EN

Emisja nam służy

Small talk
Daniel Draga, prezes zarządu Cavatina Group, podsumowuje rok, zapowiada nowe projekty i emisję obligacji, ponadto zdradza swoje talenty muzyczne

Anna Korólczyk-Lewandowska: Jak mógłby Pan podsumować miniony rok na rynku nieruchomości? Jak duży wpływ miała nań pandemia?

Daniel Draga, prezes zarządu, Cavatina Group: Z pewnością drugi rok trwania pandemii możemy na rynku nieruchomości ocenić jako spokojniejszy niż 2020, ale absolutnie nie oznacza to, że był to czas nudny i przewidywalny. Patrzę przede wszystkim z perspektywy sektora biurowego, który stanowi fundament naszego biznesu. Chociaż dla nas w grupie Cavatina minione dwa lata były niezwykle udane – biorąc pod uwagę konsekwentną realizację i uruchamianie nowych projektów, a także niesłabnące zainteresowanie naszymi inwestycjami ze strony najemców – to branża nieruchomości komercyjnych obserwowała większą ostrożność firm w podejmowaniu długofalowych decyzji dotyczących strategii biurowych. Rok 2021 przyniósł wyczuwalne ożywienie. Firmy, mając już rok doświadczeń z modelem pracy zdalnej czy hybrydowej, przekonały się, że biura, wbrew początkowym sygnałom, pozostaną kluczowe dla budowania relacji i współpracy zespołowej czy wzmacniania poczucia przynależności, a tym samym kształtowania kultury organizacji.

Jakie wydarzenie uważa Pan za najważniejsze dla Cavatiny w 2021 roku?

Z całą pewnością mogę powiedzieć, że dla nas miniony rok był bardzo udany. Dla realizacji naszego celu strategicznego, jakim jest osiągnięcie 1 mln mkw. w portfelu inwestycji do 2025 roku, niezwykle ważna była dywersyfikacja źródeł finansowania. Najpierw zadebiutowaliśmy jako Cavatina Holding z pierwszą emisją obligacji publicznych na rynku Catalyst, a następnie przeprowadziliśmy pierwszą emisję publiczną akcji (IPO) i zyskaliśmy status spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bez trudności udało nam się pozyskanie środków finansowych na rozwój projektów z rynku bankowego, w tym również na międzynarodowym rynku bankowym, czego przykładem są ostatnie finansowania projektowe zawarte z niemieckimi bankami hipotecznymi. Sukces podejmowanych przez nas działań to dla nas potwierdzenie, że nasz model biznesowy, sposób działania oraz wyniki finansowe – po III kwartale 2021 roku odnotowaliśmy np. wzrost zysku rok do roku o ponad 200 proc. – są pozytywnie oceniane przez inwestorów i rynki finansowe. Należy do tego dodać dużą skalę aktualnie prowadzonych inwestycji w Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Łodzi i Bielsku-Białej, gdzie w budowie mamy obiekty o łącznej powierzchni przekraczającej 220 tys. mkw.

Co, Pana zdaniem, będzie najistotniejsze w tym roku? Oddanie do użytku Global Office Park czy Quorum? A może coś jeszcze innego?

Każdy z siedmiu rynków lokalnych, na których jesteśmy obecni, jest dla nas ważny, dlatego ciężko wskazać jedno kluczowe wydarzenie w tym roku. Koncentrujemy się na konsekwentnej realizacji przyjętych przez nas planów, bo w końcowym rozliczeniu ważna jest suma wszystkich poszczególnych działań. Ważnym wydarzeniem tego roku będzie także planowane uruchomienie programu publicznej emisji obligacji do wysokości 200 mln zł. KNF zatwierdziła niedawno nasz prospekt.

Początek nowego roku to dobry czas na planowanie. Czy Cavatina ma w planach nowe, duże przedsięwzięcia? Może jakiś spektakularny projekt albo wejście na nowy rynek?

Nadal będziemy konsekwentnie realizować plany związane z budową kompleksów biurowych i mixed-use. W przygotowaniu mamy projekty o łącznej powierzchni ponad 180 tys. mkw. Wszystkie nasze działania – i te aktualnie prowadzone, i te planowane – dotyczą rynków, na których już jesteśmy obecni, i są zakrojone na dużą skalę.

ESG to dziś bardzo ważny aspekt działalności niejednej firmy. Jak wygląda to w Cavatinie?

Zdecydowanie zmiany w podejściu inwestorów i regulatorów na poziomie UE do zagadnień związanych z odpowiedzialnością firm za środowisko i społeczeństwo sprawiają, że dziś znaczenie czynników ESG rośnie. W Cavatina Holding, jak i szerzej w grupie Cavatina, od początku działalności kwestie dotyczące ESG uznajemy za nasze kluczowe cele pozafinansowe. Faktem jest, że nasze inwestycje prowadzimy zgodnie z międzynarodowym standardem certyfikacji BREEAM, celując w poziom Excellent. Całe nasze portfolio poddajemy także ocenie wg WELL Health-Safety Rating, aby ułatwić naszym najemcom sprostanie wyzwaniom tworzenia bezpiecznego środowiska pracy po pandemicznych doświadczeniach. Również do naszej obecności w lokalnych społecznościach podchodzimy bardzo holistycznie – myślimy o miastotwórczej i kulturotwórczej roli projektowanych kompleksów. Proponujemy m.in. kompleksy typu mixed-use i uzupełniamy je o nieoczywiste funkcje, takie jak sala koncertowa na światowym poziomie czy studio nagrań w ramach Cavatina Hall. Rozwijamy też własny projekt edukacyjny Holistic Think Tank. Wszystkie nasze dotychczasowe działania podsumujemy wkrótce, bo już na koniec marca 2022 roku, w pierwszym naszym raporcie i sprawozdaniu ESG.

Deweloperka to Pańska pasja, a czy znajduje Pan czas na hobby?

W mojej rodzinie od pokoleń jest obecne zamiłowanie do muzyki – od gry na instrumentach po śpiew w chórze. W moim przypadku miłość ta przejawia się w uwielbieniu muzyki filmowej – na co dzień słucham jej w pracy, a w domu gram covery na fortepianie. Moim marzeniem jest, by Hanz Zimmer wkrótce wystąpił wraz z orkiestrą w Cavatina Hall w Bielsku-Białej.

Kategorie