EN

Polska Roszady w inwestycjach

Rynek inwestycyjny i finansowy
Pandemia w widoczny sposób wpłynęła na branżę nieruchomości komercyjnych. Jednym z posunięć była roszada w udziale poszczególnych sektorów w wartości transakcji inwestycyjnych. Ostatnie lata charakteryzowała silna pozycja sektora biurowego. Otworzyło to furtkę dla dynamicznie rozwijającego się w ostatnim czasie sektora magazynowego - analizują eksperci z Knight Franka i Banku BNP Paribas.

Całkowita wartość inwestycji w obszarze nieruchomości komercyjnych w Polsce na koniec 2020 roku wyniosła 5,3 mld euro. Największy udział na poziomie 50 proc. przypadł sektorowi magazynowemu. Sektor biurowy zakończył rok 2020 udziałem na poziomie 38 proc.

Skutki panującej od roku pandemii i wprowadzanych w związku z nią zaleceń w przypadku sektora biurowego widoczne były z każdym kwartałem coraz wyraźniej. Sugestia pracy zdalnej w wielu firmach się sprawdziła, ale w wielu innych pojawiła się również potrzeba weryfikacji zajmowanej powierzchni. Najemcy, którym kończyły się umowy najmu dużo chętniej decydowali się na renegocjacje niż relokacje. Przyjęli bezpieczną postawę obserwacji rynku i przeczekania najtrudniejszego okresu. Najemcy, którzy nie mieli możliwości renegocjacji swoich umów, a stwierdzili, że taka ilość powierzchni na obecnym etapie nie jest im potrzebna, zdecydowali się na podnajem swojego biura – komentuje Magdalena Czempińska, dyrektor w Dziale Badań Rynku, Knight Frank.

Ostrożnościowe podejście najemców potwierdzają również liczby. Udział umów renegocjowanych wyniósł na koniec 2020 roku 46 proc., podczas gdy w I połowie było to 30 proc.

Pomimo, że w poprzednich kwartałach oferta podnajmu była również szeroka (przekraczała 100 tys. mkw. w Warszawie), to dopiero w ostatnim kwartale 2020 roku odnotowano wyraźne wzrosty w wolumenie podpisanych umów. W IV kwartale 2020 roku powierzchnia wynajęta w ramach podnajmu odpowiadała 6 proc. całkowitego popytu, podczas gdy średni kwartalny wynik z ostatnich dwóch lat nie przekraczał 1 proc.

Długotrwały i skomplikowany proces inwestycyjny nie pozwalał deweloperom na elastyczną reakcję na warunki rynkowe, co w rezultacie skutkowało dużą aktywnością, rozpoczętą jeszcze przed pandemią. Już na obecnym etapie możemy stwierdzić, że ostrożnościowe podejście najemców do podpisywania nowych umów będzie miało w przyszłości wpływ na wzrost współczynnika pustostanów – dodaje Magdalena Czempińska.

Widoczną zmianą w strukturze popytu, wskazującą na ograniczenie zainteresowania nową powierzchnią, jest zauważalny spadek udziału umów pre-let przy wysokiej podaży w budowie, które w minionym półroczu wyniosły zaledwie 11 proc. wolumenu popytu (średnia dla ostatnich pięciu półroczy to niemal 23 proc.).

Zdaniem przedstawiciel sektora bankowego – Marka Kowalskiego, dyrektora Departamentu Finansowania Nieruchomości w Banku BNP Paribas, biura są obecnie dużym wyzwaniem i wielką niewiadomą.

Wiemy już, że będzie inaczej i czekamy, aż te trendy do końca się ukształtują. Obserwujemy, jak finalnie będą się przekładać na wysokość popytu i zainteresowanie najemców. Przyjmujemy ostrożną pozycję, ale jednocześnie nie wykluczamy możliwości finansowania nowych projektów biurowych. Niezwykle istotne będą też dla nas kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Od wielu lat ogromną wagę przywiązujemy do działań na rzecz otoczenia, a naszymi inicjatywami, wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem w liczne projekty środowiskowe oraz społeczne wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wszelkiego typu „zielone projekty” wpisują się zatem w całościowe podejście naszego banku, który wspiera transformację gospodarki i ekologiczne zmiany z tym związane – mówi Marek Kowalski.

Pandemia Covid-19, a w konsekwencji zamknięcie lub ograniczenie działalności centrów handlowych zweryfikowało kondycję zarówno centrów handlowych, jak i najemców.

Inwestorzy przekierowali swoją uwagę na mniejsze obiekty handlowe, które lepiej poradziły sobie z konsekwencjami pandemii niż tradycyjne centra handlowe. Z uwagi na niższą wartość nabywanych aktywów, w 2020 roku inwestorzy ulokowali w sektorze handlowym około 700 mln euro.

Skutki wprowadzonych przez rząd obostrzeń, zamknięcie większości sklepów w centrach handlowych i ograniczenie możliwości przemieszczania się w pierwszej fazie pandemii, z wyjątkiem zakupu produktów pierwszej potrzeby, w widoczny sposób wpłynęły negatywnie na rynek handlowy. Wskaźniki odwiedzalności i obroty centrów handlowych spadły do bardzo niskich poziomów. Footfall w centrach handlowych w całym 2020 roku spadł o około 30 proc. w porównaniu z 2019 rokiem. Chociaż na początku maja centra handlowe ponownie otwarto, a wskaźniki rosły z tygodnia na tydzień, to jednak wciąż wiele z nich nie powróciło do swoich wartości przed pandemią. Kolejne zamknięcie sklepów w listopadzie nie wpłynęło pozytywnie na dalsze wyniki, a problemy najemców, zwłaszcza tych mniejszych, mogą spowodować wzrost współczynnika pustostanów – wyjaśnia Magdalena Czempińska.

Pozytywnym sygnałem w tej mało optymistycznej sytuacji jest przyśpieszenie rozwoju e-commerce. Ograniczenie w dostępie do sklepów stacjonarnych niejako wymusiło na konsumentach potrzebę dokonywania zakupów online. Część osób, która wcześniej unikała tej formy robienia zakupów, przekonała się do niej, a sklepy oferujące możliwość zakupów przez Internet, chociaż częściowo zrekompensowały straty. W konsekwencji, udział sprzedaży on-line w sprzedaży detalicznej w niektórych miesiącach sięgał 11-12 proc. (w porównaniu z 5-6 proc. osiąganymi przed pandemią).

Jak wyjaśnia Marek Kowalski z Banku BNP Paribas, który ma podobne spostrzeżenia, borykające się z większym wyzwaniem i bardziej dotknięte przez pandemię obiekty wielkopowierzchniowe jeszcze przez dłuższy czas będą odczuwać skutki obostrzeń.

W lepszej sytuacji są mniejsze formaty, np. obiekty typu convenience oraz parki handlowe. Do całego sektora banki podchodzą ostrożnie i raczej unikają angażowania się w nowe projekty, a jeśli już taka decyzja jest podejmowana, to dotyczy to raczej wspomnianych mniejszych formatów handlowych, a proponowane parametry są bardziej konserwatywne niż w czasach przed pandemią - mówi.

Sektor hotelowy, obok sektora handlowego, jest jednym z najbardziej dotkniętych skutkami pandemii. Wprowadzony wiosną lockdown, ograniczenie liczby międzynarodowych połączeń lotniczych, zamknięcie granic dla nierezydentów, a ostatecznie zakaz prowadzenia działalności hotelowej, istotnie wpłynęły na wyniki rynku. Umożliwienie nocowania w przypadku podróży służbowych przy właściwie zerowym ruchu w ramach turystyki biznesowej, nie były w stanie pomóc zwłaszcza hotelom nastawionym na klientów z sektora MICE.

W wyniku pandemii Covid-19 oraz jej negatywnego wpływu na rynek turystyczny, odnotowano drastyczne spadki poziomu obłożenia pokoi w obiektach hotelowych w Polsce. W 2020 roku, na podstawie danych GUS w okresie od stycznia do listopada 2020 roku wyniósł średnio 29,6 proc., osiągając w kwietniu rekordowo niską dla polskiego rynku hotelowego wartość – zaledwie 7,2 proc. Warto zaznaczyć, że w ostatnich latach poziom obłożenia pokoi hotelowych w Polsce był stabilny i w latach 2016-2019 kształtował się średnio na poziomie 52,3 proc.

Rezultatem działań, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenienia się pandemii, był nieunikniony spadek obłożenia w hotelach, a konsekwencją tych wyników był sygnał dla części deweloperów o wstrzymaniu kilku budów. Ponowne otwarcie hoteli w maju, podobnie jak w przypadku sektora handlowego, sprawiło, że wielu graczy zaczęło myśleć optymistycznie o przyszłości, ale dzisiaj już wiemy, że ten optymizm okazał się przedwczesny, a rząd ograniczył działalność hoteli początkowo jedynie do podróży służbowych, a ostatecznie – całkowicie. Ponowne ich otwarcie w ostatnim czasie jest stale monitorowane ilością zakażeń w danym województwie, co w dalszym ciągu nie pomaga branży stanąć na nogi – wyjaśnia Magdalena Czempińska.

Sektor magazynowy jest jedynym sektorem nieruchomości komercyjnych, który nie tylko pozostał odporny na skutki pandemii, ale wręcz zanotował dynamiczny rozwój.

Rok 2020 to kontynuacja dynamicznego wzrostu sektora magazynowego w Polsce, na którym zasoby powierzchni na koniec grudnia przekroczyły 20,8 mln mkw., oraz rosnącego popytu, który w 2020 roku, kolejny rok z rzędu osiągnął rekordowy wynik, przekraczając 5,2 mln mkw. wynajętej powierzchni. Polski rynek magazynowy nadal przyciąga przede wszystkim firmy logistyczne, dystrybucyjne, produkcyjne, sieci handlowe oraz z branży e-commerce. W 2020 roku podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej wzrosła o ponad 2 mln mkw., zwiększając całkowite zasoby polskiego rynku o 10 proc. w ciągu roku.

Warto zaznaczyć, że na tak dobrą kondycję sektor magazynowy pracował od kilku lat. Wiele czynników wpłynęło na rozwój tego sektora, m.in. atrakcyjne, centralne położenie Polski w regionie, nakłady na poprawę infrastruktury drogowej czy dostęp do dużej liczby pracowników. To zachęciło firmy dystrybucyjne i operatorów logistycznych do lokowania swojej działalności w magazynach budowanych w Polsce. Nie możemy zapominać o sieciach handlowych, które jeszcze kilka lat temu lokowały w naszym kraju swoje centra dystrybucyjne zaopatrujące sklepy stacjonarne, a w ostatnich kwartałach zaczęły zaopatrywać segment e-commerce, którego rozwój przyśpieszył zauważalnie po lockdownie wiosną ubiegłego roku. Nie obawiałabym się o sytuację sektora pomimo zaobserwowanego w ostatnich kwartałach ubiegłego roku wzrostu współczynnika pustostanów, który wynikał z dużej aktywności deweloperów zachęconych dobrą koniunkturą i ich jeszcze spekulacyjnymi inwestycjami – komentuje Magdalena Czempińska.

Podobnie podejście do sektora magazynowego ma Marek Kowalski z Banku BNP Paribas.

Magazyny z tej całej sytuacji wychodzą wręcz wzmocnione. Ma na to wpływ kilka czynników. Po pierwsze dynamiczny rozwój e-commerce, a po drugie fakt, że coraz większe znaczenie zaczyna mieć dla niektórych klientów bezpieczeństwo dostaw, a nie tylko optymalizacja kosztów. Przekłada się to na konieczność magazynowania większej ilości strategicznych towarów i półproduktów, albo wręcz przenoszenie części produkcji do Europy. W naszym banku w przypadku logistyki finansujemy zarówno transakcje inwestycyjne, jak i fazę budowy - podsumowuje.

Ostatnie nowości

Rynek mieszkaniowy

POLSKA Lofty na Pompach

schedule 15 kwietnia 2021
Opr./edited by MR

W XIX-wiecznej Fabryce Pomp w Lesznie powstaną po rewitalizacji mieszkania, przestrzeń biurowo-usługowa i gastronomiczna. Do sprzedaży trafiło właśnie 13 luksusowych apartamentów. Inwestorem jest firma ICC Real Estate.

Artykuł sponsorowany

Polska Nieruchomość komercyjna w Krakowie na sprzedaż

schedule 06 kwietnia 2021
Eurobuild CEE

mBank S.A. ogłasza pisemny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Augustiańskiej 15 (róg Piekarskiej 1), objętej księgą wieczystą KR1P/00167878/8. Działka zabudowana budynkiem o charakterze biurowo-usługowym, o powierzchni użytkowej ok. 2150 mkw.

Materiał partnera

Europa Środkowo-Wschodnia Nadal tęsknimy za biurem

schedule 22 marca 2021

Globalworth rusza z drugą edycją akcji "Tęsknię za biurem", skierowaną do wszystkich osób, które od dawna pracują w domach i którym brakuje interakcji z ludźmi w tradycyjnych miejscach pracy. O szczegółach akcji, która objęła całą Polskę i Rumunię, mówi Paweł Słupski.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

CZECHY Ostrawa bije sportowy rekord

schedule 15 kwietnia 2021
Opr./edited by MR

Czeska Contera rozpoczęła budowę gigantycznego kompleksu logistycznego w Ostrawie, jako pierwsze powstanie centrum dystrybucyjne dla firmy Sportisimo. Będzie to jeden z największych obiektów tego typu w Czechach, a także największa w historii inwestycja na czeskim rynku nieruchomości przemysłowych, w której pośredniczyła firma doradcza.

Wydarzenia

Polska Biurowe REdefinicje, REdukcje i REnegocjacje

schedule 15 kwietnia 2021
Eurobuild Conferences

Pomimo powszechnej pracy zdalnej biurowce nie wymierają, choć ich funkcja jest REdefiniowana – biura to obecnie miejsca spotkań i kreatywnej pracy zespołowej. Powszechne są także REdukcje zajmowanych powierzchni i REnegocjacje umów najmu. O nowych REgułach, które objęły także rynek inwestycyjny biur, porozmawiamy podczas 7. Konferencji Inwestycyjnej już za tydzień.

Biura i projekty wielofunkcyjne

POLSKA Hybrydowy Mindspace

schedule 15 kwietnia 2021
Opr./edited by MR

Mindspace, operator elastycznych przestrzeni biurowych, wprowadza nowe rozwiązania hybrydowe: karnety dzienne, wielodniowe i usługę Hybrid Office. Każde z nich może być rozwiązaniem uzupełniającym np. dla tych firm, które zdecydowały o pracy całego zespołu w modelu hybrydowym i potrzebują dodatkowej, elastycznej przestrzeni. 

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

POLSKA DSV przedłuża i powiększa w Sosnowcu

schedule 15 kwietnia 2021
Opr./edited by MR

Firma DSV Solutions przedłużyła dotychczasową umowę w Panattoni Park Sosnowiec I i powiększyła wykorzystywaną powierzchnię o dodatkowe 2 tys. 750 mkw. W transakcji najemcę reprezentowali doradcy JLL.

Hotele

CHORWACJA Pierwszy hotel MGallery w Chorwacji

schedule 15 kwietnia 2021
Opr./edited by MR

MGallery Hotel Collection otwiera w Splicie swój pierwszy hotel w Chorwacji. Obiekt dołączy do międzynarodowej sieci hoteli butikowych w wyniku umowy franczyzowej pomiędzy grupą hotelarską Accor a Quatro Company.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

POLSKA Netto 3.0 w Bielsku-Białej

schedule 15 kwietnia 2021
Opr./edited by MR

Netto otworzyło nowy sklep w Bielsku-Białej przy ul. Karola Krausa 48. To drugi sklep sieci w tym mieście. Został zaprojektowany zgodnie z formatem Netto 3.0.

Rynek mieszkaniowy

POLSKA Miasteczko jak Jutrzenka

schedule 15 kwietnia 2021
Opr./edited by MR

Aurec Home buduje w warszawskich Włochach kolejne etapy osiedla Miasteczko Jutrzenki. I etap zostanie oddany do użytku w 2022 roku. Docelowo w dziewięciu fazach na terenie o powierzchni 6 ha powstanie 1 tys. 300 lokali.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

POLSKA Ostrożny optymizm w centrach handlowych

schedule 15 kwietnia 2021
Opr./edited by MR

Polska Rada Centrów Handlowych podsumowuje drugą połowę 2020 roku. Na podstawie obserwacji zachowań konsumentów w tym okresie, eksperci wyciągają ostrożne pozytywne wnioski dotyczące poziomów odwiedzalności, konwersji i gotowości klientów do zakupów w nadchodzących miesiącach.

E-commerce

POLSKA Odbierz paczkę z Bricomatu

schedule 15 kwietnia 2021
Opr./edited by MR

Klienci sklepów Bricomarché mogą odbierać swoje zamówienia z zamontowanych przy sklepach Bricomatów. W tej chwili zautomatyzowane boksy działają już w 50 lokalizacjach, niemal przy co trzecim supermarkecie sieci.

Rynek mieszkaniowy

POLSKA Apartamenty po królewsku po raz drugi

schedule 15 kwietnia 2021
Opr./edited by MR

Grupa Robyg otrzymała pozwolenie na budowę kolejnego etapu w ramach inwestycji na warszawskim Wilanowie – Apartamentów Królewskich. W tej fazie powstanie 69 lokali wraz z garażem podziemnym i terenami zielonymi. Budowa rozpocznie się w II kwartale 2021 roku. Zakończenie prac zaplanowano na IV kwartał 2022 roku.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Więcej mebli pod Poznaniem

schedule 15 kwietnia 2021
Opr./edited by AKL

Firma Vox, marka z branży wyposażenia wnętrz, podpisała umowę najmu powierzchni magazynowej liczącej 7,7 tys. mkw., zlokalizowanej w Segro Logistics Park Poznań, Gądki.

Infrastruktura

POLSKA Odwołali się i będą budować Oś Zachodnią

schedule 15 kwietnia 2021
Opr./edited by MR

Kolejny fragment obwodnicy Leśnicy pod Wrocławiem wykona spółka Bickhardt Bau Polska. Koszt budowy Osi Zachodniej to około 181 mln złotych. Umowa zostanie wkrótce podpisana.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Roboty pracują pod Łodzią

schedule 15 kwietnia 2021
Opr./edited by AKL

W podłódzkim Rzgowie powstała najnowsza inwestycja firmy Transfer Multisort Elektronik. Centrum Logistyczne Rzgów oferuje 21 tys. mkw. powierzchni, z czego hala magazynowa zajmuje 18 tys. mkw.

Zarządzanie nieruchomościami

Polska Colliers przejmuje Spark B

schedule 15 kwietnia 2021
Opr./edited by AKL

Colliers rozpoczęła współpracę ze spółką Stena Fastigheter, obejmując w zarządzanie budynek biurowy Spark B na warszawskiej Woli.

Zarządzanie nieruchomościami

Polska Gospodarowanie odpadami przez apkę

schedule 15 kwietnia 2021
Opr./edited by AKL

WasteMaster, który wprowadził pierwszą w Polsce internetową platformę obrotu odpadami, rozwija kolejną funkcję i oferuje kompletną usługę zagospodarowania odpadów. Jest ona skierowana do przedsiębiorstw.

Biura i projekty wielofunkcyjne

POLSKA Tunelem do metra z biura i zakupów

schedule 14 kwietnia 2021
Opr./edited by MR

Ukończono prace konstrukcyjne związane z budową przejścia, które połączy warszawski kompleks biurowo-handlowy Skysawa i stację metra Rondo ONZ.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Knight Frank skomercjalizuje GPP Business Park

schedule 14 kwietnia 2021
Opr./edited by AKL

Knight Frank został wybrany na agenta wyłącznego odpowiedzialnego za komercjalizację części biurowej kompleksu GPP Business Park w Katowicach.

Najnowsze w Rynek inwestycyjny i finansowy

schedule 14 kwietnia 2021

Zrównoważone obligacje od Berlin Hyp

Berlin Hyp jest pierwszym bankiem na świecie, który wyemitował obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem (SLB). Emisja o wartości 500 mln euro spotkała się z dużym zainteresowaniem – w ciągu kilku godzin inwestorzy złożyli zamówienia o wartości około 1 mld euro.

schedule 14 kwietnia 2021

Mistrzowie finansowania poszukiwani

Polski Związek Firm Deweloperskich po raz 15. sprawdza, które z banków finansujących nowe inwestycje są najlepiej oceniane pod kątem współpracy z deweloperami. W połączeniu z badaniami skutków ograniczeń dla branży, które związek prowadził w 2020 roku, wyłania się wstępny obraz finansowania deweloperów w pierwszym roku pandemii.

schedule 13 kwietnia 2021

AFI kupuje biura w Pradze

AFI Europe podpisało umowę kupna kompleksu biurowego Avenir Business Park w 5. dzielnicy Pragi od Tristan Capital Partners. Cena transakcji, z uwzględnieniem pewnych korekt, wynosi 66,5 mln euro. Sfinalizowanie umowy zależy od dodatkowych warunków, które musi spełnić sprzedający.

schedule 09 kwietnia 2021

Develia ze spadkami

W 2020 roku przychody ze sprzedaży Develii wyniosły 517,1 mln zł wobec 819,3 mln zł rok wcześniej. Strata netto grupy wyniosła 138,8 mln zł wobec 117,4 mln zł zysku netto w analogicznym okresie poprzedniego roku. Skorygowany zysk netto tj. bez wpływu zmiany wycen nieruchomości inwestycyjnych, wyniósł prawie 100 mln zł.

schedule 08 kwietnia 2021

Immofinanz sprzedaje w Warszawie

Immofinanz sfinalizował sprzedaż czterech biurowców w Warszawie za 72,5 mln euro. Kupującym jest węgierska grupa Indotek. Budynki mają łączną powierzchnię najmu około 45,3 tys. mkw.

schedule 07 kwietnia 2021

Kupili nowoczesny akademik w Monachium

Signa Real Estate sprzedała ukończony projekt deweloperski w Monachium firmie International Campus. The Fizz Monachium jest już otwarty i oferuje ponad 200 mieszkań dla studentów. To już druga tego typu transakcja pomiędzy firmami w ciągu ostatnich tygodni.

schedule 06 kwietnia 2021

Ares kupuje w Polsce

Fundusz zarządzany przez Real Estate Group z Ares Management Corporation (Ares) kupuje nowo wybudowane obiekty magazynowe klasy A w Gdańsku, Katowicach, Sosnowcu, Poznaniu i Wrocławiu. Portfel obejmuje łącznie 285,5 tys. mkw. powierzchni najmu brutto.

schedule 02 kwietnia 2021

Pecik nadal kieruje firmą Immofinanz

Nie doszła do skutku rezygnacja Ronny'ego Pecika z funkcji CEO i członka zarządu Immofinanz oraz sprzedaż jego udziałów w spółce, 31 marca minął termin wyznaczony na zakończenie tej transakcji.

schedule 02 kwietnia 2021

Przejęcie Exetera za 1,87 mld dolarów sfinalizowane

EQT, szwedzka firma zarządzająca funduszami, zakończyła przejmowanie Exeter Property Group, spełnione zostały wszystkie niezbędne warunki zamknięcia transakcji , w tym uzyskanie zezwoleń antymonopolowych i podatkowych.

schedule 02 kwietnia 2021

Dom Development bierze Literacką

Dom Development kupił niedokończony budynek EuRoPol GAZ-u przy ul. Literackiej 7 w Warszawie Miasto nie skorzystało z prawa pierwokupu nieruchomości. Nowy właściciel nie ujawnia, jakie ma plany wobec działki - informuje portal tvnwarszawa.pl.

schedule 02 kwietnia 2021

Atal z mocnym kwartałem

W marcu 2021 roku podpisano 400 umów deweloperskich, to, jak podlicza Atal, rekordowy wynik miesięcznej sprzedaży w historii spółki. W I kwartale 2021 roku Atal zakontraktował 848 mieszkań, czyli o 14,28 proc. więcej niż przed rokiem. Spółka zakłada, że kontraktacja w 2021 roku wyniesie co najmniej 3 200 lokali.

schedule 01 kwietnia 2021

760 mln zł przy wsparciu Colliersa

Od stycznia do końca marca Dział Gruntów Inwestycyjnych w Colliersie doradzał w sprzedaży gruntów o łącznej wartości 260 mln zł. Dodatkowo firma podpisała umowy przedwstępne na sprzedaż działek o wartości 500 mln zł.

schedule 01 kwietnia 2021

J.W. Construction ze spadkiem

W 2020 roku grupa J.W. Construction osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 182,2 mln zł, co oznacza spadek o 70 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, wypracowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 31,9 mln zł (spadek o 78 proc.) i zanotowała stratę na poziomie 12,1 mln zł, wobec 63,4 mln zł zysku netto w 2019 roku. Marża brutto ze sprzedaży to 17,5 proc.

schedule 31 marca 2021

Peakside sprzedaje czeski portfel

Peakside Capital zakończył proces sprzedaży ostatnich nieruchomości z portfela 72 obiektów handlowych, zlokalizowanych na terenie całych Czech.

schedule 31 marca 2021

Echo Investment z mocnymi wynikami

Echo Investment utrzymało stabilne wyniki operacyjne i finansowe. W 2020 roku spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 122 mln zł, co było efektem przekazania klientom 1 505 mieszkań, wzrostu wartości realizowanych projektów komercyjnych oraz zakończonych projektów Resi4Rent.

schedule 29 marca 2021

Optymistycznie, ale ostrożnie

Wartość transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych spadł o 28 proc. rok do roku w 2020 roku i osiągnął wartość 5,6 mld euro. Zmieniła się też jego struktura – połowa transakcji dotyczyła rynku magazynowego, detronizując rynek biurowy. Pomimo trwającej pandemii, prognozy są optymistyczne i zakładają wzrost inwestycji w nieruchomości komercyjne w 2021 roku, wynika z publikacji EY Polska „The Polish Real Estate Guide 2021. The real state of real estate”.

schedule 29 marca 2021

PAREF debiutuje w Polsce

Kompleks Man Truck & Bus Center, zlokalizowany w Małopolu pod Warszawą, został sprzedany przez 7R funduszowi Interpierre Europe Centrale. Fundusz jest zarządzany przez PAREF Gestion z grupy PAREF, firmę inwestycyjną i zarządzającą aktywami. To jej pierwsza inwestycja na polskim rynku.

schedule 29 marca 2021

B&B Hotels sprzedaje

Firma B&B Hotels sprzedała dwa hoteli: B&B Prague i B&B Budapest. Nowym właścicielem obiektów jest Primonial REIM, grupa zarządzająca aktywami na rynku nieruchomości z siedzibą w Paryżu.

schedule 26 marca 2021

Globalworth podlicza

Globalworth opublikował raport roczny oraz skonsolidowane wyniki finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku. Dochód operacyjny netto zwiększył się o 6,5 proc. do 157,3 mln euro, a łączna wartość portfela efektywnie nie uległa zmianie i wyniosła 3 mld euro.

schedule 25 marca 2021

Inwestycje i rekordy na rynku magazynowym

Rok 2020 był rekordowy pod względem inwestycji w segmencie powierzchni magazynowych - tak wynika z raportu pt. „The CEE Industrial Scene 2020-2021” firmy Colliers. Wartość transakcji w tym sektorze w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wyniosła około 3,3 mld euro, a ich udział w łącznej rocznej wartości transakcji 32 proc.

Kategorie