EN

Starsze budynki atrakcyjne dla deweloperów

– Wraz z dynamicznym rozwojem rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce z jednej strony obserwujemy duży wzrost podaży nowoczesnej powierzchni magazynowej, biurowej i handlowej, która jest gotowym i atrakcyjnym produktem inwestycyjnym, z drugiej jednak widzimy starzejącą się tkankę istniejących obiektów. Tego typu nieruchomości również są atrakcyjne dla inwestorów, gdyż jest nimi zainteresowana inna grupa podmiotów – powiedział Bartłomiej Uszkur, starszy konsultant w dziale doradztwa inwestycyjnego w firmie Savills.
Budynku starsze często są już zużyte funkcjonalnie, mają starsze rozwiązania techniczne i często wysoki poziom pustostanów, ale jednocześnie charakteryzuje je duży potencjał. Według eksperta firmy Savills czynniki, które są rozpatrywane przy ocenie takiej nieruchomości, to przede wszystkim lokalizacja – ta jest kluczowa. W dalszej kolejności dokonuje się analizy planu miejscowego i warunków zabudowy, które determinują, czy możliwa jest np. zmiana funkcji budynku.

– Inwestycje w starsze obiekty jak najbardziej mogą być opłacalne, o ile inwestor posiada pomysł na daną nieruchomość i znajduje się ona w dobrej lokalizacji. Inwestorzy nie patrzą na takie budynki przez pryzmat tego, jakie są możliwości generowania przez nie dochodu obecnie, ale co z daną nieruchomością można zrobić. W tym celu kalkuluje się koszty inwestycji, w tym koszty budowy, koszty miękkie i zysk inwestora. I w ten sposób uzyskujemy wartość nieruchomości. By całość inwestycji była opłacalna, trzeba pilnować każdego z tych elementów, pamiętając dodatkowo o tym, że liczy się również czas, a dłuższe rozkładanie inwestycji w czasie może mieć przełożenie na późniejszą stopę zwrotu. Zysk oczekiwany z takiej inwestycji waha się od 20 do 30 proc., a jego wysokość wynika z ryzyka, jakie bierze na siebie inwestor – podsumował Bartłomiej Uszkur z Savills.

Kategorie