EN

Cyfrowy elementarz

Zarządzanie nieruchomościami
Rozwiązania proptechowe przynoszą korzyści na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego – niezależnie od tego, czy mówimy o spektakularnej inwestycji wartej setki milionów euro, czy o niedużym projekcie lokalnego dewelopera. Niestety, nie wszyscy jeszcze dzisiaj z nich korzystają – mówi Jacek Korwin-Małaszyński, członek zarządu APP-Projekt.

Tomasz Cudowski: - Rozumiem, że proptech wspiera duże inwestycje międzynarodowych koncernów budowlanych czy globalnych inwestorów, ale czy to się opłaca w przypadku mniejszych projektów?

Jacek Korwin-Małaszyński: - Zaryzykowałbym twierdzenie, że każde rozsądnie wdrożone rozwiązanie proptechowe przyniesie korzyść i to wieloraką – dla inwestora oznacza zazwyczaj lepszą jakość projektu i sprawniejszy (a więc mniej kosztowny) proces inwestycyjny, dla przyszłego mieszkańca czy najemcy – bardziej komfortowe i tańsze użytkowanie nieruchomości, a dla środowiska naturalnego – ogromną ulgę na wielu płaszczyznach, choćby poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych czy zmniejszenie śladu węglowego. Rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję widzimy już podczas projektowania w zasadzie każdego rodzaju budynków – od mieszkaniowych poprzez biurowe aż do magazynowych.

Z jakimi systemami ma na co dzień do czynienia APP-Projekt?

Nasza grupa od kilku lat intensywnie rozwija BIM, z czego korzysta zarówno spółka zajmująca się zarządzaniem, APP-Projekt, jak i wykonawcza, czyli APP-Construction. System usprawnia nasze procesy, ponadto nasi inżynierowie korzystają także z wielu aplikacji i innych nowoczesnych narzędzi cyfrowych wspierających ich działania w realizacji co znacząco wpływa na czas wykonywanych przez nich czynności. Nasze podejście do realizacji zostało potwierdzone zaproszeniem nas do członkostwa w międzynarodowym stowarzyszeniu firm inżynieryjnych RLB | Euro Alliance. Każdy kraj europejski ma tylko jednego przedstawiciela w tej organizacji, a dla Polski jest to właśnie APP-Projekt. Poszczególni członkowie polecają sobie wzajemnie usługi w swoich krajach. Jeśli więc na przykład brytyjski inwestor planuje uruchomić projekt w Polsce i wcześniej pracował z członkiem RLB w Wielkiej Brytanii, ten ostatni poleca mu polskiego partnera – czyli nas. Jesteśmy także aktywnym uczestnikiem rewolucji cyfrowej prowadzonej przez naszych zleceniodawców. Zarządzamy budową, jak również prowadzimy nadzór inwestorski nad największą biurową inwestycją w historii Łodzi – realizowany przez Echo Investment kompleks React docelowo zaoferuje 50 tys. mkw. powierzchni użytkowej, ale – co ważniejsze – wyznaczy także trendy technologiczne na tym rynku. Pierwszy biurowiec, który ma być gotowy pod koniec 2020 roku, będzie miał energooszczędny system klimatyzacji i wentylacji połączony z automatycznymi roletami, użytkownicy będą mieli także specjalną aplikację ułatwiającą korzystanie z podziemnego parkingu. W ramach tej inwestycji prowadzimy także przygotowania, które mają na celu wdrożenie BIM w kolejnych etapach projektu.

Ale wdrażanie proptechu – jak każde wdrożenie – napotyka na przeszkody…

Z ostatniego raportu firmy Autodesk poświęconego BIM-owi wynika, że te bariery nie zmieniają się od 2015 roku. Problemem są zbyt niskie ceny projektów na polskim rynku, mała świadomość korzyści wśród inwestorów oraz brak wspólnych standardów działania. Wśród aktywności potrzebnych do zwiększania zakresu wykorzystania BIM w Polsce, Autodesk wymienia przede wszystkim zwiększanie świadomości na ten temat wśród inwestorów, opracowanie polskich standardów i zmianę przepisów prawnych. W środowisku, w którym się na co dzień obracamy, wszyscy „mówią w języku BIM”, ale zdarza się, że gdy przystępujemy do przetargów czy składamy innego rodzaju oferty, zleceniodawcy podchodzą do cyfryzacji lekceważąco. „BIM? To się nie przyjmie” – słyszymy. My jesteśmy innego zdania.

Kategorie