EN

Ekologiczne rozwiązania w nieruchomościach komercyjnych – konieczność, która niesie korzyści

Ocieplanie klimatu to obecnie jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoją światowe gospodarki. Coraz częściej podejmowane są praktyki mające na celu ograniczenie emisyjności, również przez przedsiębiorstwa. Hines również obrał za cel zerową emisję dwutlenku węgla netto w swoim portfolio budynków do 2040 roku. Ten ekologiczny trend zbiegł się z rosnącymi cenami energii, które zmuszają przedsiębiorców do poszukiwania oszczędności, chociażby w przyjaznych środowisku odnawialnych źródłach energii. Intensywna walka z negatywnymi skutkami zmian klimatu, a także zwiększającymi się kosztami, podejmowana jest także na rynku nieruchomości – zarówno mieszkaniowych, jak i komercyjnych.

Wyzwania, przed jakimi stoi rynek nieruchomości

Deweloperzy, inwestorzy i inni przedstawiciele branży nieruchomości mają szczególną rolę do spełnienia w obliczu postępującego ocieplania klimatu – z jednej strony muszą dbać o neutralność klimatyczną w swojej działalności, a z drugiej umożliwić zrównoważoną pracę użytkownikom ich obiektów. Warto zaznaczyć, że sektor ten ma znaczący wpływ na środowisko naturalne. Według raportu World Economic Forum, pochłania on rocznie ponad 40 proc. światowej energii, a budynki odpowiadają za 20 proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych i zużywają około 40 proc. surowców. Ograniczenie tych wskaźników dla dobra planety to niewątpliwie jeden z nadrzędnych celów, jaki powinni obrać sobie uczestnicy rynku nieruchomości.

Wciąż wysokie ceny energii i materiałów widocznie wpływają na koszty budowy i eksploatacji nieruchomości. Z badań wynika, że budowa ekologicznego obiektu może być o 16 proc. bardziej kosztowna niż wzniesienie standardowej konstrukcji (źródło: A.S.Ingale, “Life Cycle Cost Analysis of Green & Conventional Building based on Rain Water Harvesting). Przyjazne środowisku rozwiązania, choć wiążą się z dużym wydatkiem, niosą za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim generują oszczędności tuż po zainstalowaniu, a w dłuższej perspektywie uodparniają nieruchomości na wzrosty cen w przyszłości.

Zielone rozwiązania to konieczność

Należy pamiętać też o regulacjach prawnych, które często nakładają na firmy obowiązek prowadzenia działalności w sposób bardziej zrównoważony. Na Starym Kontynencie obowiązuje m.in. przygotowany na poziomie unijnym Europejski Zielony Ład, w którym zawarte są przepisy dotyczące branży nieruchomości, takie jak dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej budynków.

Na rynku działa także wiele programów certyfikacyjnych, takich jak BREEAM, w którym budynki oceniane są w takich kategoriach, jak np. energooszczędność, właściwości materiałów wykorzystanych do budowy, poziom zużycia energii, sposób zarządzania gospodarką wodno-ściekową, sposób zarządzania odpadami czy rozwiązania, które zastosowano w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Uzyskanie certyfikatu BREEAM może przynieść wiele korzyści. Z punktu widzenia dewelopera najistotniejszym benefitem jest fakt, że inwestycje, którym uzyskały takie poświadczenie, są bardziej atrakcyjne dla potencjalnych najemców. Hines posiada w swoim globalnym portfolio łącznie 71 budynków z tym certyfikatem. Firma ma na swoim koncie w wymiarze światowym także potwierdzenia zrównoważonego budownictwa od takich instytucji, jak U.S. Green Building Council, Building Owners and Managers Association czy German Sustainable Building Council.

Popyt na zielone nieruchomości rośnie

Według JLL 63 proc. wiodących inwestorów na rynku komercyjnym zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że zielone strategie mogą zintensyfikować obłożenie, podnieść czynsze i zwiększyć ogólną wartość obiektu (źródło JLL, “Decarbonizing the Built Environment”). Ponadto badanie przeprowadzone przez firmę Savills wśród najemców powierzchni logistycznych wykazało, że ekologiczne funkcje i kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem awansowały z 11. na 6. miejsce wśród najważniejszych czynników determinujących wynajem magazynu (źródło: Savillis, “Does demand for green buildings lead to a premium?”).

Szacuje się, że popyt na zielone nieruchomości na rynku komercyjnym może być wyższy niż w sektorze mieszkaniowym. Wynika to m.in. z przywołanych już regulacji prawnych. Firmy szukają sposobów, które pozwolą im na ograniczenie emisyjności do ustalonego przez władze poziomu. Jednym z nich może być przeniesienie działalności do ekologicznego biura lub magazynu. To zapotrzebowanie wzmacniają także kwestie związane z HR-em i employer brandingiem. Zarówno pracownicy wracający do biur po pandemicznej przerwie, jak i młodzi ludzie rozpoczynający swoją przygodę na rynku pracy oczekują od swoich obecnych i przyszłych pracodawców proekologicznych postaw i przedsięwzięć, które pozwolą im zachować zdrowie.

Na polskim rynku ekologiczne aspekty nieruchomości nie są jeszcze głównym determinantem, który wpływa na decyzje firm w kwestii najmu. Jest to jednak istotny dodatek, który podnosi poziom atrakcyjności obiektu.

Obecna sytuacja ekonomiczna i regulacje prawne zmuszają uczestników rynku nieruchomości do wdrażania ekologicznych rozwiązań. Należy jednak pamiętać, że alternatywne źródła energii czy przyjazne dla środowiska materiały to inwestycja długoterminowa, która uodporni nieruchomości na przyszłe wzrosty cen, przyciągnie większą liczbę najemców, podniesie wartość obiektu, a przede wszystkim korzystnie wpłynie na dobrostan jego użytkowników i planety.

Kategorie