EN

Polska PINK o rynku magazynowym

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne
Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) zebrała opinie liderów rynku nieruchomości komercyjnych – deweloperów oraz agencji doradczych – o tym, jak sektor magazynowy reaguje na kolejne etapy pandemii oraz jak menedżerowie tej branży oceniają potencjał rozwoju biznesu w drugiej połowie roku.

Polski rynek magazynowy jest siódmym największym w Europie i wyrasta na główne centrum dystrybucyjne dla Europy Środkowo-Wschodniej. JLL podaje, że od stycznia do czerwca tego roku popyt brutto na powierzchnie magazynowe osiągnął w Polsce 2,2 mln mkw. – to najlepszy wynik dla pierwszego półrocza w historii. Nowe umowy i ekspansje odpowiadały za prawie 1,7 mln mkw., co jest o 30 proc. lepszym rezultatem r-d-r. Oznacza to, że jesteśmy jedynym krajem w Europie, który odnotował wzrost popytu netto. Polska dysponuje blisko 20 mln metrów kwadratowych powierzchni magazynowej, a ponad 2 mln metrów kwadratowych jest obecnie w budowie.

W perspektywie trzech lat przewidujemy, że aktywność budowlana oraz popyt utrzymają się na stabilnym poziomie. W krótkiej perspektywie raczej nie powinny ulec zmianie stopy kapitalizacji, które powinny utrzymać się w okolicach 6 proc. Kompresja na stopach może pojawić się pod koniec 2021 roku. Spodziewamy się stopniowego spadku wskaźnika pustostanów oraz presji na wzrost czynszów. Ryzyko inwestycji spekulacyjnych jest niewielkie, ponieważ skłonność do spekulacji oraz podejmowania ryzyka jest teraz dużo mniejsza – uważa Jan Jakub Zombirt, dyrektor doradztwa strategicznego w JLL.

Wszyscy eksperci zgadzają się, że sektor magazynowy najmniej odczuł negatywne skutki pandemii. Przyniosła ona jednak nowe zjawiska i trendy, które będą musiały być uwzględnione w planach biznesowych. Są to nowe wymagania i standardy dotyczące potrzeb bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, nowych definicji tego co będzie tzw. produktem core’owym, nowych specyfikacji technicznych obiektów, redukcji dostaw just in time oraz automatyzacji. Rynek magazynowy był od dawna na radarze inwestorów, a w dobie COVID-19 potwierdził, że ma się dobrze i będzie się szybko rozwijać – dodaje Agnieszka Jachowicz, członek zarządu PINK.

Na krótką ankietę PINK odpowiedzieli szefowie najbardziej znaczących firm w branży magazynowej.

Robert Dobrzycki, CEO Europe, Panattoni

Jakie trendy zostaną, a jakie przeminą?

Covid wyraźnie przyśpieszył obserwowany już wcześniej trend rozwoju handlu internetowego. W czasie lockdownu sprzedaż była ekstremalnie wysoka i zapewne teraz możemy spodziewać się zmniejszenia obrotów. Jednak sam trend zostanie, co stwarza ogromną szansą dla rynku magazynowego i logistycznego. Ten rok przejdzie do historii jako rok wręcz rewolucyjnych zmian, które pozycjonują nasz rynek jako najatrakcyjniejszy w całej branży nieruchomości.

Jak najemcy reagowali na sytuację, czy zdarzały się renegocjacje?

Obraz jest zróżnicowany w zależności od sektora najemców. W przypadku najbardziej poszkodowanego, jakim był sektor retail, prowadziliśmy indywidualne rozmowy na temat odroczenia czynszów. Widać już, że sektor ten chce nadrabiać straty inwestycjami w online. Z kolei firmy tradycyjnie działające w e-commerce odnotowują olbrzymie wzrosty i z nimi rozmawiamy o nowych powierzchniach i budowach. Głównym wyzwaniem jest tu dostarczanie obiektów na czas. Mimo różnych typów biznesów w naszym portfolio przechodzimy przez pandemię obronną ręką.

Wymagania związane z e-commerce

Większość firm korzysta ze standardowych budynków jednak pojawił się nowy trend budowania pod potrzeby klienta. Trzeba uwzględniać specyficzne parametry jak wysokość budynku, instalacje systemów wewnątrz budynków, indywidulane rozwiązania dla bezpieczeństwa i wygody pracowników jak np. większa liczba miejsc parkingowych na samochody i rowery. Wyzwaniem deweloperów jest reakcja na szybkie wzrosty w sektorze e-commerce i dostarczenie powierzchni na czas.

Stawki czynszu

Biorąc pod uwagę popyt na powierzchnię, stawki czynszu wyglądają zdrowo – nasza analiza stawek miesiąc do miesiąca na przestrzeni ostatnich lat nie wykazała spadków. Czynsze powinny być stabilne – w krótkim okresie oczywiście niektóre obiekty mogą być pod presją, ale nie oczekuję spadków.

Stopy zwrotu z inwestycji magazynowych

Stawki kapitalizacji utrzymają się na stabilnym poziomie, ale przewidujemy znaczącą kompresję w przyszłym roku.

Co może być szansą rozwoju?

Jest to na pewno najbardziej przyszłościowy sektor nieruchomości. Dla jego dalszego rozwoju ważne będzie szacowanie ryzyka klienta: w jakiej branży działa, jak poradził sobie w kryzysie, czy jest zagrożony kolejną falą pandemii lub innymi wydarzeniami.

Paweł Sapek, regional head CE and country manager, Prologis

Jakie trendy zostaną, a jakie przeminą?

Jak wynika z raportów nt. COVID-19 przygotowanych przez dział badań Prologis, wzrost e-commerce na pewno będzie zmieniał układ łańcucha dostaw i będzie miał korzystny wpływ na popyt na nieruchomości magazynowe. W okresie lockdownu magazyny były najważniejszym ogniwem w biznesie dla wielu naszych klientów. Zamknięcie magazynów ze względu na pandemię oznaczałaby brak możliwości działania dla wielu branż. Dlatego bezpieczeństwo i procedury muszą wpłynąć na sposób projektowania magazynów w przyszłości. Jednakże ryzyko bezpieczeństwa zostanie już z nami na zawsze. Pojawił się też nowy trend - analiza ryzyka alokacji. Coraz mniej klientów decyduje się na ryzyko alokacji, zwłaszcza gdy nie jest to związane z powiększeniem wynajmowanej powierzchni.

Jak najemcy reagowali na sytuację, czy zdarzały się renegocjacje?

Bardzo budujące jest to jak zarządy polskich firm reagowały na sytuację związaną z pandemią. To nie były dyskusje o to czy się dostosowywać tylko jak szybko, w jaki sposób i jak my – właściciele nieruchomości – możemy w tym pomóc. Oprócz wdrożonych w tej sytuacji standardowych środków bezpieczeństwa na terenie naszych parków, klienci wprowadzali własne procedury jak również prosili nas np. o pomoc w budowaniu dodatkowych szatni dla pracowników czy inne rozwiązania, które mogły zapewnić ciągłość biznesu. Co ciekawe, mimo spadku w ilości produkowanych samochodów, widoczna była aktywność w branży motoryzacyjnej - w drugim kwartale podpisaliśmy ponad 40 tys. metrów nowej powierzchni w Europie Centralnej, właśnie z firmami z tej branży. Ma to związek z tym, że poddostawcy są zobowiązani do utrzymania zapasów.

Wymagania związane z e-commerce

Dla rozwoju branży e-commerce ważna jest elastyczność wynajmowanych obiektów, możliwość ich rozbudowy oraz dostosowania do wielkości przeprowadzanych transakcji on-line. Ważne będą zabezpieczenia przeciwpożarowe nie tylko ze względu na dużą liczbę pracujących tam ludzi, ale także ze względu na automatykę, która będzie wprowadzana w przyszłości.

Budowy spekulacyjne, koszty działalności

Budowy spekulacyjne ograniczają elastyczność, o której już wspomniałem. Na pewno pozwalają skrócić czas dostawy obiektów, ale obecna ilość dostępnej spekulacyjnej powierzchni na rynku może wpłynąć negatywnie na stawki czynszu. Aktualna sytuacja związana z COVID-19 nie wpłynie na koszty operacyjne. Natomiast koszty budowy w krótkim terminie mogą nieco spaść ze względu na mniejszą ilość projektów, prowadzonych przez generalnych wykonawców.

Stawki czynszu

Efektu COVID-19 w tym zakresie jeszcze nie widać. Stawki czynszu w Polsce są nadal niższe o średnio 30-40 proc. niż stawki w Europie Centralnej. W zeszłym roku mieliśmy dwukrotny wzrost stawek czynszu jednak ilość dostępnej powierzchni spekulacyjnej i spowolnienie w popycie może spowodować obniżenie stawek czynszowych.

Stopy zwrotu z inwestycji magazynowych

Myślę, że przede wszystkim zmianie ulegnie definicja tzw. „core products”, czyli magazynów klasy A, położonych w kluczowych lokalizacjach. Obok jakości i lokalizacji nieruchomości, znaczenie zyska również profil samego najemcy tej nieruchomości – jego stabilność finansowa i wiarygodność. Tu stawki kapitalizacji będą się kształtować indywidualnie.

Co może być szansą rozwoju?

Branża ma potencjał rozwojowy, ale w moim przekonaniu to czego najbardziej potrzebujemy to jest stabilizacja. Firmy podejmują decyzje na bieżąco, w dynamicznie zmieniającym się środowisku więc stabilizacja, odporność łańcuchów dostaw i bezpieczeństwo prowadzenia biznesu pozwolą wejść naszej branży na bardzo dynamiczną ścieżkę wzrostową.

Rafał Szcześniewski, founder and COO, Omnipack

Jakie trendy zostaną, a jakie przeminą?

Działając głównie w e-commerce staliśmy się beneficjentem sytuacji wywołanej pandemią. Po odnotowaniu ogromnego, skokowego wzrostu liczby zamówień internetowych, teraz obserwujemy „spłaszczanie krzywej trendu”, ale nadal na poziomie wyższym niż przed COVID-19. Choć są branże, których dynamika utrzymuje się bez zmian i przypomina raczej tę z okresu świątecznego, a nie wakacji, np. w branży modowej. W skali globalnej Polska znajduje się na 13 miejscu najszybciej rozwijających się rynków. Także operatorzy logistyczni, mogą spodziewać się zwiększonego zainteresowania ich usługami w najbliższym czasie. Na przykład my ostatnio otworzyliśmy nowe centrum logistyczne w Nadarzynie, zwiększając tym samym powierzchnię magazynową dwukrotnie i już przygotowujemy się do kolejnego otwarcia w Gorzowie Wielkopolskim. Ten ruch umożliwi naszym klientom ekspansję międzynarodową i wejście na rynki zagraniczne. Oprócz wzrostów zauważamy też trend odchodzenia od just in time ze względu na konieczność zabezpieczenia biznesu przed przerwami w dostawach, związanych właśnie z takimi nieprzewidywalnymi sytuacjami jak pandemia.

Jak najemcy reagowali na sytuację, czy zdarzały się renegocjacje?

Jako podmiot świadczący usługi dla e-commerce naszym największym ryzykiem, zwłaszcza na początku pandemii, było ryzyko utraty płynności przez naszych klientów. Na szczęście nasi partnerzy są otwarci na rozmowy i nowe rozwiązania, które chronią innych uczestników łańcucha przed problemami wynikającymi z nagłych zmian biznesowych.

Wymagania związane z e-commerce

Gotowość dostarczania powierzchni magazynowej w nowych parkach oraz w obiektach już istniejących, jak również elastyczność pod kątem customizowania usług są kluczowymi wyzwaniami deweloperów. Kolejny ważny aspekt związany z e-commerce to ekologia. W związku z tym, że handel internetowy generuje odpady, świadomi klienci szukają rozwiązań minimalizujących niekorzystny wpływ na środowisko. Natomiast coraz większa wiedza klientów w tym zakresie ma ogromne przełożenie na zmiany standardów rynkowych. Usługi, które kiedyś były premium, dzisiaj stają się nieodłącznym elementem strategii zapewniającej ciągłość biznesu.

Co może być szansą rozwoju?

Szansą dla rozwoju rynku magazynowego jest właśnie rozwój e-commerce i sprawne dostosowywanie się do zmian i nowych standardów, które niesie ze sobą handel internetowy.

Michał Ptaszyński, head of asset management CEE, Logicor

Jakie trendy, które pojawiły sią w tym roku zostaną, a jakie przeminą?

Przede wszystkim przewidujemy dalszy dynamiczny rozwój e-commerce. Oczywiście nie jest to trend, który pojawił się w tym roku, bo od wielu lat znaczenie tego kanału sprzedaży systematycznie rośnie, ale sytuacja związana z COVID-19 zwielokrotniła tempo w jakim rozwija się obecnie ten segment. Lockdown niejako zmusił klientów, którzy do tej pory unikali robienia zakupów przez Internet do korzystania z tej formy, a firmy, które nie stawiały na Internet w swojej strategii do szybkiej digitalizacji sprzedaży. Kolejnym trendem, który na pewno zostanie z nami na dłużej będzie zwiększanie zapasów magazynowych przez firmy – zerwane łańcuchy dostaw nie pozwoliły wielu z nich na prowadzenie normalnej działalności. Stąd konieczność zabezpieczenia się na wypadek wystąpienia kolejnego nieprzewidzianego zjawiska poprzez częściową rezygnację z modelu „just on time” na rzecz posiadania zapasów towarów i półproduktów w magazynach.

Jak najemcy reagowali na sytuację pandemii, czy zdarzały się renegocjacje?

W czasie pandemii renegocjacje było powszechnym zjawiskiem. Obniżenie stawek czynszu, zawieszenie płatności na pewien okres, zmniejszenie powierzchni magazynowej to najczęstsze propozycje zmian w umowach – firmy szukały szybkich rozwiązań, które mogą odciążyć je w trudnej sytuacji w jakiej się znalazły na skutek lockdownu. Po raz kolejny potwierdziło się stwierdzenie, że biznes nie znosi niepewności. W momencie, kiedy zapadła decyzja o lockdownie na okres dwóch tygodni, nie wydarzyło się jeszcze nic szczególnego. Ale kiedy ten termin został przedłużony i nikt nie był w stanie powiedzieć, kiedy się zakończy, firmy masowo zaczęły szukać oszczędności. Oczywiście biznes to zespól naczyń połączonych i nerwowa sytuacja wśród najemców przekładała się w bezpośredni sposób na sytuację wynajmujących.

Wymagania związane z e-commerce

Wymagania techniczne dotyczące powierzchni magazynowej dla e-commerce nie różnią się specjalnie od handlu tradycyjnego - w tym pierwszym przypadku potrzebujemy więcej docków, lepszego dostępu do światła naturalnego oraz większej liczby miejsc parkingowych. Kluczową różnicą są nowe elementy jakie wprowadził e-commerce do całego procesu tj. magazyny zwrotów oraz konfekcjonowanie w miejscu magazynowania towarów. W wielu sklepach internetowych zwroty są wpisane w strategię firmy i na łatwości w jego dokonaniu opiera się cały model sprzedaży. Odpowiednie zarządzanie zwrotami wymaga osobnego działu i dodatkowego miejsca, stąd statystycznie e-commerce potrzebuje trzykrotnie więcej powierzchni niż handel tradycyjny.

Stawki czynszu - aktualna sytuacja i prognoza

Na polskim rynku panuje względnie stabilna sytuacja, jeśli chodzi o stawki czynszowe. Trzeba zaznaczyć, że są one relatywnie niskie i nie przewidujemy większych zmian w ich wysokości zwłaszcza na 5 największych rynkach. Z jednej strony potencjalny wzrost stawek jest niejako blokowany przez dynamicznie rozwijający rynek deweloperski. Z kolei spadający popyt też specjalnie nie wpływa na obniżenie stawek ze względu na ich atrakcyjną wysokość – klienci raczej szukają wartości dodanej niż oczekują obniżenia stawki. Niższe czynsze mogą występować na lokalnych rynkach tam, gdzie istnieje duża nadpodaż nowych powierzchni, a wskaźnik pustostanów jest naprawdę wysoki. Wtedy jedynym sposobem na pozyskanie klienta jest obniżenie czynszu.

Stopy zwrotu z inwestycji magazynowych

Dzisiaj poważny kapitał coraz częściej zmienia swoje zainteresowanie z retailu na branżę magazynową. Perspektywy dla tego rynku są ciągle bardzo dobre – w dalszym ciągu jest stosunkowy łatwy dostęp do interesujących gruntów, budynki magazynowe buduje się szybko, rosnący e-commerce i ciągle atrakcyjne stawki najmu pozwalają na optymistyczne prognozy na przyszłość. To zwiększone zainteresowanie branżą magazynową i co za tym idzie zwiększająca się liczba inwestorów sprawia, że można spodziewać się kompresji stóp zwrotu w budynki magazynowe w najbliższej przyszłości.

Co może być szansą rozwoju?

Zerwane łańcuchy dostaw w czasie pandemii skutkują tym, że wiele firm zaczyna inaczej myśleć o produkcji. Niski koszt przestaje być jedynym i ostatecznym kryterium decydującym o lokalizacji fabryki, a coraz częściej uwzględnia się możliwość łatwego i pewnego transportu towarów na rynek zbytu. Do tej pory nie miało znaczenia czy produkcja ma miejsce w Chinach, Bangladeszu czy Kambodży – transport funkcjonował w sposób niezakłócony. Dzisiaj po doświadczeniach związanych z pandemią coraz więcej firm może rozważać poszukiwanie miejsc do produkcji ulokowanych bliżej rynków, na których działają. I tutaj jest duża szansa dla naszego rynku magazynowego ze względu na nasze strategiczne geograficzne położenie, stosunkowo niskie koszty pracy oraz łatwość w pozyskiwaniu nowych gruntów pod obiekty magazynowe.

Ostatnie nowości

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska 100 milionów Mlekovity

schedule 25 września 2020
Opr./edited by AKL

Inwestycje Mlekovity na infrastrukturę techniczną i technologiczną zostały oszacowane na ten rok na 100 mln zł. Firma inwestuje też w ochronę środowiska.

Artykuł sponsorowany

Polska PGNiG sprzedaje biurowiec

schedule 08 września 2020

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg ustny na sprzedaż łódzkiego budynku biurowego przy ul. Uniwersyteckiej 2/4, cena wywoławcza netto wynosi 19,14 mln zł.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Świat Ważne miejsce w łańcuchu dostaw

schedule 25 września 2020
Opr./edited by AKL

Kluczowe znaczenie rynku nieruchomości logistycznych w łańcuchu dostaw zostało potwierdzone. Pierwsze dowody pojawiły się na początku 2020 roku, kiedy to pandemia COVID-19 przyspieszyła tempo rozwoju e-commerce o około cztery lata. W oparciu o wyniki najnowszej analizy Oxford Economics Prologis poinformował właśnie, że udział jego obiektów w globalnym przepływie towarów wzrósł do 2,5 proc. światowego PKB.

Obiekty użyteczności publicznej

Polska Gryfino z nową halą sportową

schedule 25 września 2020
Opr./edited by AKL

Spółka generalnego wykonawstwa Moris Polska oddała do użytku wielofunkcyjną halę sportowo-widowiskową w Gryfinie w woj. zachodniopomorskim. Inwestorem obiektu była Gmina Gryfino, a jego projektantem pracownia M-K Projekt Dawid Mołdrzyk.

Wydarzenia

Polska Cushman & Wakefield wydał raport nt. pokolenia Z

schedule 24 września 2020
Opr./edited by GŚ

Czym pokolenie Z różni się od poprzednich generacji? Jakie wyzwania niesie ze sobą wejście „Zetek” na rynek pracy? Odpowiedzi można znaleźć można w najnowszym raporcie Cushman & Wakefield oraz Antal pt. „Generacja Z: Miejsce pracy liderów jutra”.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska 7R buduje magazyn we Wrocławiu

schedule 24 września 2020
Opr./edited by GŚ

We Wrocławiu powstanie nowy magazyn miejski z sieci 7R City Flex Last Mile Logistics. Spółka PIKA, specjalizująca się w outsourcingu zarządzania dokumentami, wybrała projekt dewelopera 7R, który przygotuje powierzchnię typu „high-bay”, czyli wysokiego składowania.

Architektura

Polska Trzy wieże w porcie

schedule 24 września 2020
Opr./edited by TC

Pracownia BBGK Architekci stworzyła zwycięski projekt wysokościowca, który stanie przy basenie portowym we wrocławskim Porcie Popowice. W wieży o wysokości 80 metrów powstaną 454 mieszkania, trzypoziomowy parking podziemny oraz część usługowa na parterze.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Informatykom potrzebne są biura

schedule 24 września 2020
Opr./edited by AKL

Warszawa jest w czołówce miast w Europie Środkowo-Wschodniej, w których międzynarodowe firmy IT najchętniej otwierają swoje biura – wskazuje raport CBRE „Sektor IT na warszawskim rynku biurowym”. Tylko w pierwszej połowie roku branża informatyczna wynajęła 17 tys. mkw. nowej powierzchni biurowej. To więcej niż np. w Wiedniu czy Bratysławie.

Rynek mieszkaniowy

Polska Lokum przekazuje klucze we Wrocławiu

schedule 24 września 2020
Opr./edited by AKL

Lokum Deweloper zakończył budowę osiedla Lokum Villa Nova, trwa przekazywanie kluczy właścicielom.

Rynek mieszkaniowy

Polska Włochy z niedużymi metrażami

schedule 24 września 2020
Opr./edited by AKL

Grupa Robyg otrzymała pozwolenie na budowę kompleksu miniapartamentów Modern Space w warszawskich Włochach, w pierwszej fazie powstanie 189 lokali o powierzchni od 17 do 40 mkw.

Rynek mieszkaniowy

Polska Okam kupuje na Woli

schedule 24 września 2020
Opr./edited by AKL

Okam sfinalizował zakup działki na warszawskiej Woli przy ulicy Redutowej 9, na gruncie nabytym za 65 mln zł netto powstanie osiedle z około 740 mieszkaniami.

Style i wnętrza

Polska Nowości w Marriotcie

schedule 24 września 2020
Opr./edited by AKL

Warszawski hotel Marriott oferuje nowe przestrzenie konferencyjne. Wnętrza zostały zaprojektowane przez pracownię Opalinski Design House.

Rynek mieszkaniowy

Świat Luksus niedrogi przez pandemię

schedule 24 września 2020
Opr./edited by AKL

Ceny luksusowych nieruchomości mieszkaniowych na świecie zanotowały najwolniejszy wzrost cen od 2009 roku – czytamy w opracowaniu „Global Development Report 2020” firmy Knight Frank.

Rynek mieszkaniowy

Polska Pod Poznaniem przybędzie owoców

schedule 24 września 2020
Opr./edited by AKL

W Rosnowie, na terenie podpoznańskiej gminy Komorniki, ruszyła budowa I etapu Osiedla Owocowego. Inwestor, Gravis Developer, proponuje domy w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 113 mkw. oraz z prawie 400-metrowymi ogrodami.

Infrastruktura

Polska Wszystkie ZRIDy na warmińsko-mazurskich odcinkach S61 

schedule 23 września 2020
Opr./edited by AKL

Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał kolejną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla fragmentu przyszłego międzynarodowego szlaku Via Baltica. Dotyczy ona odcinka drogi ekspresowej S61 Ełk Południe - Wysokie, co umożliwi rozpoczęcie prac.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Pół tysiąca nowych Żabek

schedule 23 września 2020
Opr./edited by AKL

W tym roku sieć Żabka uruchomiła 500 nowych placówek, osiągając tym samym liczbę 6,5 tys. sklepów. Najnowsza Żabka działa w Szczecinie przy ul. Południowej 18. Placówka zlokalizowana jest w centrum handlowym Rondo Hakena Park.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska W Krakowie mniejszy popyt na biura

schedule 23 września 2020
Opr./edited by AKL

W pierwszej połowie 2020 popyt na powierzchnie biurowe w Krakowie był o 15 proc. niższy niż przed rokiem. Jednocześnie rynek inwestycyjny w tym mieście okazał się wyjątkowo odporny na zawirowania związane z globalną pandemią – podsumowują eksperci z JLL.

Infrastruktura

Polska Jeden chętny pod Szczytnem

schedule 23 września 2020
Opr./edited by AKL

W przetargu na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58 została złożona jedna oferta.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Odwiedzalność na stabilnym poziomie

schedule 23 września 2020
Opr./edited by AKL

Według danych Polskiej Rady Centrów Handlowych w trzecim tygodniu września wyniki odwiedzalności utrzymują się w podobnym do ubiegłego tygodnia przedziale i nadal nie osiągnęły poziomu ubiegłorocznego. Wyrównują się wyniki w poszczególne dni handlowe, różnice nie przekraczają 10 punktów procentowych.

Infrastruktura

Polska Obwodnica Stalowej i Niska coraz bliżej

schedule 23 września 2020
Opr./edited by AKL

Postępują prace na budowie ponad 15-kilometrowej obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77. Zaawansowanie wszystkich robót to 76 proc., w tym robót drogowych 65 proc., a mostowych 83 proc.

Najnowsze w Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

schedule 25 września 2020

100 milionów Mlekovity

Inwestycje Mlekovity na infrastrukturę techniczną i technologiczną zostały oszacowane na ten rok na 100 mln zł. Firma inwestuje też w ochronę środowiska.

schedule 25 września 2020

Ważne miejsce w łańcuchu dostaw

Kluczowe znaczenie rynku nieruchomości logistycznych w łańcuchu dostaw zostało potwierdzone. Pierwsze dowody pojawiły się na początku 2020 roku, kiedy to pandemia COVID-19 przyspieszyła tempo rozwoju e-commerce o około cztery lata. W oparciu o wyniki najnowszej analizy Oxford Economics Prologis poinformował właśnie, że udział jego obiektów w globalnym przepływie towarów wzrósł do 2,5 proc. światowego PKB.

schedule 24 września 2020

7R buduje magazyn we Wrocławiu

We Wrocławiu powstanie nowy magazyn miejski z sieci 7R City Flex Last Mile Logistics. Spółka PIKA, specjalizująca się w outsourcingu zarządzania dokumentami, wybrała projekt dewelopera 7R, który przygotuje powierzchnię typu „high-bay”, czyli wysokiego składowania.

schedule 22 września 2020

Polatają w 7R City Flex

Ruszyło pierwsze w Polsce centrum szkoleniowe lotnictwa komercyjnego. Ośrodek mieści się w kompleksie 7R City Flex w Warszawie.

schedule 22 września 2020

Panattoni na zachód od Łodzi

Panattoni zrealizuje w Łodzi magazyn centralny artykułów szkolnych i przedszkolnych. Ich dystrybutor zajmie 11,2 tys. mkw. w nowo realizowanym Panattoni Park Łódź West. Obiekt powstający w Konstantynowie Łódzkim jest pierwszą inwestycją dewelopera w zachodniej części okolic Łodzi.

schedule 22 września 2020

Panele akustyczne pod Warszawą

Firma Alfa Bond Kohlhauer, producent i dostawca paneli akustycznych, zdecydowała się na wynajęcie ponad 1,9 tys. mkw. powierzchni magazynowo-biurowej wraz z gruntem na terenie prywatnej inwestycji, zlokalizowanej przy trasie S8 w Kajetanach.

schedule 22 września 2020

Na dłużej w parku Segro

Firma Segro przedłużyła umowę najmu o kolejne trzy lata na ponad 3,2 tys. mkw. powierzchni magazynowej zlokalizowanej w Segro Logistics Park Warsaw, Pruszków z firmą Lognet.

schedule 22 września 2020

Woda na wagę złota

Recykling wody to oszczędność nawet do 50 proc. wody czystej zużywanej w budynku i obniżenie opłaty za usługi wodne do 90 proc. – taki wniosek wynika z najnowszego raportu firmy Cushman & Wakefield pt. „Industrial Goes Green”, w którym przeanalizowano najpopularniejsze ekorozwiązania stosowane w branży magazynowej.

schedule 21 września 2020

Nowy najemca w Pruszkowie

Polski operator Uni-logistics z Gdyni wprowadzi się do centrum logistycznego MLP Pruszków I i zajmie około 2,9 tys. mkw. powierzchni magazynowej.

schedule 21 września 2020

Więcej opakowań w Markach

Hurtownia Opakowań, polski producent asortymentu do pakowania i wysyłek, powiększył swój magazyn w Hillwood Marki do 4,5 tys. mkw.

schedule 17 września 2020

Panattoni znów w Bydgoszczy

Panattoni rozpoczął budowę Panattoni Park Bydgoszcz III o planowanej powierzchni 43 tys. mkw. Pierwszym najemcą jest Reconext – przedsiębiorstwo świadczące usługi serwisowe urządzeń elektronicznych, które zajmie 12,8 tys. mkw.

schedule 16 września 2020

Wiecha na obiekcie dla Phoenixa

Panattoni zakończyło realizację pierwszego etapu budowy fabryki dla firmy Phoenix Contact E-Mobility, obiekt powstaje na terenie Parku Naukowego-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko.

schedule 15 września 2020

Kosmetyki w pełnym blasku

Amerykańska firma kosmetyczna theBalm jest kolejnym najemcą Ideal Idea City Parku, który powstaje na granicy Warszawy i Raszyna. Obiekt jest w ostatniej fazie robót wykończeniowych.

schedule 14 września 2020

GLP po raz pierwszy

GLP rozpoczęło budowę swojego pierwszego centrum logistycznego w Polsce, inwestycja w podwarszawskich Jankach oferuje 32 tys. mkw. powierzchni magazynowej wraz z zapleczem biurowym.

schedule 11 września 2020

Globalway rośnie u Panattoni

Firma Globalway wynajęła całą powierzchnię planowaną w ramach Panattoni Park Tricity East IV. Obiekt o powierzchni 52 tys. mkw. powstanie we wschodniej części Gdańska, najemca wprowadzi się do niego w I kwartale 2021 roku.

schedule 10 września 2020

Ogrody do magazynu

Hurtownia ogrodnicza Green&Joy zdecydowała się na zmianę lokalizacji i rozwinięcie swojej działalności w Panattoni Park Tricity West przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku. Docelowa powierzchnia będzie wynosiła około 3,5 tys. mkw. i obejmie magazyn oraz część biurowo-socjalną.

schedule 09 września 2020

Magazyny grają w zielone

Ponad 80 proc. najemców pyta o proekologiczne rozwiązania w magazynach, z czego 60 proc. chciałoby, aby obiekt posiadał eko-certyfikat – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Cushman & Wakefield, która opublikowała raport pt. „Industrial Goes Green”, w całości poświęcony ekologicznym rozwiązaniom w sektorze magazynowym.

schedule 08 września 2020

Tyski park urośnie dla Regesty

Panattoni rozbudowuje Panattoni Park Tychy m.in. na potrzeby ekspansji firmy Regesta. Operator logistyczny zwiększy zajmowaną powierzchnię prawie trzykrotnie, z dotychczasowych 6,5 tys. mkw. do 17,2 tys. mkw. Realizacja kolejnego etapu kompleksu zakończy się w lutym 2021 roku.

schedule 03 września 2020

Więcej miejskiej logistyki w stolicy

Panattoni rozpoczęło budowę City Logistics Warsaw V w warszawskim Rembertowie, budynek typu SBU o łącznej powierzchni ponad 11 tys. mkw. jest dedykowany logistyce miejskiej.

schedule 02 września 2020

Imponujące liczby w magazynach

Rynek powierzchni magazynowej i przemysłowej w Polsce nadal dynamicznie się rozwija. Według najnowszego raportu Cresy, sektor ten wychodzi z zawirowań obronną ręką i staje się beneficjentem zachodzących zmian, których katalizatorem był wybuch pandemii.

Kategorie