EN

Polska Gorzów, Lublin i Opole najlepsze!

Rynek inwestycyjny i finansowy
Gorzów Wielkopolski, Lublin i Opole – to miasta, które w 2020 roku najsprawniej wydawały kluczowe w procesie inwestycyjnym decyzje administracyjne. Tak przedstawiają się wyniki XI edycji Rankingu Miast PZFD, który wskazuje na rosnące w pandemii bariery administracyjne. 

Ranking Miast to prowadzona od ponad 10 lat inicjatywa Polskiego Związku Firm Deweloperskich, której celem jest sprawdzanie czasu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w powiązaniu z pokryciem miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz pozwoleń na budowę – obu liczonych od dnia złożenia wniosku do momentu wydania decyzji. Od dwóch lat, oprócz wielorodzinnych inwestycji mieszkaniowych, PZFD przygląda się także przedsięwzięciom biurowym i hotelowym.

Dane pokazują, że pierwszy rok w pandemicznych realiach miał duże przełożenie na tempo uzyskiwania decyzji przez inwestorów. Znaczne spowolnienie widać zarówno przy WZ-tkach – gdzie nieliczny procent został wydany w czasie nie dłuższym niż 60 dni, jak i przy pozwoleniach na budowę – kategorii, w której zwykle przynajmniej jedna trzecia miast odnotowywała sukces w postaci wydania wszystkich rozstrzygnięć w czasie nieprzekraczającym 65 dni. W ubiegłym roku udało się to tylko w kategorii biur – i tylko jednemu miastu.

Po raz pierwszy od dłuższego czasu na podium rankingu nie znalazło się żadne spośród sześciu największych miast w Polsce. Najlepsza w tym gronie Łódź zajmuje dopiero siódme miejsce w ostatecznej klasyfikacji. Ponadto należy zauważyć, że w toku procesu inwestycyjnego konieczne jest uzyskanie znacznie większej liczby decyzji, niż tylko te dwie będące przedmiotem rankingu – decyzje środowiskowe, warunki przyłączenia mediów, podziały i scalenia i wiele innych. To prowadzi do wniosków, że w procesie inwestycyjnym istnieje wiele barier administracyjnych, a ze skomplikowaniem przepisów często nie radzą sobie urzędy i inwestorzy, także ci, na których wnioski zawiesza się niekiedy postępowania – komentuje Mateusz Stachewicz, autor raportu.

Z przedstawionych danych wynika, że w sektorze inwestycji mieszkaniowych ubiegły rok okazał się być najtrudniejszym na przestrzeni ostatnich lat. W stolicach województw wydano 760 decyzji WZ. To spadek o niemal 300 względem roku 2019. Jedynie 3 proc. warunków zabudowy dla budownictwa wielorodzinnego zostało wydanych w terminie nie dłuższym niż 60 dni. Jest to najsłabszy wynik na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

37 proc. decyzji zostało wydanych w okresie od 61 do 180 dni. Natomiast na 32 proc. WZ-etek czekano od 181 do 365 dni. Niestety aż 17 proc. decyzji, które otrzymali inwestorzy w 2020 roku, zostało wydanych w czasie dłuższym niż rok.

W przypadku inwestycji mieszkaniowych, podobnie jak w ubiegłych latach, żadna ze stolic województw nie wydała wszystkich decyzji w terminie do 60 dni, liczonym od momentu złożenia wniosku. Najszybszym miastem w tej kategorii okazał się Lublin – wydając 35 proc. rozstrzygnięć w tym przedziale czasowym. Za nim plasują się Białystok i Gorzów Wielkopolski. Dokładnie dwukrotnie więcej miast, niż rok wcześniej - czyli 12 - nie wydało żadnej decyzji WZ dla obiektów mieszkaniowych w czasie nieprzekraczającym 60 dni.

W 2020 roku prawie 8 proc. decyzji WZ dla inwestycji biurowych wydano w terminie nie dłuższym niż 60 dni. Rok wcześniej w tym przedziale czasowym znajdowało się 25 proc. rozstrzygnięć. Najwięcej decyzji (41 proc.) zostało wydanych w czasie od 61 do 80 dni. Prawie jedna na trzy decyzje (32 proc.) znalazła się w przedziale od 181 do 365 dni. O co piątą decyzję wydaną w miastach wojewódzkich w 2020 roku wnioskowano przed 1 stycznia 2020 roku.

W przypadku WZ-ek dla inwestycji biurowych najsprawniejszym miastem okazał się Lublin, gdzie ponad 80 proc. decyzji dla obiektów biurowych wydano w czasie do 60 dni. Tuż za nim w klasyfikacji znajduje się Gorzów Wielkopolski z trzema na cztery decyzjami dla biur wydanymi w powyższym terminie.

Są to jedyne stolice województw, w których udało się wydać decyzje WZ dla obiektów w biurowych w czasie nieprzekraczającym 60 dni, liczonym od momentu złożenia wniosku do dnia wydania decyzji.

W miastach wojewódzkich w 2020 roku wydano tylko jedną decyzję WZ dotyczącą hotelu w czasie krótszym niż 60 dni. Ponad jedna czwarta decyzji miała czas oczekiwania opiewający na więcej niż 60, ale mniej niż 180 dni. W przedziałach od 181 do 365 dni oraz więcej niż 365 dni znalazło się równo po 36 proc. decyzji. Mimo spadku liczby decyzji w stosunku rok do roku, widać w tej kategorii spowolnienie.

Najwięcej decyzji w terminie do 60 dni wydano w Warszawie – 7 proc. Za Warszawą znalazły się Bydgoszcz, Gdańsk i Kielce, gdzie wszystkie decyzje zostały wydane w terminie od 61 do 180 dni.

Kolejnym z elementów podlegających badaniu jest pokrycie miast planami zagospodarowania przestrzennego, które ma wpływ na punktację w kategorii WZ. Średnie pokrycie miast wojewódzkich wyniosło 44,36 proc., co jest wzrostem o niespełna jeden punkt procentowy w stosunku do roku 2019.

Najwyższą wartość w tej kategorii osiągnął Kraków, pokryty planami w niemal 69 proc. swojej powierzchni. Najwyższy przyrost, około 4,5 proc. punktu procentowego w stosunku rok do roku odnotowano w Szczecinie.

Spośród 1 tys. 186 (spadek o około 60 w stosunku do 2019 roku) decyzji PNB dla inwestycji mieszkaniowych, około 28 proc. wydano w terminie do 65 dni, liczonym od dnia złożenia wniosku do momentu wydania decyzji. To dwukrotnie mniej decyzji w tym przedziale niż rok wcześniej. Najwięcej decyzji – ponad połowę z nich - wydano w przedziale od 66 do 180 dni, 15 proc. decyzji miało czas oczekiwania od pół roku do roku, a 7 proc. wniosków o pozwolenia na budowę wydane w ubiegłym roku, zostało złożonych przed 1 stycznia 2020 roku.

Po raz pierwszy od kilku lat w zestawieniu PZFD nie ma ani jednego miasta, które wydałoby wszystkie decyzji pozwoleń na budowę dla inwestycji mieszkaniowych w czasie nie dłuższym niż 65 dni, licząc od złożenia wniosku do wydania decyzji. Najwięcej rozstrzygnięć w tym terminie odnotowały jednak Opole, Gorzów oraz ex aequo Lublin i Szczecin. To jedyne cztery miasta, gdzie przynajmniej połowę PNB dla mieszkaniówki wydano w czasie do 65 dni.

Od lat widzimy, że więcej problemów niż uzyskiwanie pozwolenia na budowę stwarzają poprzedzające je etapy – w tym procedury związane z decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – zwraca uwagę Mateusz Stachewicz.

W przypadku inwestycji biurowych w 2020 roku w miastach wojewódzkich wydano 183 pozwolenia na budowę. Najwięcej, bo 34, w Lublinie i Wrocławiu.

Niespełna 30 proc. PNB dla biur wydano w czasie do 65 dni. Ponad 50 proc. w terminie od 66 do 180 dni. Krócej niż rok, ale dłużej niż pół roku należało czekać na 13 proc. decyzji, a z kolei 7 proc. z wydanych w 2020 roku, miało czas oczekiwania przekraczający 365 dni.

W 2020 roku widać więc prawie odwrócenie proporcji względem wcześniejszego roku, kiedy ponad połowa pozwoleń na budowę dla biur została wydana w czasie do 65 dni, a tylko jedna trzecia w czasie od 66 do 180 dni.

W kategorii inwestycji biurowych raport PZFD odnotował tylko jedną stolicę województwa, która wydała wszystkie decyzje w czasie nieprzekraczającym 65 dni – było to Opole. Za nim znalazły się; Zielona Góra, z dwiema na trzy decyzje w tym przedziale czasowym, oraz Łódź, z połową rozstrzygnięć dla biur wydanych w czasie do 65 dni.

Największą grupę decyzji pozwoleń na budowę inwestycji hotelowych stanowią te wydane w czasie od 66 do 180 dni. Jest to aż 48 proc.
27 proc. decyzji wydano w czasie nieprzekraczającym 65 dni. 18 proc. w czasie od 181 do 365 dni, a na 7 proc. pozwoleń należało czekać dłużej niż rok.

Inwestycje hotelowe to jedyna kategoria pozwoleń na budowę, gdzie wydano więcej decyzji niż we wcześniejszym roku. Zanotowaliśmy wzrost z 62 do 106, przy czym widoczne jest jednak spowolnienie związanych z nimi procedur – w 2019 roku zaledwie około 40 proc. pozwoleń dla hoteli zostało wydanych w czasie dłuższym niż 65 dni, liczonym od dnia złożenia wniosku, do momentu wydania decyzji.

Najwięcej, bo dwie trzecie pozwoleń na budowę w czasie nie dłuższym niż 65 dni wydano w Olsztynie. Niewiele mniej (64 proc.) odnotował Wrocław. Na trzecim miejscu w tym przedziale znajduje się Łódź, z połową decyzji PNB wydanych w czasie do 65 dni.

Na przestrzeni ostatnich lat, w naszym rankingu wyjątkowo obfitował w opóźnienia administracyjne rok 2019. Martwiliśmy się wtedy o statystyki po roku 2020, który, zgodnie z pesymistycznymi przypuszczeniami okazał się jeszcze gorszy. Czas trwania postępowań administracyjnych, bez względu na przyczynę jego długości, jest czynnikiem, który ma przełożenie na ceny na rynku nieruchomości. Inwestor jest bowiem zmuszony rozkładać koszty i zysk na dłuższy okres. Realia pierwszego roku pandemii mogą więc mieć przełożenie na wartość nieruchomości, które odczujemy w przyszłości – komentuje Mateusz Stachewicz, autor raportu.

Ostatnie nowości

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Magazyn na meble w 7R Park Kraków

schedule 15 października 2021
Opr./edited by MR

Elzap, polski producent mebli biurowych, wynajął powierzchnię magazynową w 7R Park Kraków. Nowy magazyn o powierzchni ponad 3,5 tys. mkw. będzie centralnym hubem firmy, łączącym zakłady produkcyjne z magazynami w Katowicach, Warszawie i Gdyni oraz klientami kanału e-commerce.

Zielone budownictwo

Polska Panattoni jest Excellent po raz kolejny

schedule 15 października 2021
Opr./edited by MR

Niedawno ukończony przez Panattoni BTS dla e-commerce w Świebodzinie o powierzchni około 200 tys. mkw. przeszedł certyfikację środowiskową. Inwestycja w aż trzech kategoriach zdobyła punktację poziomu Outstanding i otrzymała certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Wrocławska wieża wychodzi z ziemi

schedule 15 października 2021
Opr./edited by AKL

Cavatina przystąpiła do prac budowlanych przy realizacji budynku C, będącego najwyższym obiektem całego kompleksu Quorum. 140-metrowa wieża będzie drugim co do wysokości obiektem w stolicy Dolnego Śląska.

Rynek mieszkaniowy

Niemcy Victoria znowu w Berlinie

schedule 15 października 2021
Opr./edited by MR

Victoria Dom rusza z kolejnym projektem na rynku niemieckim. Do oferty sprzedażowej wprowadzona została inwestycja w Berlinie. Dostarczy łącznie 33 mieszkania o metrażach od 45 do 133 mkw. powierzchni. Przekazanie gotowych lokali planowane jest na 2023 rok.  

Wydarzenia

ESG – wyższy poziom ochrony środowiska czy sprytny zabieg marketingowy?

schedule 15 października 2021
Eurobuild Conferences

Eksperci zajmujący się ochroną środowiska są zgodni: „Czas na rozważania już minął, przyszła pora na działanie!” Wdrażanie rozwiązań, które realnie chronią klimat i środowisko naturalne, jest konieczne także w branży magazynowo-logistycznej.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Rusza Food Town w Fabryce Norblina

schedule 15 października 2021
Opr./edited by AKL

Niebawem działalność Food Town w warszawskiej Fabryce Norblina. Od 22 października na odwiedzających czekać będą 23 różnorodne koncepty gastronomiczne i cztery bary.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Biuro i showroom w Carbon Tower

schedule 15 października 2021
Opr./edited by MR

Zajmująca się sprzedażą mebli i dekoracji firma Selsey wprowadziła się do nowego biura we wrocławskim budynku Carbon Tower. W ramach 930 mkw. poza powierzchnią biurową na 11 piętrze, firma ma także showroom na parterze.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Tech Light zmienia lokalizację

schedule 15 października 2021
Opr./edited by AKL

Firma Tech Light, producent i projektant profili oświetleniowych LED, zdecydowała się na relokację do parku magazynowego Panattoni A2 Warsaw East Park, położonego przy węźle Stary Konik niedaleko Warszawy. Najemca zajął na 1,2 tys. mkw. powierzchni magazynowej i biurowej.

Infrastruktura

Polska Pieszo lub rowerem na Pragę dużo taniej

schedule 15 października 2021
Opr./edited by AKL

Budimex zbuduje pieszo-rowerową przeprawę przez Wisłę. Wstępny kosztorys opiewał na około 180 mln zł, tymczasem oferta zwycięskiej firmy to około 120 mln zł.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Centrum Biurowe Lubicz na nowo

schedule 15 października 2021
Opr./edited by AKL

W Lubicz Park – bo taką nazwę przyjęło dawne Centrum Biurowe Lubicz w Krakowie – zajdą zmiany. Obok nowych udogodnień dla najemców, takich jak ładowarki do pojazdów elektrycznych czy aplikacja budynkowa, obejmą one również jego otoczenie – wokół kompleksu pojawią się nowe nasadzenia zieleni i powstanie strefa rekreacyjna.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Inwestorzy coraz bardziej lubią magazyny i PRS

schedule 14 października 2021
Opr./edited by MR

Potencjał rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce stale rośnie, zmienia się profil projektów, na których koncentrują się inwestorzy. Najlepszy czas przeżywa teraz sektor magazynowy. I połowę 2021 roku na rynku inwestycyjnym oceniają eksperci Walter Herz.

Rynek mieszkaniowy

Polska Więcej mieszkań w Fuzji

schedule 14 października 2021
Opr./edited by MR

Echo Investment rusza ze sprzedażą III etapu mieszkaniowego łódzkiej Fuzji. Deweloper wprowadza do oferty kolejnych 156 mieszkań o zróżnicowanym metrażu i rozkładzie. Nowy budynek zgodnie z planem ma być gotowy w IV kwartale 2022 roku.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Högl bierze więcej w Designer Outlet Warszawa

schedule 14 października 2021
Opr./edited by AKL

Marka Högl powiększyła swój salon w podwarszawskim centrum Designer Outlet Warszawa. Marka zajmuje obecnie 150 mkw. powierzchni w nowym miejscu, przy głównym wejściu do centrum.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Skanowanie stóp i projektowanie wnętrz

schedule 14 października 2021
Opr./edited by MR

CCC ponownie otworzyło swój sklep w Atrium Copernicus w Toruniu. Lokal marki zajmie 504 mkw. Pod koniec października w toruńskiej galerii swój pop-up store uruchomi również Ikea.

Wydarzenia

Polska Liderzy Dostępności 2021

schedule 14 października 2021
Opr./edited by AKL

Stacja metra Młynów, przedszkole im. Smoka Felusia z Mielca, „Nowy Targ” z Wrocławia czy Krzysztof Chwalibóg – architekt-pionier polskiej i światowej architektury bez barier. To jedni z laureatów konkursu architektoniczno-urbanistycznego „Lider Dostępności”, który po raz szósty zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji wspólnie z Towarzystwem Urbanistów Polskich. Wyniki ogłoszono 13 października.

Technologie

Niemcy Folia fotowoltaiczna na fasadzie

schedule 14 października 2021
Opr./edited by MR

Green, spółka zależna Garbe, rozpoczyna pilotażowy projekt rozwiązań PV firmy Heliatek. Innowacyjny system fotowoltaiczny w formie folii został zainstalowany na elewacji hali logistycznej w Berlinie Hohenschönhausen. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Life”.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Niższa odwiedzalność, wyższa konwersja

schedule 14 października 2021
Opr./edited by MR

Poziomy odwiedzalności w polskich centrach handlowych były niższe w maju i czerwcu 2021 roku odpowiednio o 15 i 8 proc. w porównaniu do 2019 roku. Jednocześnie, jak wynika z raportu PRCH, obroty w tym okresie były zbliżone do poziomów sprzed pandemii.   

Rynek mieszkaniowy

Polska Dwa osiedla od Inpro gotowe

schedule 14 października 2021
Opr./edited by AKL

Deweloper Inpro zakończył budowę dwóch osiedli mieszkaniowych: kompleksu Brawo, położonego w Pruszczu Gdańskim, oraz III zadania inwestycyjnego osiedla Optima w Gdańsku Jasieniu. Inwestycje obejmujące w sumie 215 lokali, spośród których 201 zostało już sprzedanych, otrzymały pozwolenie na użytkowanie. Niedługo rozpocznie się przekazywanie kluczy.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Rumunia CTP kupuje w Rumunii

schedule 14 października 2021
Opr./edited by MR

CTP kupiło 153 tys. mkw. powierzchni magazynowo-przemysłowych, rozszerzając swoje portfolio o obiekty w Braszowie, Timisoarze i na południu Bukaresztu. Transakcja jest początkiem współpracy pomiędzy CTP a firmą Olympian Parks.

Rynek mieszkaniowy

Polska Pasaż Aniński będzie większy

schedule 14 października 2021
Opr./edited by AKL

Hochtief Polska podpisał kontrakt na realizację kolejnego etapu inwestycji Pasaż Aniński. Budynek D to drugi etap osiedla mieszkaniowego powstającego przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie. Zleceniodawcą jest spółka ED Invest, która realizuje ten projekt we wspólnym przedsięwzięciu ze Spółdzielnią Mieszkaniową Orlik-Jantar.

Najnowsze w Rynek inwestycyjny i finansowy

schedule 14 października 2021

Inwestorzy coraz bardziej lubią magazyny i PRS

Potencjał rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce stale rośnie, zmienia się profil projektów, na których koncentrują się inwestorzy. Najlepszy czas przeżywa teraz sektor magazynowy. I połowę 2021 roku na rynku inwestycyjnym oceniają eksperci Walter Herz.

schedule 14 października 2021

CTP kupuje w Rumunii

CTP kupiło 153 tys. mkw. powierzchni magazynowo-przemysłowych, rozszerzając swoje portfolio o obiekty w Braszowie, Timisoarze i na południu Bukaresztu. Transakcja jest początkiem współpracy pomiędzy CTP a firmą Olympian Parks.

schedule 14 października 2021

70 mln zł z emisji obligacji

Victoria Dom zakończyła prywatną emisję trzyletnich niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych serii T. Sprzedane zostały wszystkie oferowane papiery o wartości 70 mln zł.

schedule 13 października 2021

KGAL inwestuje w PRS

Firma KGAL Investment Management & Co nabyła dla funduszu KGAL Wohnen Core 3 część powstającego kompleksu mieszkaniowego Rheintal Quartier w Wesseling w Niemczech. Transakcja objęła cztery budynki ze 101 mieszkaniami na wynajem o łącznej powierzchni 6 tys. 218 mkw.

schedule 12 października 2021

White Star będzie budować w Nowym Koniku

Firma White Star Real Estate kupiła od grupy Thumos grunt w Nowym Koniku pod Warszawą. Kupujący planuje na 16 hektarach zbudować park logistyczny, obsługujący firmy z branży handlowej oraz e-commerce.

schedule 12 października 2021

72 mln euro dla DL Invest

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju udzielił 72 mln euro kredytu polskiemu inwestorowi, firmie DL Invest Group. Środki mają zostać wykorzystane na budowę magazynów przemysłowych i logistycznych w Polsce z certyfikatem BREEAM na poziomie co najmniej Very Good.

schedule 11 października 2021

Nasz drogi Trybunał

Choć nie wierzymy, by przyszłość Polski w Unii Europejskiej była zagrożona, niedawne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego prawdopodobnie pogorszy i tak już napięte stosunki Polski z UE oraz jeszcze bardziej opóźni wypłatę środków z funduszu RRF. Może to również uruchomić mechanizm, który pozwoli UE wstrzymać finansowanie Polski ze zwykłego budżetu w przypadku dostrzeżenia naruszeń praworządności – pisze agencja Moody's

schedule 11 października 2021

ELI ma 111 mln euro kredytu

Platforma logistyczna European Logistics Investment (ELI) podpisała umowę kredytu na kwotę 111 mln euro z Berlin Hyp. Środki te zostały przeznaczone na refinansowanie czterech projektów logistycznych z portfela ELI.

schedule 11 października 2021

Savills IM kupuje za 112,5 mln euro

Savills Investment Management, w imieniu Savills IM European Logistics Fund 3, nabył projekt magazynowy A2 Warsaw Park od Invesco Real Estate. Jest to największa transakcja w historii funduszu ELF3 w Europie.

schedule 07 października 2021

Miejsce już bez Echa

Echo Investment sprzedało za 47,3 mln euro biurowiec Moje Miejsce I na warszawskim Dolnym Mokotowie. Nowym właścicielem budynku jest działający na rynku nieruchomości inwestor instytucjonalny. Biurowiec jest prawie w pełni wynajęty.

schedule 07 października 2021

240 milionów euro dla Heimstaden

Berlin Hyp udzielił firmie Heimstaden Bostad pożyczki inwestycyjnej w wysokości 240 mln euro. Fundusze zostaną przeznaczone na refinansowanie portfela mieszkaniowego w Berlinie.

schedule 05 października 2021

Inwestorzy wykupują obligacje Atala

5 października Atal wyemitował skierowane do inwestorów instytucjonalnych dwuletnie obligacje serii AY na kwotę 120 mln złotych. Planowany termin wykupu obligacji nowej emisji przypada na październik 2023 roku.

schedule 05 października 2021

Przyszły rok zapowiada się rekordowo

Zgodnie z prognozami, w przyszłym roku inwestycje w nieruchomości zagraniczne osiągną wartości rekordowe, jak wynika z nowych badań przeprowadzonych przez Knight Frank.

schedule 05 października 2021

Poznań ze srebrem

Stolica Wielkopolski zajęła drugie miejsce wśród najbardziej atrakcyjnych dla biznesu miast w kraju wg badania Business Environment Assessment Study. Najwyższe oceny otrzymały aspekty takie jak jakość życia, potencjał edukacyjny i potencjał zatrudnienia.

schedule 05 października 2021

CBRE IM kupuje od 7R

CBRE Investment Management, w imieniu jednego ze swoich funduszy paneuropejskich, sfinalizowało pozarynkowe przejęcie od spółki 7R portfela aktywów logistycznych w Polsce. Łączna powierzchnia przejętych obiektów to prawie 45 tys. mkw.

schedule 04 października 2021

Atal z rekordami

Atal po trzech kwartałach 2021 roku zakontraktował 3232 lokali – co stanowi najlepszy wynik w historii spółki, wzrost rok do roku wyniósł blisko 56 proc. Tegoroczny plan zakłada sprzedaż na poziomie 4 tys. lokali. Grupa posiadała na koniec III kwartału 2021 roku 841 aktywnych umów rezerwacyjnych.

schedule 01 października 2021

Oxford przejmuje M7 Real Estate

Oxford Properties Group sfinalizowało przejęcie brytyjskiej firmy zarządzającej inwestycjami i aktywami M7 Real Estate. Na koniec września 2020 roku około 4,6 proc. zarządzanych przez M7 aktywów znajdowało się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

schedule 01 października 2021

Szykują się zmiany w Galerii Rumia

Firma GT została nowym właścicielem Galerii Rumia. Projekt jest wynikiem współpracy spółek PKB Inwest Budowa oraz MDP. GT planuje zmiany w funkcjonowaniu i wyglądzie obiektu, a także w strategii marketingowej oraz procesie komercjalizacji centrum handlowego.

schedule 30 września 2021

Heimstaden pod opieką Leach & McGuire

Firma Leach & McGuire, specjalizująca się w doradztwie w zakresie rynku najmu instytucjonalnego, rozpoczęła współpracę z Heimstaden Bostad. Będzie zarządzać i koordynować wynajem nieruchomości należących do Heimstaden na terenie Polski.

schedule 29 września 2021

Heimstaden kupuje za 9 mld euro

Spółka zależna Heimstaden, Heimstaden Bostad, kupuje od firmy Akelius 599 nieruchomości w Niemczech, Szwecji i Danii. Całkowita wartość transakcji wynosi 9,1 mld euro.

Kategorie