekupstwa, korupcji, prania pieniędzy ani finansowania terroryzmu. Ważne jest zatem, aby nasi praktycy, firmy regulowane przez RICS, klienci korzystający z usług rzeczoznawców i inne zainteresowane strony wzięły udział w naszych konsultacjach, aby finalny standard odzwierciedlał rzeczywistość nowoczesnego zawodu i profesjonalnej praktyki zawodowej – uważa dyrektor RICS. Wraz z ogłoszeniem finalnej wersji standard RICS będzie miał zastosowanie do wszystkich dyscyplin reprezentowanych przez ekspertów RICS na całym świecie. Konsultacje potrwają do lipca tego roku.


Kategorie